Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Hydroizolácie

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby > Izolačné a zatepľovacie práce >

Hydroizolácie

 
ODKAZY 1 - 50 z 116

M&R, s.r.o., Špačince

Izolácia vlhkého muriva, izolácia vlhkých pivníc, podláh a základov, izolácia domov proti tlakovej vode, sanačné omietky, murárske práce

Malmont, Podhorany

Oprava a náter fasád, antikorózna ochrana oceľových konštrukcií, opravy a revízie priemyselných komínov, sanácia betónových konštrukcií, tmelenie spár panelových budov, búracie práce, hydroizolácie plochých striech

Bart Style s.r.o., Sereď

Predaj a realizácia bazénov, príslušenstva a verejných kúpalísk. Izolácie proti chemickým vplyvom a korózii laminovaním - podlahy, nádrže, cisterny, potrubia

Koll 2 Koll, Košice

Zatepľovanie objektov a izolácie striech, stropov, stien

Termstav a.s., Bratisalava

Hydroizolácie, opláštenie budov, dodatočné zatepľovanie, žiaruvzdorné výmurovky, izolácie mraziarní a chladiarní, izolácie proti chemickým vplyvom, tepelné izolácie, odstraňovanie azbestu, predaj izolačných materiálov, inžinierska činnosť

Stavchem s.r.o., Martin

Predaj materiálov stavebnej chémie, fasádnych omietok, predaj a realizácia liatych priemyselných podláh, predaj náterových hmôt, riedidiel, lakov pre priemysel a stavebníctvo, štúdio fasád a farieb, izolačné práce, zatepľovanie

GK Mont, Košice

Zasklievanie lodžií, interiérové posuvné deliace steny, strešné izolácie

Strestav s.r.o., Bratislava

Realizačná strechárska firma. Novostavby striech, rekonštrukcie striech, hydroizolácie, projektovanie plochých striech

Anti Aqua s.r.o., Žilina

Hydroizolácie plochých a šikmých striech, tepelné izolácie striech, hydroizolácie základov a podzemných diel, izolácie parkovísk i vodných diel, bazénov, kanálov a skládok odpadov

Stavizol s.r.o., Žilina

Komplexná stavebná činnosť - novostavby a rekonštrukcie. Realizácie a opravy strešných plášťov, izolácie proti vode, tepelné a zvukové izolácie, opláštenie budov, priemyselné podlahy

COMPACT izol s.r.o., Čečehov

Služby v oblasti hydroizolácií a tepelných izolácií plochých striech, bazénov a technických nádrží

Bešina Bazény, Zvolen

Predaj, montáž a servis bazénov, sáun, fontán, drevených okien, bezchlórová úprava vody, izolácia striech fóliou

Elpam s.r.o., Bratislava

Elektromontážne práce, stavebné a hydroizolačné práce. Predaj komunikačných a navigačných systémov automobilovej dopravy

Technohall Slovakia s.r.o., Ružomberok

Realizácia hydroizolácie plochých striech, zateplenia plochých striech, opravy, celkové rekonštrukcie plochých striech, opravy lokálne poškodených miest, stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce

Therma KM s.r.o., Bratislava

Izolačné práce - chladové a tepelné izolácie, izolácie proti vibráciám a vlhkosti, strešné systémy, klampiarske práce - strešné krytiny, žľabové systémy, lemovanie múrov

Alcomplet izolácie s.r.o., Košice

Realizácia hydroizolácií, tepelných izolácií, zatepľovanie fasád. Obnova obalových konštrukcií bytových domov, špeciálne izolácie - injektážna technológia

Sanizol s.r.o., Prievidza

Sanácia muriva a hydroizolácia spodnej stavby. Sanačná metóda tlakovou injektážou polyuretánovými živicami

Izing s.r.o., Prievidza

Výškové práce - opláštenie objektov, realizácia plochých striech, vegetačných striech, terás a šikmých striech, hydroizolácie spodných stavieb, bazénov a nádrží, hydroizolačné nátery, zateplenie objektov, predaj stavebného materiálu

Klampiarstvo - Milan Murko, Marianka

Klampiarske, murárske a pokrývačské práce, zámočnícke práce, hydroizolácia a zatepľovanie, výroba a montáž oplotenia. Stolárske práce - výroba prístreškov, altánkov, hospodárskych miestností

Mastav s.r.o., Košice

Hydroizolácia plochých striech, zosilnenie nosných konštrukcií, izolácie spodných stavieb, chemicky odolné izolácie

K.K. Mont, Kežmarok

Realizácia obytných podkroví, zatepľovanie obytných podkroví, úpravy a rekonštrukcie interiérov, montáž sadrokartónových systémov, stropné kazetové podhľady, stierky a ozdobné lišty, výroba a montáž stolárskych výrobkov, hydroizolácie

Izolácie 21 s.r.o., Trenčín

Montáže izolácií: vodotesné izolácie plochých striech, izolácie proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu, izolácie proti ropným produktom a chemickým vplyvom, izolácie bazénov a jazierok. Predaj izolačných materiálov

Art Plast s.r.o., Prešov

Výroba kancelárskych a školských potrieb z PVC fólie. Zatepľovanie objektov, opravy a rekonštrukcie izolácií plochých striech. Predaj motorových olejov a mazív

Krovmat, Bobrov

Realizácie šikmých striech, klampiarske a pokrývačské práce, hydroizolácie striech, tesárske práce

Imrex s.r.o., Kanianka

Hydroizolácie, izolácie, termoizolácie stavebných konštrukcií, zatepľovanie plochých striech

Pur Izolácie Slovakia s.r.o., Jahodná

Tepelné a vodotesné izolácie striech postrekom a liatím polyuretánovej peny

Izomal, Nitra

Práce a služby s plošinami MP 27, rekonštrukcie a zatepľovanie fasád zo závesných lávok, realizovanie nových a rekonštrukcie starých strešných plášťov, hydroizolácie, maliarske a natieračské práce

Ing. Vladimír Korecký, Partizánske

Hydroizolácie stavieb proti vode, vlhkosti a radónu so zameraním na ploché strechy, záhradné jazierka, spodné časti novostavieb, poľné hnojiská a poľné žumpy

Špeciálne izolácie Bratislava a.s., Bratislava

Rekonštrukcie a opravy plochých striech, zateplenie, izolácie proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti, izolácie a opravy bazénov, nádrží, vodojemov a žúmp, izolácie proti agresívnym látkam

Michal Kianička, Rajecké Teplice

Rekonštrukcie fasád budov, izolácie a nátery striech, opravy balkónov a lodžií panelových domov, výškové práce

Dekoratíva, Čachtice

Hydroizolácie striech, spádovanie a zateplenie striech

NSM s.r.o., Banská Bystrica

Dodávka a montáž PVC, HDPE hydroizolačnej fólie, HDPE kupolkovej fólie, sekundárnej ochrany betónu, dodatočnej izolácie vlhkého muriva

Izol Stav s.r.o., Bratislava

Hydroizolácie strešných plášťov a terás, tepelné izolácie, izolácie proti tlakovej vode, zemnej vlhkosti, izolácie bazénov, ekologické izolácie

Bitumex s.r.o., Lednické Rovne

Hydroizolácie plochých striech, izolácie šikmých striech, náter konštrukcií a technologických zariadení, tmelenie dilatačných špár a okien budov, zateplenie svetlíkových konštrukcií

Termospol a.s., Košice

Izolácie plochých striech, ekologických skládok odpadu, izolácie proti chemickým vplyvom, ropným produktom a tlakovej vode

Ezpo Invest s.r.o., Šurany

Stavebná a realitná činnosť, sprostredkovanie vo výstavbe, stavby na kľúč. Hydroizolácie plochých striech, spodných stavieb, izolácie bazénov. Zatepľovanie stavieb, klampiarske práce

Aquaizoling, Prievidza

Sanácia vlhkého muriva, vysušenie muriva, ponuka injektážnych strojov, difúznych líšt, tekutých fólií

Rudolf Hlušík, Žilina

Izolácie vlhkého muriva, hydroizolácie budov, bazénov, izolácie proti úniku chemických látok, zateplenie budov

REN s.r.o., Rabča

Vysušovanie vlhkého muriva - podrezávanie, odvetrávanie, infúzne clony, sanačné omietky

Izopur s.r.o., Žilina

Hydro-termoizolačný systém, opravy striech, opravy podláh

Stavbár, Chynorany

Izolácia a sanácia navlhnutých a zasolených stien, izolácia suterénov, nádrží a bazénov, sanačné omietky, predaj stavebnej chémie

Sineko s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Realizácia stavebných prác, výkon činnosti stavbyvedúceho, kontaktné zatepľovanie budov, izolácia plochých striech, dodávka a montáž plastových okien

Restiko s.r.o., Bratislava

Hydroizolácie striech, terás, tlakové a protiradonové hydroizolácie spodných stavieb. Zatepľovanie fasád obytných domov, výstavba a rekonštrukcie objektov, stavebné poradenstvo

Art-term s.r.o., Košice

Hydroizolácie plochých striech, tepelné izolácie striech, hydroizolácie základov a podzemných stavieb, bazénov, dodatočné zatepľovanie budov a špeciálne izolácie

Staver s.r.o., Košice

Rekonštrukcie a opravy chladiacich veží. Predaj, montáž a servis plastových okien. Realizácia fóliovej hydroizolácie a tepelnej izolácie spodných stavieb a plochých striech

Michal Vozárik, Malacky

Izolácie plochých striech, balkónov, bazénov a základov proti vode

Techkon s.r.o., Trnava

Dodávky a montáže hydroizolačných systémov na spodné stavby, ploché strechy, parkoviská, bazény, jazierka a interiérové hydroizolácie z rôznych materiálov

Environ-ECS s.r.o., Košice

Liate podlahy, izolácie striech, izolácie voči prieniku ropných látok, nedeštruktívne skúšanie tesností

EkoSpektrum s.r.o., Košice

Ekologické vodohospodárske služby. Skúšky tesnosti kanalizačných potrubí, nádrží, žúmp. Izolácie skladov ropných látok, stáčacích plôch čerpacích staníc. Rekonštrukcie žúmp pre poľnohospodárov, výroba dvojplášťových nádrží a žúmp

Izoprof s.r.o., Bratislava

Zateplenie stien, špárovanie, výškové a špeciálne práce, izolácie striech, sanácie panelov
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK