Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Investičné poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Investičné poradenstvo

 
PODKATEGÓRIE

Investičné spoločnosti (55)

ODKAZY 1 - 50 z 58

Euro Dotácie s.r.o., Žilina

Dotácie a projekty EÚ, poradenstvo pre verejný a súkromný sektor. Poradenské služby, riadenie projektov, technická pomoc a regionálny rozvoj

Proconsult s.r.o., Bratislava

Investičné poradenstvo, finančné poradenstvo, reštrukturalizácia a racionalizácia výroby, implementácia systémov riadenia akosti

CB Richard Ellis s.r.o., Bratislava

Medzinárodná spoločnosť so službami investičného poradenstva, prieskumu trhu, oceňovania nehnuteľností, poradenstva v priemysle, retaile, v rezidenčnej oblasti. Prenájom a kúpa komerčných nehnuteľností na Slovensku a v zahraničí

Partners Group SK s.r.o., Bratislava

Finančné poradenstvo pre fyzické a právnické osoby - portfólio finančných produktov v oblasti poistenia, bankových produktov a investovania

ProPartners o.c.p. a.s., Bratislava

Investičné služby: obchodovanie a portfólio management, služby súvisiace s emisiami cenných papierov, analytické a rešeršné služby, investičné poradenstvo

TK Groupe a.s., Bratislava

Servis zahraničným investorom v rozhodovacej a v implementačnej fáze projektu. Developing zón občianskej vybavenosti logistických a vedecko-technických parkov

Aprocon s.r.o., Bratislava

Špecializácia na projekty, investície, poistenie a finančnú kontrolu

Benefit Finance a.s., Bratislava

Služby v oblasti investičného bankovníctva, poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov a v oblasti financovania z eurofondov, ocenenia a analýzy

Slávia Capital a.s., Bratislava

Aktivity v oblasti investičného bankovníctva, wealth manažmentu, financovania obchodných aktivít. Obchodník s cennými papiermi

Silva-Pro s.r.o., Strečno

Služby v oblasti lesníctva a drevospracujúceho priemyslu - znalectvo, služby OLH, obchod so sadbovým materiálom, spracovanie databáz v lesníctve, GIS a i. Poradenstvo, certifikácia, služby pri príprave projektov pre získavanie grantov a dotácií

Ján Balu

Správy zo svetových finančných a akciových trhoch, online investovanie, analýza finančných nástrojov, technická analýza, forex fórum

Gold Invest Slovakia a.s., Bratislava

Predaj investičného zlata, zlatých a strieborných mincí, zlatých a strieborných tehál, poradenstvo

Consultatio s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo a audit, finančné a investičné poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, znalecké posudky a mandáty, tréning a expertízy

Across Wealth Management o.c.p. a. s., Bratislava

Investičná spoločnosť, individualizovaná správa klientskych aktív, jednoduchý prístup na finančné trhy, nezávislé poradenstvo. Online nákup podielových fondov, komplexné informácie o investičných riešeniach

Broker Consulting s.r.o., Bratislava

Nezávislé finančné poradenstvo, služby v oblasti investícií do otvorených podielových fondov

Actoris System, Bratislava

Agentúra computerových, technicko-obchodných, rozborových a informačných služieb. Rekvalifikačné kurzy, semináre, vedenie účtovníctva, poradenstvo v investičnej výstavbe, poradenstvo v oblasti fondov EU, webdesign

Pass Slovakia s.r.o., Bratislava

Investovanie do nehnuteľností, služby pre zahraničných investorov a developerov, poradenské služby pri kúpe nehnuteľností

First Class, Liptovský Mikuláš

Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností. Finančné a investičné poradenstvo, analýzy

Profinam s.r.o., Nitra

Vedenie účtovníctva, miezd. Zakladanie firiem, due dilligence, ekonomické a finančné poradenstvo, poradenstvo pri hľadaní a investovaní zdrojov, marketingové poradenstvo, organizovanie výberových konaní

V.I.P Slovakia, Vráble

Finančné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu, služieb, sporenie, investovanie, poistenie

Euro Business Center s.r.o., Trnava

Investovanie, financovanie nehnuteľností, pôžičky, poistenie majetku a zodpovednosti

EIC s.r.o., Košice

Realitné služby, rozvoj priemyselného parku, operatívny a projektový manažment, manažment podnikateľských centier

Edas a.s., Bratislava

Pobočka talianskej poradenskej spoločnosti pre priame zahraničné investície

Sygma Global s.r.o., Bratislava

Konzultačné a developerské činnosti. Podnikateľské poradenstvo, vypracovanie odborných štúdií, stratégií, koncepcií, finančné, investičné poradenstvo. Reklamné a marketingové riešenia

Closer s.r.o., Bratislava

Finančné a projektové poradenstvo - príprava business plánov, úverových projektov, sprostredkovanie investičnej príležitosti alebo investora, eurokonzulting

Diamanty Schwartz, Trebišov

Informácie o investovaní do diamantov, predaj diamantov

F.A.M.E. s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblastiach procesného riadenia, projektového riadenia, ekonomiky, práva, obchodu, verejného obstarávania a organizácie práce, tvorby podnikateľských zámerov

Live Help

Portál, fórum a katalóg o obchodovaní na forexe, burze v USA. Osobné skúsenosti, obchodovanie z PC z domu, akcie, opcie, grafy

Excellent s.r.o., Košice

Medzinárodná poradenská spoločnosť zameraná na pomoc zahraničným investorom a podnikateľom, ktorí sa chcú uplatniť na trhoch nových štátov EÚ

Sympatia Financie o.c.p., a.s., Bratislava

Licencovaný obchodník s cennými papiermi, správa aktív a riadenie individuálnych portfólií pre privátnych a inštitucionálnych klientov. Investičné poradenstvo a ostatné investičné služby

EuroConsulting s.r.o., Bratislava

Príprava a implementácia projektov technickej asistencie, vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre oprávnených žiadateľov v rámci schválených sektorových operačných programov

Adolia s.r.o., Bratislava

Poradenstvo a development na trhu s nehnuteľnosťami v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, agroturistiky, realizácie priemyselných parkov a kompletnej prípravy investičných projektov

AKS Consulting s.r.o., Bratislava

Realitná kancelária - predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností, personálna činnosť, sprostredkovanie zamestnania, investičné poradenstvo

Tax-Audit Slovensko s.r.o., Trnava

Audítorská spoločnosť, finančné a investičné poradenstvo, lektorská a školiaca činnosť

Investconsult s.r.o., Komárno

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, súdnoznalecké ocenenie všetkých druhov nehnuteľností, odborné poradenstvo v oblasti investičnej činnosti

Premier Consulting, Komárno

Finančná pomoc z eurofondov, podnikateľské poradenstvo, investičné projekty

ProAudit s.r.o., Zvolen

Komplexný účtovný a daňový servis

Investconsult, Považská Bystrica

Poradenské služby - marketing, reklama, manažment, investície a ekonomika. Tvorba web stránok, webdesign, aktualizácia a údržba

Realinvest s.r.o., Trebišov

Inžinierska a realitná činnosť, investičná činnosť a poradenstvo

Eureg Investment s.r.o., Galanta

Služby zahraničným subjektom a podnikateľom, činnosť agentúry dočasného zamestnávania

Veefor International Consulting

Konzultačno-poradenská spoločnosť. Odborná pomoc tureckým firmám pri etablovaní sa v krajinách Vyšehradskej skupiny a firmám zo Slovenska pri hľadaní obchodných partnerov v Turecku

Odiensevis investment & restructuring services a.s., Bratislava

Poskytovanie poradenstva pri transakciách fúzií a akvizícií, najmä pri vstupe zahraničných strategických investorov do slovenských podnikov, organizovanie a následné riadenie súkromných kapitálových investícií do podhodnotených aktív na území Slovenska

Agrocentrum Orava a.s., Trstená

Realizácia projektov rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky na Orave, investičné poradenstvo, pomoc pri vypracovaní a posudzovaní investičných zámerov

Eufinex s.r.o., Bratislava

Poisťovacie a investičné služby pre obyvateľstvo, firmy, obce a mestá

Anna Geregová, Prešov

Finančné a investičné poradenstvo, životné poistenie, stavebné sporenie

BeWell s.r.o., Bratislava

Služby: vyhľadávanie investičných príležitostí v cestovnom ruchu, investičné poradenstvo, realizácia investičných zámerov, operatívne riadenie zariadení cestovného ruchu, vypracovanie stratégií, vypracovanie a implementácia grantových projektov

Runa Finance s.r.o., Poprad

Finančné, projektové a investičné poradenstvo – príprava business plánov, analýzy, controlling, rozpočty, kalkulácie, cash management, strategické riadenie podniku, reštrukturalizácia, fúzie a akvizície

Consulting, Bratislava

Poradenské služby a projektový manažment. Príprava a vypracovanie žiadostí o granty zo štrukturálnych fondov

Onion group s.r.o., Bratislava

Návrhy a dodávky komplexného technologického vybavenia pre potreby gastronomických prevádzok. Poradenstvo v oblasti obchodu a manažmentu, investičné poradenstvo pre zahraničných klientov

Qvanta s.r.o., Košice

Tvorba a realizácia investičných projektov vo verejnej správe, v neziskovom sektore a v súkromnej sfére, verejné obstarávanie, sprostredkovanie poistenia majetku, osôb, rizík
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK