Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Hudobné kurzy

Obsah > Firmy > Služby > Výučba a kurzy > Umelecké kurzy >

Hudobné kurzy

 
ODKAZY 1 - 10 z 10

Súkromná základná umelecká škola, Košice

Výučba hry na klavíri, gitaru, flautu, spev, herectvo, tanec a výtvarná výchova

Základná umelecká škola Jána Cikkera, Banská Bystrica

Informácie, odbory, podujatia. Odbory: výtvarný, tanečný, hudobný, literárno-dramatický

Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina, Bratislava

Informácie o škole - výtvarný odbor, hudobný odbor, galéria

Lídl Music Slovakia s.r.o., Piešťany

Predaj hudobných nástrojov. Gitary, basgitary, elektroakustické gitary, klávesové nástroje - keyboard, bicie, aparatúry. Zoznam predajní. Poradenská činnosť, gitarové kurzy, predaj hudobných publikácií pre gitaristov

Hudobná škola Yamaha

Súkromná hudobná škola ponúka vzdelávacie programy v smeroch: zobcová flauta, klávesy, gitara, spev

Základná umelecká škola Exnárova 6, Bratislava

Hudobný, spevácky, tanečný a výtvarný odbor. Informácie o škole, novinky, história a súčasnosť školy

Základná umelecká škola, Holíč

Ponuka umeleckého vzdelania v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Bratislava

Informácie o škole a hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore

Hudobná akadémia Gitarista.sk

Individuálna výučba hry na hudobných nástrojoch v štýloch jazz - rock - blues

Ars Nova, Bratislava

Občianske združenie - organizovanie medzinárodných majstrovských kurzov Musica Arvenzis

Copyright © BEST.SK