Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Informačné služby

Obsah > Firmy > Služby >

Informácie

 
ODKAZY 1 - 50 z 52

Regionálne európske informačné centrum, Banská Bystrica

Poskytovanie informácií o Európskej únii, programová pomoc, príprava a realizácia rozvojových projektov z fondov EÚ, poradenstvo, konzultácie

Albertina icome Bratislava, s.r.o., Bratislava

Elektronické informačné zdroje zo zahraničia, odborné databázy zo SR a ČR na CD-ROM, digitalizácia rukopisov a starých tlačí

Mediaresearch Slovakia s.r.o., Bratislava

Výskumná agentúra - mediálne výskumy slovenského trhu, spracovanie údajov, software na spracovanie a analýzy dát

Projekt MEMO 98

Monitoring najsledovanejších médií v období pred parlamentnými voľbami 1998, mediálny monitoring

Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti obchodných informácií a riadenia pohľadávok v regióne strednej a východnej Európy. Monitoring, obchodné úverové informácie, inkaso a riadenie pohľadávok

AgroWebClub

Internetový denník a informačný nástroj z oblasti pôdohospodárstva

Cosmotron Slovakia s.r.o., Bratislava

Vývoj distribúcia a podpora informačných systémov určených pre riešenie automatizácie archívov, knižníc, galérií. Doplnkové služby a produkty z oblasti čiarových kódov

Šetri.sk

Ako ušetriť za elektrickú energiu? Vypočítajte si, ako rýchlo sa vám vráti investícia do úsporných žiariviek a aká je odporúčaná sadzba pre vaše odberové miesto

GS1 Slovakia, Žilina

Poradenstvo a konzultácie pri zavádzaní systému GS1 do praxe. Identifikácia tovarov a služieb čiarovými kódmi, štandardy pre elektronickú komunikáciu

PMT s.r.o., Bratislava

Realizácia elektronického merania sledovanosti televízií

Slovenská monitorovacia agentúra a.s., Bratislava

Monitoring médií, tlače, rozhlasu, televízií

Symsite Research s.r.o., Bratislava

Analýzy a prognózy makroekonomického a politického vývoja na Slovensku. Sektorové analýzy - poisťovníctvo, farmaceutický priemysel

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť s.r.o., Bratislava

Zber a spracovanie informácií ekonomického, hospodárskeho, obchodného a marketingového charakteru. Poskytovanie správ, informácií a technologických riešení pre finančné inštitúcie, podnikateľské skupiny a jednotlivcov

Marián Rimarčík, Bratislava

Konštrukcia a korekcia dotazníkov, audit kvality a čistenie dát, interpretácia výsledkov, poradenstvo v oblasti štatistiky a štatistického softvéru, výber optimálnych výskumných vzoriek, tvorba internetových dotazníkových formulárov na efektívny zber dát

ISMC SK s.r.o., Bratislava

Informácie o firmách a podujatiach

Network Media Service s.r.o., Trenčín

Marketingový a internetový prieskum, prieskum verejnej mienky

Slovakia Online s.r.o., Bratislava

Monitoring médií, mediálne analýzy

Fotosprievodca po Vysokých Tatrách

Turistické informácie: hotely, hostely, penzióny, reštaurácie, kaviarne, puby, pizzerie, cukrárne, čajovne, suveníry, darčeky, obchody, fotoslužby, prehliadky atrakcií, tip na výlet, ubytovanie

Krajinka s.r.o., Ružomberok

Výskumná agentúra so zameraním na marketingové a sociálne výskumy. Kvalitatívny výskum, výskum založený na sekundárnej analýze dát, kvantitatívny výskum

Fotosprievodca po Bratislave

Turistické informácie o SR: hotely, hostely, penzióny, reštaurácie, kaviarne, puby, pizzerie, cukrárne, čajovne, suveníry, darčeky, obchody, fotoslužby, prehliadky atrakcií, tip na výlet, ubytovanie

Statis s.r.o., Bratislava

Školenia využitia základných alebo pokročilých štatistických metód, expertná činnosť pri zavádzaní štatistických metód, metodické postupy, ekonomické analýzy a prognózy

Creditreform s.r.o., Bratislava

Hospodárske informácie, databanka, index bonity, inkaso pohľadávok

Agentúra Focus, Bratislava

Výskumy verejnej mienky, marketingový a mediálny výskum, výskum reklamy

Doc. RNDr. Jozef Kuruc CSc., Bratislava

Poradenstvo v oblasti chémie, jadrovej chémie a rádioekológie. Spracovanie informácií do databázy INIS (International Nuclear Information System). Odborné preklady z/do ruského a anglického jazyka

Timing.sk

Časomiera, spracovanie výsledkov. Výsledky športových podujatí. Posielanie SMS s dosiahnutým časom

Fratello, Košice

Spracovanie rodokmeňa - odborný genealogický výskum, sprostredkovanie pri vybavovaní výpisov z matrík na úradné a súkromné účely, návrhy rodinných erbov

Radela s.r.o., Bratislava

Prieskum trhu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu

Document Management Services s.r.o., Trebišov

Služby v oblasti správy registratúrnych záznamov a úschovy elektronických dát. Komplexné služby archivára, úschova dát mimo sídla firmy

Abakis s.r.o., Bratislava

Konzultačná spoločnosť - realizácia sociálnych a marketingových prieskumov verejnej mienky prostredníctvom anketárov

Manager, Lučenec

Prevádzkovanie Mestského informačného a orientačného systému, prenájom informačných panelov, realizácia a prevádzkovanie informačno - orientačných systémov, prenájom - požičovňa prenosného dopravného značenia

Storin s.r.o., Bratislava

Monitoring médií, mediálne analýzy

Accalio s.r.o., Bratislava

Skenovanie, archivácia, riešenia pre interaktívnu a hromadnú tlač, elektronické služby v oblasti správy dokumentov a obsahu. Softvérové riešenia pre komunikáciu

F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo s.r.o., Bratislava

Ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobných údajov, všeobecná bezpečnosť, vykonávanie bezpečnostných auditov a analýz informačných systémov

Datacar s.r.o., Detva

Fleetware servis a riešenia v oblasti sledovania prevádzky firemnej flotily automobilov

Aura Logis s.r.o., Považská Bystrica

Kodifikačná agentúra, katalogizácia majetku

Toptest s.r.o., Nitra

Inšpekčná organizácia pôsobiaca v oblasti automobilového priemyslu. Overovanie kvality služieb, audity predajných a servisných štandardov, mystery shopping, testy kvality asistenčných služieb

Omega Plus s.r.o., Bratislava

Informačný servis s mediálnym zameraním v oblasti meteorológie. Aktivity v oblasti televíznej produkcie a postprodukcie. Návrh a výroba reklamných formátov pre printové a elektronické médiá

Iris Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Medzinárodný registračný a informačný systém - poskytovanie informácií o aktuálnych stavoch vozidiel, o ich právoplatných vlastníkoch a dodatočne realizovaných identifikátoroch za účelom identifikácie zmiznutých, odcudzených a zmanipulovaných vozidiel

Dominanta s.r.o., Košice

Controlling - otvorené a firemné kurzy, výstavba controllingových systémov. Softvér pre controlling, odborná literatúra a publikácie

L&D Consulting s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti informačnej bezpečnosti

Persea s.r.o., Bratislava

Vyhľadávanie a výber zamestnancov, personálny audit, poradenstvo v oblasti personalistiky a psychológie, tréningy v oblasti manažmentu a obchodu, sociologické prieskumy a analýzy sociálnej klímy a spokojnosti zamestnancov, mystery shopping

Euroiso s.r.o., Považská Bystrica

Služby v oblasti zavádzania systémov kvality, environmentu a bezpečnosti podľa medzinárodných noriem s cieľom získať medzinárodne uznávané certifikáty

MysteryMan, Bratislava

Mystery shopping hotelov a reštaurácií, zhodnotenie kvality služieb a personálu

Sociohelp, Bratislava

Vzdelávacie a tréningové programy, poradenské služby, sociologický výskum

Raaltrans, Nitra

Špedičná databanka - riešenie prepravných a vyťažovacích potrieb pre dopravné a špedičné firmy. Informácie o ponukách prepráv a voľných vozov, ktoré zadali ostatní užívatelia a zadávanie vlastných ponúk

United Interactive Slovakia s.r.o., Bratislava

Špecialista na internetový a telefonický zber dát. Online panel a telefonické štúdio

Universal Help System

Vyhľadávanie kontaktov a informácií

ISP s.r.o., Čadca

Tvorba a využívanie dátových skladov a dátových tržísk, tvorba a správa operatívnych úložísk dát

Credit Intelligence s.r.o., Bratislava

Ponuka hospodárskych a ekonomických informácií, špecializovaný spravodajský servis

Advance Investments a.s., Bratislava

Komplexné služby zamerané na čínsky trh, strategické poradenstvo, investičná a obchodná podpora, vyhľadanie a preverenie dodávateľov alebo odberateľov, prieskum trhu a analýzy, konkurenčné spravodajstvo, biznis monitoring
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK