Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Exekútori

Obsah > Firmy > Služby > Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo > Trh s pohľadávkami a likvidácia firiem >

Exekútori

 
ODKAZY 1 - 21 z 21

JUDr. Ladislav Ágh, Bratislava

Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok

JUDr. Ján Sokol, Košice

Súdny exekútor

JUDr. Peter Cirbes, Košice

Súdny exekútor

Mgr. Jozef Deák, Banská Bystrica

Exekútorský úrad - úradná tabuľa, pripravované a vyhlásené dražby

JUDr. Ladislav Szabó, Komárno

Súdny exekútor

EOS KSI Slovensko s.r.o., Bratislava

Sledovanie splatnosti faktúr, súdne a mimosúdne inkaso pohľadávok, exekúcia, zahraničné inkaso pohľadávok, stamping, odkup pohľadávok

JUDr. Rudolf Krutý, Bratislava

Súdny exekútor, exekútorský úrad online

JUDr. Stanislav Laifer, Bratislava

Súdny exekútor: vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť

Súdny exekútor JUDr. Marián Janec, Žilina

Vymáhanie pohľadávok na základe rozhodnutí súdov a iných orgánov na peňažné a nepeňažné plnenie

JUDr. Alena Szalayová, Levice

Služby súdneho exekútora

Arbitrážny súd, Banská Bystrica

Vymáhanie pohľadávok súdnou cestou, riešenie obchodných sporov, bezodkladná vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku formou exekúcie, riešenie sporov s nízkou hodnotou

JUDr. Ladislav Mikeska, Liptovský Mikuláš

Súdny exekútor

Interface Slovakia, Bratislava

Vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou i exekučnou činnosťou

JUDr. Martin Fekiač, Bratislava

Exekútorský úrad s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na vymáhanie pohľadávok

JUDr. Jozef Ďurica, Zvolen

Súdny exekútor. Vymáhanie pohľadávok, dražby nehnuteľných a hnuteľných vecí

Exekučná s.r.o., Banská Bystrica

Inkaso a vymáhanie pohľadávok, správa pohľadávok

Bc. Boris Sobolovský, súdny exekútor, Bratislava

Vymáhanie pohľadávok v súlade s ustanoveniami Exekučného poriadku

Debt Management s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti správy pohľadávok, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekučné konanie, dobrovoľné dražby, stamping

Mgr. Vladimír Cipár, Bratislava

Súdny exekútor - vymáhanie pohľadávok, vypratávanie, dražby hnuteľných vecí, dražby nehnuteľných vecí

Vymáhanie Pohľadávok s.r.o., Bratislava

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie vymáhateľnosti pohľadávok, odkupovanie a postupovanie pohľadávok, zastupovanie veriteľov v súdnom a exekučnom konaní, v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Mgr. Martin Petruška, Humenné

Súdny exekútor

Copyright © BEST.SK