Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inštalatérske a kúrenárske práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Inštalatérske a kúrenárske práce

 
PODKATEGÓRIE

Inštalatéri (85)

Kúrenári (77)

Plynári (69)

ODKAZY 1 - 50 z 81

DM-Direst, Bratislava

Rekonštrukcie bytov, bytových jadier, rodinných domov, kancelárií. Murárske a búracie práce, stierky, maliarske práce, obklady, dlažby, montáž sadrokartónu a laminátových podláh, inštalatérske a elektroinštalačné práce

Energoplyn s.r.o., Bratislava

Dodávky, montáž a rekonštrukcie plynových kotolní, výmenníkových staníc. Odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových zariadení, servisné meranie emisií. Dodávky zariadení pre úpravu vody

A-Z Isza s.r.o., Košice

Predaj plynových spotrebičov, inštalačného materiálu, zriaďovacích sanitárnych predmetov. Montáž a revízie kanalizácie, odpadu, vody, ústredného kúrenia a plynoinštalácie

Lime, Košice

Montáže ústredného kúrenia a vodoinštalácie, inštalovanie sociálnych zariadení v obytných rodinných domoch, školách

Vertikal-Solid s.r.o., Rožňava

Výškové práce s použitím lanovej techniky, zámočnícke a inštalatérske práce, zemné a výkopové práce, zatepľovanie budov, otryskávanie kovov, kameňa a následná úprava

Kaso, Košice

Rekonštrukcie bytov, bytových jadier, domov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Praktik Nitra s.r.o., Nitra

Plynoinštalácie, vodoinštalácie, montáže ústredného a podlahového vykurovania. Predaj kotlov, vykurovacej techniky, inštalačného materiálu, sanity, batérií. Maloobchod, veľkoobchod

Plastix s.r.o., Šaľa

Rúry a tvarovky z PE HD, PP, PVC, zváranie elektrofúziou a na tupo, náradie, montáž, inšpekcia a čistenie potrubí. Ponúkané značky: GLYNWED, ROTHENBERGER, WAVIN

Schicker Slovensko k.s., Bratislava

Služby v oblasti vykurovania a klimatizácie, inštalovanie sanity, vzduchotechnika, opravy, kominárska činnosť

Dosan s.r.o., Bratislava

Realizácia zdravotechniky, kúrenia, plynových a vodovodných rozvodov, rozvodov kanalizácie. Dodávka a montáž sanitárnych zariaďovacích predmetov, montáž stabilných hasiacich zariadení. Ponuka alternatívnych zdrojov energie pre solárne vykurovanie

Thermodynamic s.r.o., Košice

Vodoinštalácie, kúrenie, elektroinštalácie, výškové a zváračské práce

Montáž TZB, Nové Zámky

Predaj a montáž solárnych panelov, tepelných čerpadiel, kotlov, radiátorov a podlahového kúrenia. Montáž vody, plynu a kúrenia. Montáž solárnych panelov, inštalatérske a kúrenárske práce. Čistenie, servis a oprava kotlov. Čistenie odpadov a potrubí

P&P Mont s.r.o., Komárno

Dodávky a montáž vykurovacej techniky, vodoinštalácie, slnečných kolektorov. Elektroinštalácie, fotovoltaika

BKB-Centrum s.r.o., Ohrady

Predaj, montáž, servis, revízie: ústredné kúrenie, voda, plyn, kotly, bojlery, kachle, radiátory, čerpadlá, batérie, zavlažovacia technika, podlahové kúrenie. Zemné práce, prevŕtanie ciest

Inteza s.r.o., Prievidza

Služby v oblasti plynárenstva a energetiky. Poradenstvo, projektová príprava, dodávky plynových a elektrických zariadení a technológií, realizácia diela, revízna činnosť, servis

Insspol-inštalačná stavebná spoločnosť s r.o., Bratislava

Predaj a montáž ústredného vykurovanie, predaj kotlov. Zdravotechnické inštalácie, solárne kolektory, fotovoltaické kolektory, tepelné čerpadlá, výmenníkové stanice, predizolované rozvody

Lugerex, Humenné

Predaj a montáž okien, dverí, podláh. Murárske, vodoinštalatérske, elektroinštalačné a kúrenárske práce. Sprostredkovanie obchodných vzťahov s výrobcami z Ázie

Defektospol SK s.r.o., Bratislava

Montáž teplovodov, horúcovodov, parovodov, kanalizačných rozvodov, rekonštrukcie a montáž výmenníkových staníc a kotolní, prehliadky a skúšky vyradených technických zariadení, opravy a nastavovanie poistných ventilov s vystavením atestov

Sisep-PVP s.r.o., Banská Bystrica

Kúrenárske, vodoinštalatérske, plynoinštalatérske, elektroinštalatérske, potrubárske, zámočnícke, sklenárske, murárske, maliarske, obkladačské práce. Predaj solárnych systémov, kotlov, izolačných materiálov

Styk Servis s.r.o., Banská Bystrica

Realizácie rozvodov plynu a regulačných staníc plynu, vodoinštalačné a kúrenárske práce, servis a údržba plynových zariadení. Predaj plynových kotlov, horákov, sporákov, zdravotechnického materiálu

Gastest konštrukta, Košice

Montáž plynovodov, regulačných staníc a kotolní, kúrenie, revízie, alternatívne zdroje energie

Klimatechnik, Bratislava

Montáž, servis a poradenstvo technických zariadení pre hotely, reštaurácie, kuchyne, jedálne a predajne

Linetech s.r.o., Nitra

Montáž vody, kúrenia, sanity, podlahového kúrenia a poradenstvo, záručný a pozáručný servis. Tlaková vzduchotechnika, striekacia technika, osobné ochranné pracovné prostriedky, tryskacia technika a príslušenstvo, cryogenické čistenie

Unimat s.r.o., Prievidza

Predaj vodoinštalačného, plynoinštalačného, kúrenárskeho a remeselného materiálu, zariaďovacích predmetov a sanitárnej keramiky - veľkoobchod, maloobchod. Montáž kotlov UK na tuhé palivo a plyn, plynoinštalácie

OSMaR-GAS, Martin

Plyn, voda, kúrenie - projekcia, predaj, realizácia. Plynoinštalácie, vodoinštalácie, elektroinštalácie, montáže ústredného kúrenia, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel. Predaj kotlov, sporákov, solárnej techniky, radiatorov, inštalačného materiálu

Thermis s.r.o., Bratislava

Montáž kotolní, odovzdávacích staníc tepla, montáž horúcovodov, parovodov a teplovodov, montáž vykurovania objektov, plynovodov, vodovodov, izolácie potrubných rozvodov vykurovania

OBK Instal Profi s.r.o., Štefanová

Výstavba rodinných a bytových domov, ich modernizácia, opravy, rekonštrukcie, montáže zdravotechnických inštalácií. Dodávka a montáž solárnych systémov, tepelných čerpadiel, kompletných kotolní

Byttherm s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Výroba a dodávka tepla a TÚV, správa bytov a nebytových priestorov, rozpočítavanie nákladov, opravy a údržby tepelných zariadení, realizácie rekonštrukcií tepelných sústav a zariadení, realizácie merania prietokov, chemické čistenie rozvodov

Tibor Mojžiš, Trenčín

Dodávka a montáž plynových zariadení, vnútorné rozvody vody a kanalizácie, demontážne práce technologických zariadení, kotlov, kotolní, rekonštrukcie a údržba vyhradených tlakových zariadení, zámočnícke práce

Peter Matuška, Šaľa

Nonstop havarijná služba - voda, plyn, kúrenie, kanalizácia, plynoinštalatérske práce, revízie

Reprogas s.r.o., Moravské Lieskové

Služby v oboroch plynárenstva, vodoinštalácií, kúrenárstva, zámočníckych a zváračských prác, zemných výkopových prác, prípravných prác pre stavbu. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Vavrotherm, Piešťany

Dodávka plynofikácie od plynovej prípojky až po plynový spotrebič, dodávka a montáž kotlov, radiátorov, podlahového kúrenia, zariadení pre kotolne, úpravne vôd, meracej a regulačnej techniky

Sortez, Poprad

Montáž, opravy, revízie - elektro, plyn, ústredné kúrenie, voda. Výroba kovových výrobkov, elektrorozvádzače, elektrické pohony brán, prenájom montážnej plošiny, chemické čistenie vodovodného potrubia

Proservis Strážske s.r.o., Strážske

Služby vo vodoinštalatérskej a kúrenárskej oblasti správcom a užívateľom bytových domov. Montáž plynomerov, výmena potrubných rozvodov vody, odpadov a plynu v bytových jadrách obytných domov, odstraňovanie azbestových materiálov

Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník

Dodávky, montáž a servis - vodovodné prípojky a rozvody, kanalizácia, kúrenie, plynofikácia

Stes s.r.o., Ilava

Plynoinštalácie - zemný plyn, propán. Vykurovanie, vodoinštalácie rodinných domov, vykurovanie priemyselných hál, plynové kotolne a rozvody plynu, solárne systémy a tepelné čerpadlá, podlahové kúrenie, revízne správy

Stemy s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Dodávky, montáž a servis - bytové, domové, priemyselné vodomery a merače tepla. Meranie a regulácia odberu tepla. Termostatizácia - projekt, dodávka komponentov, montáž, vyregulovanie

Dauni s.r.o., Malé Trakany

Správa bytov, bytového a nebytového fondu. Poskytovanie remeselných služieb - vodoinštalatérstvo, plynoinštalatérstvo, kúrenárstvo, elektroinštalatérstvo, murárske práce. Predaj stavebného a kúrenárskeho materiálu. Stavebná činnosť

EK-Invest s.r.o., Bratislava

Realizácie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, elektroinštalácie, revízne správy, stavebné práce na kľúč

Proma-Energosystémy s.r.o., Žilina

Energeticky úsporné stavebné a konštrukčné systémy - hydroizolačný systém, strešné systémy, potrubná izolácia, odtoky a sifóny. Služby - údržba potrubných rozvodov a striech

Bytservis, Svidník

Predaj stavebného, elektroinštalačného a vodárenského materiálu, požičovňa náradia. Rekonštrukcie technických rozvodov budov a kotolní, kúrenie, montáž meracej a regulačnej techniky

Kovagaz s.r.o., Štefanov

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení. Výstavba a opravy rozvodov ústredného kúrenia, vody, kanalizácie

RM Interier, Bratislava

Rekonštrukcie bytov, bytových jadier, obkladov a dlažieb, búracie, maliarske, vodoinštalatérske a elektroinštalačné práce, montáž kuchynských liniek a nábytku, montáž parkiet a vstavaných skríň

Gas-MG s.r.o., Svidník

Výstavba inžinierskych sietí, plynovodov, vodovodov, rekonštrukcie kotolní a výstavba rodinných domov. Servis vyhradených plynových zariadení, predaj tepelnej techniky, inštalačného materiálu pre plyn, vodu, kúrenie

Rozkvet, Trnava

Predaj vaní, sprchových kútov, obkladov, dlažieb, batérií, plastových okien, sanity, radiátorov, kotlov a kúpeľňových doplnkov. Montáž a rekonštrukcia vodoinštalácie, kúrenia, bytových jadier

Zen-Servis s.r.o., Bratislava

Opravárenské a metrologické služby pre bytové, domové a priemyselné vodomery a merače tepla. Montáž a plombovanie meracej techniky

Jodygas, Nitra

Predaj plynových spotrebičov - kotly, kachle, sporáky, ohrievače, radiátory. Montáž ústredného a podlahového kúrenia, solárnych systémov, plynoinštalácie, vodoinštalácie. Revízie a projekty

Inštalcomp s.r.o., Bardejov

Vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia. Návrhy, projekty, poradenstvo, rozpočty, realizácia, montáž, servis

Sanitherm s.r.o., Čakany

Dodávka a montáž vykurovania, vody a plynu. Odborné skúšky plynoinštalácie, domové rozvody plynu, výstavba plynovodov a kotolní, vodoinštalácie, montáž kanalizácií, radiátorové vykurovanie, podlahové kúrenie, sanita

K-Kontrol s.r.o., Trnava

Montáž, rekonštrukcie, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení. Výroba a montáž kovových konštrukcií, potrubia, zváračské a zámočnícke práce
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK