Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inžinierske a projektové kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie >

Inžinierske a projektové kancelárie

 
PODKATEGÓRIE

Projektové práce v energetike (90)

Projektové práce v strojárstve (45)

Projektové práce vo vodohospodárstve (25)

ODKAZY 1 - 50 z 439

Donum s.r.o., Nová Mesto nad Váhom

Architektonické, inžinierske a designérske služby

Tasum-Gonar s.r.o., Žilina

Dodávky materiálov a technológii pre banské, podzemné a pozemné staviteľstvo. Projektová a inžinierska činnosť, výpočty a posudky mostov a konštrukcií

DCA Engineering s.r.o., Dubnica nad Váhom

Konštrukčné práce v oblasti leteckého a automobilového priemyslu

YIT Reding a.s., Bratislava

Realitné služby, investičná výstavba

Hydroprojekt s.r.o., Banská Bystrica

Projektovanie stavieb, vodohospodárskych stavieb, inžinierska činnosť v stavebníctve, technické poradenstvo v oblasti stavebníctva, technológií vôd, vodného hospodárstva

Geotest Bratislava s.r.o., Bratislava

Konzultačné, poradenské a dodávateľské služby v ekologických odboroch, v hydrogeológii, inžinierskej geológii, geotechnike. Služby hydrochemických laboratórií a laboratórií mechaniky zemín

Sudop Košice a.s., Košice

Projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť - služby pri príprave a riadení projektov dopravnej infraštruktúry, inžinierskych a priemyselných stavieb so zameraním na železnice

IDO EET s.r.o., Levice

Výroba, dodávky a montáž technologických zariadení, konštrukčný ateliér

EcoHouse s.r.o., Bratislava

Ponuka individuálnych návrhov, cez projekčnú a inžiniersku činnosť až po realizáciu na kľúč. Od rekreačných stavieb, cez rodinné domy až po bytovú, administratívnu a výrobnú výstavbu

Hescon s.r.o., Trenčín

Projekt stavby. Projektová dokumentácia. Komplexné projekčné práce. Projekty domov. Statika stavieb. Statické posúdenie stavby. Statika nosných konštrukcií. Oceľové haly. Montované haly. Halové objekty

Cesproza s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti stavebníctva a investičnej výstavby: investorsko-inžinierske poradenstvo pri výstavbe, zabezpečenie územného rozhodnutia, zabezpečenie projektových a dodávateľských prác, realitná činnosť, spolupráca s bankovými subjektami

Vodohospodárska Výstavba š.p., Bratislava

Činnosť v oblasti vodného hospodárstva a hydroenergetiky, inžinierska činnosť

Ipec-Management s.r.o., Bratislava

Projektový manažment v oblasti stavebných výkonov, generálne dodávky stavieb

Alfa 04 a.s., Bratislava

Projektovanie dopravných stavieb

Merwede Design s.r.o., Komárno

Projektové služby v oblasti lodiarskeho priemyslu, všeobecného strojárstva a chemicko-technologických celkov

Aurex s.r.o., Bratislava

Ateliér pre výskumnú a projektovú činnosť v oblasti architektúry, územného rozvoja, ekológie a informatiky

CopyGrafia, Košice

Komplexné plánografické služby, expedovanie projektovej a technickej dokumentácie, veľkoplošná tlač, kopírovanie

Hrdlička-Košice s.r.o., Košice

Geodetická kancelária, inžinierska geodézia, digitálne technické mapy

Apex s.r.o., Bratislava

Projekty architektúry, statiky, projekt ústredného vykurovania, zdravotechniky a elektroinštalácie rodinných domov

Relko s.r.o., Bratislava

Inžinierska a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky jadrových elektrárni

Hydrocoop s.r.o., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť - pitná voda, kanalizácie, čistenie odpadových vôd, skládky odpadu

Development In Slovak Investments s.r.o., Pezinok

Stavebná a investičná činnosť, služby stavebného a autorského dozoru, inžinierska činnosť, stavby na kľúč

Ekos Plus s.r.o., Bratislava

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany ovzdušia a tvorby životného prostredia, ekologické audity, štúdie vplyvu na životné prostredie, projektová činnosť v oblasti spaľovní odpadov

Cityprojekt, Bratislava

Projekčná a poradenská činnosť od investičného zámeru po realizáciu stavby: inžiniering, rodinné domy na kľúč, interiéry na kľúč

Michal Diviš Architekti s.r.o., Žilina

Kompletný projekčný a inžiniersky servis

Ing. Róbert Polák, Žilina

Poradenstvo pri budovaní systému manažérstva kvality ISO 9000, ISO 14000, HACCP, webdesign, SEO, inžinierska činnosť v stavebníctve, rozpočty, kalkulácie

Artip, Bratislava

Návrh a predaj projektov rodinných domov, vizualizácie, služby projekčnej kancelárie

Elektro-Klíma s.r.o., Bratislava

Projektovanie a realizácie vzduchotechniky, klimatizácie, zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácií, merania a regulácie, elektroinštalácie. Servis klimatizačnej techniky

ISPO inžinierske stavby s.r.o., Prešov

Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve, geodetické a kartografické práce, autorské a stavebné dozory, expertné prehliadky a posúdenia inžinierskych a dopravných stavieb

Architektonická dielňa Collegium s.r.o., Bratislava

Projektovanie bytových a občianskych stavieb, polyfunkčných objektov, rekonštrukcií pamiatkovo chránených budov, riešenia interiérov a priemyselných objektov

I.F.I. Group a.s., Žilina

Projekčná a inžinierska činnosť, geodetické a kartografické práce v investičnej výstavbe, oceňovanie nehnuteľností, projekcia a výstavba el. sietí a zariadení

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Bratislava

Návrhy, projektovanie a dodávka technológií na úpravu pitnej vody a čistenie priemyselnej vody

Ido Hutný Projekt a.s., Bratislava

Projektová a inžinierska činnosť

A.I.R. s.r.o., Stupava

Katalógové projekty rodinných domov, montované domy, drevené domy, inžiniering a realizácia. Individuálne projekty domov, autorský dozor

Mraz-Tech Slovakia s.r.o., Prešov

Montáže, rekonštrukcie, skúšky, opravy a servis priemyselného chladenia, revízia, predaj náhradných dielov. Predaj a servis armatúr. Projektová činnosť

Aplik s.r.o., Senec

Projektovanie, výroba a montáž elektrorozvádzačov. Tvorba riadiacich programov pre vodné hospodárstvo, priemyselné aplikácie, energetiku a inteligentné budovy

Stavena s.r.o., Michalovce

Stavebno-obchodná firma - pozemné stavby, modernizácia interiérov a občianska výstavba

Ipec Group, Bratislava

Služby v oblasti projektového manažmentu, generálne dodávky stavieb, development pozemkov

Aktívne Domy s.r.o., Dunajská Streda

Poradenstvo, projekcia a realizácia nízkoenergetických a aktívnych domov

Tittl v.o.s., Zohor

Servis, dodávka, projekcia, tlakové revízie klimatizačných okruhov, výroba kondenzačných jednotiek, chladiarenských a mraziarenských dvier

Dlouhý I.T.A. s.r.o., Žilina

Služby v energetike a priemyslových procesoch - projekčná činnosť, inžiniering, návrhy a dodávky technologických riešení. Výroba a distribúcia technických plynov

Chemical Plant Design s.r.o, Bratislava

Projekčno-inžinierska a dodávateľská organizácia so zameraním na oblasť chemického, farmaceutického, potravinárskeho a energetického priemyslu - konzultačné, inžiniersko-technické, projekčné a dodávateľské služby

RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Profesionálne vybavenie barov, cukrární, pečivární, lunch barov, barmanské doplnky. Projekcia a zariaďovanie prevádzok

Geoexperts s.r.o., Žilina

Geotechnický monitoring, merania, hydrogeologické skúšky

Geoko s.r.o., Topoľčany

Vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, napĺňanie informačných systémov geodetickými údajmi, polohopisné a výškopisné merania, práce inžinierskej geodézie, žeriavové dráhy

N-Projekt, Hlohovec

Projekty rodinných domov

N & P-Sudio, Hlohovec

Architektúra a projekty stavieb - rodinné domy, priemyselné stavby, stavby pre občiansku vybavenosť

Ship Tech, Most pri Bratislave

Projekty a stavba lodí, člnov, houseboatov, plavidiel, pontónov. Návrhy lodných konštrukcií a mechanizmov, dozor stavby lodí, rekonštrukcie, výpočty stability, konzultačná činnosť

Hornex a.s., Bratislava

Projektová a inžinierska činnosť, služby generálneho dodávateľa, riadenie projektov. Občianske, bytové a halové stavby

ENG2 SR s.r.o., Bratislava

Príprava, riadenie a kontrola projektov v oblasti stavebníctva. Nezávislý technicko-finančný audit projektu v rôznych stupňoch rozpracovania
Stránka:    1 23456789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK