Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Poradenstvo v oblasti eurofondov

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie > Finančné poradenstvo >

Poradenstvo v oblasti eurofondov

 
ODKAZY 1 - 50 z 59

BIC Bratislava, spol. s r.o., Bratislava

Podpora podnikania, inovácií a výskumu, medzinárodného transferu technológií. Projekty, podujatia, databáza technologických ponúk a požiadaviek

Academia Istropolitana Nova o.z., Svätý Jur

Kurzy a školenia v oblasti európskych záležitostí, kurzy pre zamestnancov štátnej správy, environmentálne vzdelávanie, jazykové kurzy. Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva. Tvorba a manažment projektov EU

BIC Bratislava s.r.o., Bratislava

Podnikateľské a inovačné centrum - podnikateľské a finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, projektový manažment, štrukturálne fondy

Centire s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblastiach business consulting, outsourcing, euroconsulting. Podnikateľské a finančné poradenstvo, ekonomické poradenstvo, IT poradenstvo. Účtovníctvo, mzdy, personalistika

Elfa s.r.o., Košice

Vzdelávací inštitút a projekty vzdelávania, organizácia medzinárodných konferencií a sympózií, riešenie projektov EÚ a rozvojových projektov, IT Technológie, riešenia a služby, vydavateľstvo a edičná činnosť, predaj odbornej literatúry

Euro Dotácie s.r.o., Žilina

Dotácie a projekty EÚ, poradenstvo pre verejný a súkromný sektor. Poradenské služby, riadenie projektov, technická pomoc a regionálny rozvoj

EUFC International s.r.o., Bratislava

Medzinárodná konzultačná spoločnosť - poradenstvo v oblasti projektového financovania so zameraním na čerpanie prostriedkov z rozvojových fondov EÚ

Euroformes s.r.o., Žilina

Europoradenstvo a vzdelávanie. Projekty, tendre, školenia, spracovanie podnikateľských zámerov, analýzy, asistencia pri výbere programov na získanie prostriedkov z eurofondov

EUROactivity s.r.o., Bratislava

Čerpanie prostriedkov z dotačných programov EU

EuroPro s.r.o., Banská Bystrica

Profesionálne poradenstvo pri získavaní finančných prostriedkov pre obce, mestá, súkromné spoločnosti i neziskové organizácie zo zdrojov Európskej únie

Združenie agropodnikateľov Slovenska, Nitra

Poradenstvo pre prvovýrobcov a tvorba projektov z fondov EÚ

LawIT s.r.o., Trnava

Poradenstvo a právny audit v rámci procesov, komplexné podnikové poradenstvo a starostlivosť, školenia - Platná legislatíva v SR, Jazykové kurzy v hladine ALFA, Intenzívne konverzačné jazykové kurzy, projekty EU

Centroconsult, Šamorín

Poradenstvo pre uchádzačov o podporu zo štrukturálnych fondov

Benefit Finance a.s., Bratislava

Služby v oblasti investičného bankovníctva, poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov a v oblasti financovania z eurofondov, ocenenia a analýzy

EFO Consulting s.r.o., Banská Bystrica

Vypracovanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a iných podpôr spoločenstva

Mazo s.r.o., Trenčín

Tvorba projektov a žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc z fondov EÚ, zo štrukturálnych fondov. Ekonomické poradenstvo

Velmax s.r.o., Prešov

Spracovanie ekonomickej agendy, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, evidencia DPH, spracovanie daní, poradenstvo, organizovanie školení, seminárov a lektorská činnosť

BIC Spišská Nová Ves s.r.o., Spišská Nová Ves

Poradensko-vzdelávacie centrum na podporu podnikania a regionálny rozvoj. Informácie o projektoch a programoch

S.B.Development s.r.o., Bratislava

Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb, poradenstvo pri vypracovávaní projektov z predvstupových a štrukturálnych fondov Európskej únie

Iuris Complex s.r.o., Košice

Realizácia dobrovoľných dražieb. Poradenstvo v oblasti projektov na čerpanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov

GP consulting s.r.o, Lučenec

Granty, predvstupové fondy, štrukturálne fondy EÚ

CKV Consult s.r.o., Bratislava

Realizácia poradenských a vzdelávacích projektov pre klientov z bankového a finančného sektora. Poradenstvo pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ

AP Slovakia s.r.o., Mojmírovce

Stavebné práce: zatepľovanie objektov, zemné práce s UNC. Kovovýroba: brány, zábradlia, doplnky, zváranie. Autodoprava do 3,5 tony. Eurofondy: poradenstvo a tvorba projektov

Eurovela Consulting s.r.o., Bratislava

Poradenstvo a príprava projektov v oblasti štrukturálnych fondov

Actoris System, Bratislava

Agentúra computerových, technicko-obchodných, rozborových a informačných služieb. Rekvalifikačné kurzy, semináre, vedenie účtovníctva, poradenstvo v investičnej výstavbe, poradenstvo v oblasti fondov EU, webdesign

East Slovakian Innovation&Rural Development Agency (ESIRA) s.r.o.

Poradenstvo pre samosprávy, podnikateľov, neziskové organizácie, nadácie pri získaní prostriedkov z fondov EÚ

Star EU a.s., Bratislava

Poradenská agentúra v oblasti štrukturálnej politiky EÚ

Global Procurement s.r.o., Bratislava

Eurofondy, dotácie, verejné obstarávanie s komplexným zabezpečením, podnikateľské plány

GS Solutions s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Služby v oblasti grantového financovania a podnikateľského poradenstva

Erasmus s.r.o., Trnava

Finančné poradenstvo a spracovanie projektov pre získavanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov

Projektové centrum Bizeurope, Nitra

Vypracovanie projektov z fondov EÚ, čerpanie financií z eurofondov

Proagro Poprad s.r.o., Poprad-Veľká

Navrhovanie stavieb pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, dodávky technológií pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel. Maloobchod s poľnohospodárskymi a jazdeckými potrebami. Spracovanie projektov pre čerpanie prostriedkov z EU

Closer s.r.o., Bratislava

Finančné a projektové poradenstvo - príprava business plánov, úverových projektov, sprostredkovanie investičnej príležitosti alebo investora, eurokonzulting

Agentúra Buwag, Zlaté Moravce

Spracovanie projektov z fondov EÚ, sprostredkovanie práce v zahraničí, au-pair pobyty. Kurzy nemeckého jazyka pre začiatočníkov zamerané na opatrovanie chorých a starých v nemecky hovoriacich krajinách

S.E.G. s.r.o., Bratislava

Odborné poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia. Poradenstvo pri spracovávaní projektov čerpania fondov EÚ, vypracovanie projektov

Projektservis s.r.o., Komárno

Vypracovanie projektov pre čerpanie prostriedkov z grantov Európskej únie, v oblasti Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

BKS Úspech s.r.o., Bratislava

Vzdelávacie programy pre manažérov, predajcov, personalistov. Mediačné konanie, projekty pre eurofondy

Advise s.r.o., Košice

Podnikateľské poradenstvo pre farmárov, príprava europrojektov

Support & Cosulting s.r.o., Trenčín

Poradenstvo a odborná príprava projektov pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov

Premier Consulting, Komárno

Finančná pomoc z eurofondov, podnikateľské poradenstvo, investičné projekty

Chemagro s.r.o., Zvolen

Europrojekty a finančné poradenstvo v oblastiach poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, agroturistiky

CNS Austria s.r.o., Malacky

Spoločnosť zaoberajúca sa službami v oblasti eurofondov, firemného poradenstva, ekonomického rozvoja a analýzy trhu

Euro Business Partners s.r.o., Bratislava

Poradenské služby vo sfére eurofondov. Príprava projektov, spracovanie žiadostí o financovanie, riadenie implementácie projektov, verejné obstarávanie, monitoring a zúčtovanie projektov

BeWell s.r.o., Bratislava

Služby: vyhľadávanie investičných príležitostí v cestovnom ruchu, investičné poradenstvo, realizácia investičných zámerov, operatívne riadenie zariadení cestovného ruchu, vypracovanie stratégií, vypracovanie a implementácia grantových projektov

Tbaw s.r.o., Nitra

Poradenstvo pri čerpaní prostriedkov z eurofondov

Consulting, Bratislava

Poradenské služby a projektový manažment. Príprava a vypracovanie žiadostí o granty zo štrukturálnych fondov

EUSK a.s., Košice

Posúdenie existujúcej projektovej dokumentácie, analýza kvalitatívnych parametrov, ekonomické ohodnotenie technického riešenia projektu, vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie

EuroPlus Consulting&Management s.r.o., Bratislava

Tvorba, realizácia a poradenstvo v oblasti medzinárodných projektov

Proen s.r.o., Bratislava

Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia, úspor energie, riadenia systémov a financovania, projekty pre priemysel a komunálnu sféru

SP&C Servis Partners & Consulting, Bratislava

Poradenstvo pri získavaní finančných prostriedkov pre súkromné spoločnosti, obce, jednotlivcov zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK