Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Genealogické služby

Obsah > Firmy > Služby > Spoločenské služby >

Genealogické služby

 
PODKATEGÓRIE

Informácie o genealógii (15)

ODKAZY 1 - 4 z 4

Predkovia.sk

Genealogický výskum, vyhotovenie rodokmeňa, rodinný erb, osobné insígnie

Peter Balázs, Košice

Občianska genealógia - vyhľadávanie údajov z matrík a archívnych dokladov, zisťovanie pôvodu predkov, ich vierovyznania, sociálneho a politického postavenia v spoločnosti, zostavenie rodokmeňa, pátranie po dokumentoch a rodinných pamiatkach

Mgr. Michal Rázus, Prešov

Tvorba a grafické spracovanie rodokmeňov, genealógia a genealogický výskum, vyhľadávanie dedičov a príbuzných

Family History s.r.o., Šaľa

Zostavovanie rodokmeňov na území Slovenskej republiky a Maďarska

Copyright © BEST.SK