Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Izolačné a zatepľovacie práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Izolačné a zatepľovacie práce

 
PODKATEGÓRIE

Hydroizolácie (116)

Predaj izolačného materiálu (212)

Zatepľovanie (228)

ODKAZY 1 - 50 z 71

M&R, s.r.o., Špačince

Izolácia vlhkého muriva, izolácia vlhkých pivníc, podláh a základov, izolácia domov proti tlakovej vode, sanačné omietky, murárske práce

TVG Klima Slovakia s.r.o., Bratislava

Vysušovanie, sanácia škôd spôsobených vodou, odvlhčovače, sanačné práce, vykurovacie stroje, prenájom, predaj strojov

Testeco s.r.o., Košice

Izolácie a opravy stavieb, nátery, podlahové systémy, zatepľovanie objektov, búracie práce, likvidácia odpadu, výškové práce

Bart Style s.r.o., Sereď

Predaj a realizácia bazénov, príslušenstva a verejných kúpalísk. Izolácie proti chemickým vplyvom a korózii laminovaním - podlahy, nádrže, cisterny, potrubia

Kaso, Košice

Rekonštrukcie bytov, bytových jadier, domov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Termstav a.s., Bratisalava

Hydroizolácie, opláštenie budov, dodatočné zatepľovanie, žiaruvzdorné výmurovky, izolácie mraziarní a chladiarní, izolácie proti chemickým vplyvom, tepelné izolácie, odstraňovanie azbestu, predaj izolačných materiálov, inžinierska činnosť

PR-Mont s.r.o., Poprad-Spišská Sobota

Klampiarske práce, izolácie plochých striech. Oplášťovanie priemyselných, skladových, výrobných, obchodných hál. Výroba a montáž oceľových konštrukcií

Morus s.r.o., Partizánska Ľupča

Stavebné a rekonštrukčné práce, izolácie striech a zateplenie objektov, realizácia kotolní, sanácie. Štúdio farieb a omietok, predaj kotlov. Prenájom stavebných strojov a zariadení

Izola s.r.o., Košice

Projekcia, predaj a realizácia izolácií

Termostav-Mráz s r.o., Košice

Tepelné, chladové a povlakové izolácie, žiarotechnické práce, výstavba a opravy komínov

Anti Aqua s.r.o., Žilina

Hydroizolácie plochých a šikmých striech, tepelné izolácie striech, hydroizolácie základov a podzemných diel, izolácie parkovísk i vodných diel, bazénov, kanálov a skládok odpadov

Termotechna a.s., Bratislava

Realizácia - tepelné, chladové izolácie, stavebné zatepľovanie obvodových a strešných plášťov a strešnej konštrukcie. Projekty, montáže a dodávky - tepelné izolácie teplovodov, horúcovodov, parovodov, aparátov, zásobných nádrží, kolón, kotlov, čerpadiel

Avg group a.s., Vlkanová

Realizácia opláštenia objektov. Dodávka stavebných produktov a príslušenstva, montáž objektov, spracovanie návrhov, rozpočtov, technickej dokumentácie, projektov, výroba profilov, odborný dohľad pri realizácii montáže, spojovací materiál

Therma KM s.r.o., Bratislava

Izolačné práce - chladové a tepelné izolácie, izolácie proti vibráciám a vlhkosti, strešné systémy, klampiarske práce - strešné krytiny, žľabové systémy, lemovanie múrov

Tempest-Hold s.r.o., Partizánske

Priemyselné stavby, stavby občianskej vybavenosti, hydroizolácie a tepelné izolácie striech, zatepľovanie objektov, termovízne merania, energetický audit budov, energetické poradenstvo. Predaj stavebného systému z tenkostenných betónových tvárnic

Mastav s.r.o., Košice

Hydroizolácia plochých striech, zosilnenie nosných konštrukcií, izolácie spodných stavieb, chemicky odolné izolácie

Izomatech s.r.o., Teplička nad Váhom

Aplikácie hydroizolačných a termoizolačných systémov pre zákazníkov v energetickom, plynárenskom, strojárskom priemysle a individuálnych stavebníkov

Izolácie 21 s.r.o., Trenčín

Montáže izolácií: vodotesné izolácie plochých striech, izolácie proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu, izolácie proti ropným produktom a chemickým vplyvom, izolácie bazénov a jazierok. Predaj izolačných materiálov

HM Košice s.r.o., Košice

Realizácia náročných montážnych činností. Montáže, modernizácie, opravy vysokých pecí, valcovní, zariadení priemyslu, žeriavových dráh, potrubných rozvodov. Povrchová úprava kovov, tepelné izolácie potrubí, budov, špecializované zváračské práce

Špeciálne izolácie Bratislava a.s., Bratislava

Rekonštrukcie a opravy plochých striech, zateplenie, izolácie proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti, izolácie a opravy bazénov, nádrží, vodojemov a žúmp, izolácie proti agresívnym látkam

Defektospol SK s.r.o., Bratislava

Montáž teplovodov, horúcovodov, parovodov, kanalizačných rozvodov, rekonštrukcie a montáž výmenníkových staníc a kotolní, prehliadky a skúšky vyradených technických zariadení, opravy a nastavovanie poistných ventilov s vystavením atestov

Termospol a.s., Košice

Izolácie plochých striech, ekologických skládok odpadu, izolácie proti chemickým vplyvom, ropným produktom a tlakovej vode

Pe-Bi, Bratislava

Maliarske služby - maľovanie, lakovanie, nátery, stierky, omietky, zatepľovanie, izolačné nátery

Rudolf Hlušík, Žilina

Izolácie vlhkého muriva, hydroizolácie budov, bazénov, izolácie proti úniku chemických látok, zateplenie budov

Op-tim s.r.o., Krupina

Zatepľovanie, výstavba bytových a občianskych stavieb, predaj tepelnoizolačných a stavebných materiálov, odhlučňovanie materiálnych objektov

Thermoinvest Slovakia s.r.o., Považská Bystrica

Prenájom lešenia, predaj okien, dverí, klampiarske a výškové práce, stavby na kľúč, hydroizolácie a termoizolácie striech, zatepľovacie práce

Art-term s.r.o., Košice

Hydroizolácie plochých striech, tepelné izolácie striech, hydroizolácie základov a podzemných stavieb, bazénov, dodatočné zatepľovanie budov a špeciálne izolácie

DryCon s.r.o., Bratislava

Dodávka a montáž sadrokartónových systémov, kazetových podhľadov a tepelných izolácií

Assa s.r.o., Štúrovo

Izolácia plochých striech, pokrývanie šikmých striech, stavebné práce. Ubytovanie v penzióne: 7 izieb, každá izba je vybavená vlastným umývadlom, sprchou a toaletou. Spoločná kuchyňa je vybavená aj sporákom, chladničkami, mrazničkou a mikrovlnovou rúrou

Environ-ECS s.r.o., Košice

Liate podlahy, izolácie striech, izolácie voči prieniku ropných látok, nedeštruktívne skúšanie tesností

Fritech s.r.o., Šaľa

Izolácie priemyselných stavieb, dovoz a predaj sendvičových izolačných panelov na báze polyuretánu a minerálnej vlny, dovoz, predaj a montáž univerzálnych viacúčelových dverí, brán

Kovo-sklo stavomontáže s.r.o., Banská Bystrica

Zámočnícke, klampiarske, pokrývačské práce, izolácie a zatepľovanie, strechy, technické plyny, rekonštrukcia budov, zasklievanie, oceľové palety, vzduchotechnika

Split s.r.o., Košice

Sanačné práce, izolácie, hydroizolácie, interiérové práce, plastové okná. Hardware, software, počítačové siete, telekomunikačná technika, zabezpečovacie systémy, pripojenie na pult polície, elektronické brány

Stavtip s.r.o., Banská Bystrica

Zatepľovanie budov, izolácie priemyselných podláh. Predaj izolačných materiálov, stavebnej chémie, sanity, obkladov a dlažieb

Trimont Slovakia s.r.o., Galanta

Klampiarske, zámočnícke, hydroizolačné, tepelnoizolačné a pokrývačské práce

Maks-D/Chem s.r.o., Veľké Uherce

Dodávky progresívnych technológií izolácie používaných pri výstavbe technologických celkov, čističiek odpadových vôd, potrubí, kanálov

Graffiti-X s.r.o., Bratislava

Služby zamerané na odstraňovanie graffiti. Ochranné nátery povrchov budov, dopravných prostriedkov

Izoli,Šaľa

Realizácia tepelných, technických a chladových izolácií, pokrývačské a klampiarske práce

Izolácie Arax s.r.o., Žilina

Izolácie chladu, kúrenia, zdravotechniky, vzduchotechniky, izolácie protihlukové, protipožiarne, izolácie kotlov. Realizácia

Sedláček s.r.o., Šintava

Výstavba bytových a občianskych stavieb, stavebný dozor, vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb, dodávky stavieb a stavebné práce v obore pozemného, priemyslového a inžinierskeho stavebníctva - stavby na kľúč. Rezanie, drvenie a vŕtanie betónu

Akvaplast-Plus s.r.o., Košice

Obnova striech bez nutnosti demontáže pôvodnej krytiny, zateplenie a hydroizolácie striech. Predaj tepelnoizolačných systémov

Novoizol, Liptovský Hrádok

Strešné a zemné izolácie, tepelnoizolačné a klampiarske práce. Produkty a cenník

Rvel s.r.o. Ivanka pri Dunaji

Stavebná činnosť - fasádne a interiérové štúdio, dodávka plastových okien. Technické zariadenie budov. Odborné skúšky a školenia v oblasti plynárentsva, BOZP a strojárenstva. Kompletné účtovnícke práce

Expresstav s.r.o., Rimavská Sobota

Stavebné a rekonštrukčné práce - byty, domy. Zemné práce, zatepľovanie, izolovanie, montáž sadrokartónu, maľby, stierky, tesárske práce, zhotovenie a opravy striech. Požičovňa náradia

Šada, Dravce

Dodávky a montáž strešných krytín pre šikmé i ploché strechy. Tepelné izolácie, rekonštrukcie a opravy komínov, renovácie a opravy fasád, natieračské práce, zatepľovanie objektov. Prenájmom vysokozdvižných pracovných plošín

Proterm, Branovo

Tepelné a chladové izolácie rozvodov kúrenia, pary, vody, oplechovanie tepelných izolácií. Výroba a montáž dymovodov, vzduchovodov. Dodávka a montáž komínových systémov, zváračské práce

LB-Vega s.r.o., Bytča

Hydroizolácie plochých striech, zateplenie a doteplenie striech, realizácia zelených (vegetačných) striech

Lineko Slovensko s.r.o., Banská Bystrica

Izolácie proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu, izolácie proti ropným a chemickým látkam, rekultivácie skládok, hydroizolácie tunelov, bentonitové rohože, drenáže, výstuže

Odeza s.r.o., Nové Zámky

Lešenárske služby, prenájom pojazdného a fasádneho lešenia. Dodávky a montáž zatepľovacích a izolačných systémov. Predaj a miešanie interiérových a exteriérových farieb a omietok. Predaj plávajúcich podláh

Izokad s.r.o., Košice

Projekcia, dodávka, montáž, servis - izolačné oplášťovacie systémy, chladiace technológie, montované mraziarenské podlahy, priemyselná klimatizačná technika, prepravné chladenie
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK