Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Finančné poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Finančné poradenstvo

 
PODKATEGÓRIE

Poisťovací poradcovia (57)

Poradenstvo v oblasti eurofondov (59)

ODKAZY 1 - 50 z 160

Marsh s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti rizikového manažmentu a poistenia. Poradenstvo riadenia rizík, transakčné služby, manažment prerušenia prevádzky, flotilový manažment, likvidácia poistných udalostí

KPMG Slovensko s.r.o., Bratislava

Služby auditu, finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia rizík, služby daňového poradenstva

BIC Bratislava s.r.o., Bratislava

Podnikateľské a inovačné centrum - podnikateľské a finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, projektový manažment, štrukturálne fondy

Centire s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblastiach business consulting, outsourcing, euroconsulting. Podnikateľské a finančné poradenstvo, ekonomické poradenstvo, IT poradenstvo. Účtovníctvo, mzdy, personalistika

Ernst&Young k.s., Bratislava

Poskytovanie odborných poradenských služieb - audit a služby ekonomického poradenstva, firemné financie, daňové poradenstvo

Integra, Bratislava

Rozvoj podnikov so sociálnym dopadom. Vzdelávanie znevýhodnených skupín. Rozvojové vzdelávanie o fair trade. Sprostredkovanie adopcie na diaľku, finančnej podpory detí v rozvojových krajinách

Mazars Slovensko s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti auditu, účtovníctva, daňového poradenstva. Finančné a strategické poradenstvo

Deloitte Audit s.r.o., Bratislava

Medzinárodná spoločnosť - audítorské služby, daňové a právnické služby, služby finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia podnikových rizík, konzultačné služby v riadení

InsureCredit s.r.o., Košice

Finančné poradenstvo v oblasti životného poistenia a dôchodkového sporenia

Proconsult s.r.o., Bratislava

Investičné poradenstvo, finančné poradenstvo, reštrukturalizácia a racionalizácia výroby, implementácia systémov riadenia akosti

Rödl & Partner Audit s.r.o., Bratislava

Audítorská spoločnosť - overenie účtovnej uzávierky, účtovné, finančné a ekonomické poradenstvo

Client & Partner Business Development s.r.o., Trenčín

Poradenstvo - manažment, marketing, ľudské zdroje, strategický rozvoj, financie. Rozvojové programy, outsourcing účtovníctva

Acces Group s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické osoby, právnické osoby a neziskové organizácie, finančné služby

T.Smaragd, Levice

Sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností: rodinné domy, byty, vinice, pozemky. Vypracovanie kúpnopredajných zmlúv, znaleckých posudkov. Hypotekárne a finančné poradenstvo. Vzdelávacia činnosť

Trexima s.r.o., Bratislava

Štatistické zisťovania, personálne, finančné a účtovnícke poradenstvo

Národná asociácia pre rozvoj podnikania, Bratislava

Zakladateľské a špecializované podnikateľské poradenstvo, diagnostika podniku a odborné posudky, vzdelávacie programy a semináre, aktuálne podnikateľské informácie, finančné podporné programy a mikropôžičky

Partners Group SK s.r.o., Bratislava

Finančné poradenstvo pre fyzické a právnické osoby - portfólio finančných produktov v oblasti poistenia, bankových produktov a investovania

Združenie agropodnikateľov Slovenska, Nitra

Poradenstvo pre prvovýrobcov a tvorba projektov z fondov EÚ

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť s.r.o., Bratislava

Zber a spracovanie informácií ekonomického, hospodárskeho, obchodného a marketingového charakteru. Poskytovanie správ, informácií a technologických riešení pre finančné inštitúcie, podnikateľské skupiny a jednotlivcov

Gi-Bon s.r.o., Žilina

Služby v oblasti manažérskeho poradenstva a softvérového riešenia systémov manažmentu

J&T finance group a.s., Bratislava

Ponuka služieb privátneho bankovníctva, korporátnych investícií, realitného developerstva, obchodovania a zaisťovania servisných služieb na verejných trhoch

Consulting & Management s.r.o., Bratislava

Podnikateľské poradenstvo, prednášky a školenia

Medical & Financial Consulting s.r.o., Bratislava

Bezplatné finančné poradenstvo. Sprostredkovanie investičných služieb vykonávané na základe platného povolenia

Pioneer Asset Management a.s., Bratislava

Globálna investičná skupina s ponukou produktov v oblasti správy majetku, dlhodobé investičné riešenia

TK Groupe a.s., Bratislava

Servis zahraničným investorom v rozhodovacej a v implementačnej fáze projektu. Developing zón občianskej vybavenosti logistických a vedecko-technických parkov

Aprocon s.r.o., Bratislava

Špecializácia na projekty, investície, poistenie a finančnú kontrolu

El Real, Bratislava

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, finančné poradenstvo: životné a neživotné poistenie Wüstenrot (domy, byty, autá), stavebné sporenie, úvery. Elektroinštalačné práce pri opravách a rekonštrukciách domov a bytov

Brainvest s.r.o., Bratislava

Investično-poradenská spoločnosť poskytujúca špecializované finančné a konzultačné služby

Cascaya Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekonomického, finančného a daňového poradenstva. Finančné analýzy podnikov, rozbory výsledkov hospodárenia, účtovné expertízy, medzinárodné dane, audity, právne poradenstvo a právny audit

MBI Marketingberatung International s.r.o., Bratislava

Finančný manažment pre súkromných klientov, marketingové poradenstvo pre samostatných finančných obchodníkov

Gamp.sk

Povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, cestovné poistenie, úvery, terminované vklady. Kalkulácie a porovnanie produktov bánk a poisťovní, online uzatváranie a správa zmlúv

Slávia Capital a.s., Bratislava

Aktivity v oblasti investičného bankovníctva, wealth manažmentu, financovania obchodných aktivít. Obchodník s cennými papiermi

Interaudit Group s.r.o., Bratislava

Audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok podľa slovenských aj medzinárodných účtovných štandardov, poradenstvo v oblasti účtovníctva a finančníctva, trhové ohodnocovanie firiem a ich majetku

Epa s.r.o., Bratislava

Ekonomická poradenská agentúra - účtovné poradenstvo, overovanie účtovných uzávierok, finančno-ekonomické analýzy

Ing. Ján Mišlan, Košice

Audítor a daňový poradca, vedenie ekonomickej agendy, ekonomické a finančné poradenstvo

CompanyService s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva

Inkubátor Malacky n.o., Malacky

Projekt - podnikateľské a finančné poradenstvo, transfer technológií. Dokumenty pre inkubátorové firmy

BIC Spišská Nová Ves s.r.o., Spišská Nová Ves

Poradensko-vzdelávacie centrum na podporu podnikania a regionálny rozvoj. Informácie o projektoch a programoch

Swiss brokers s.r.o., Trenčín

Služby v oblasti poisťovníctva a bankovníctva, ekonomicko-finančné poradenstvo, zisťovanie potrieb klienta a jeho komplexnú analýza, výber a realizácia finančných riešení pre klientov, monitoring finančného trhu

BPM Consulting s.r.o., Košice

Manažérske poradenstvo a príprava zákazníkov na zavedenie nového informačného systému

Allfin s.r.o., Košice

Poradenstvo v oblasti osobných financií - poistenie, stavebné sporenie, banky

D&D Consulting s.r.o., Bratislava

Podpora a poradenstvo v zavádzaní evaluačnej kultúry, monitorovacích a evaluačných metodológií. Monitorovanie a priebežné hodnotenie Phare projektov

ASB Slovakia s.r.o., Bratislava

Založenie, správa a riadenie spoločností, účtovné a mzdové služby, manažérske poradenstvo, administratíva

Auditor SK s.r.o., Bratislava

Finančné a daňové poradenstvo, audit

Prvá Komunálna Finančná, Nitra

Poskytovanie maklérskych služieb v oblasti poisťovníctva, verejné obstarávanie, finančné služby

LSPP SNV s.r.o., Spišská Nová Ves

Prevádzkovanie privátnych zdravotníckych zariadení s možnosťou prevádzkovania na všetkých úrovniach, prevádzkovanie lekární. Cenové poradenstvo pre zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia, podnikateľské poradenstvo, cyklus seminárov, tv

Marketin, Jánovce

Strategické a marketingové poradenstvo, prieskumy trhu a odvetvové analýzy, konkurenčné spravodajstvo a analýzy firiem, podpora v zahraničnom obchode a marketingu, školenia a odborné prezentácie

Consultatio s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo a audit, finančné a investičné poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, znalecké posudky a mandáty, tréning a expertízy

Tax Consulting Account Audit, Bratislava

Daňové a finančné poradenstvo, audítorské služby, jednoduché a podvojné účtovníctvo, vedenie mzdovej agendy, spracovanie daňového priznania, účtovné poradenstvo

Auditio s.r.o., Bratislava

Audítorské činnosti, účtovníctvo, finančno-ekonomické poradenstvo, personálne poradenstvo
Stránka:    1 234Ďalšia >

Copyright © BEST.SK