Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Elektrorevízie

Obsah > Firmy > Služby > Revízie >

Elektrorevízie

 
PODKATEGÓRIE

Elektroinštalačné práce (359)

ODKAZY 1 - 50 z 130

Elektro a spol., s.r.o., Ružomberok

Kompletná dodávka a montáž elektrických zariadení vrátane projektovej dokumentácie, funkčných skúšok a východiskových revíznych správ

Eltodo Osvetlenie s.r.o., Košice

Služby v oblasti verejného a priemyselného osvetlenia. Slávnostné osvetlenie dominánt, historické a vianočné osvetlenie. Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie, revízie, predaj svetelných dopravných označení. Výstavba stožiarov

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava

Overovanie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické, vydávanie oprávnení. Certifikácia manažérskych systémov. Certifikácia osôb. Inšpekčná činnosť

Ľudovít Jemala, Nitrica

Predaj a servis počítačov, predaj a montáž satelitnej techniky. Elektrorevízie, elektroinštalácie

Battery service SLovakia s.r.o., Bratislava

Predaj a servis priemyselných autobatérií, meničov, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky a elektrických a telekomunikačných zariadení, stavebné elektroinštalácie

Eugen Scheling, Nižná

Služby revíznych technikov - odborné prehliadky a skúšky, elektrorevízie

W-Servis, Zvolen

Servis vykurovacej a tepelnej techniky, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a elektrických zariadení

G.M.M.–Milan Gaál, Veľké Rovné

Elektroinštalácie a revízna činnosť, predaj PVC plácht a ochranných sietí, pneuservis a predaj pneumatík, autodoplnkov a tuning, kompresorov

MSE s.r.o., Čadca

Dodávka, montáž a údržba elektromontáží bez obmedzenia napätia, montáž bleskozvodov, revízie, projektová činnosť v odbore elektro. Maloobchod, veľkoobchod a eshop elektromateriálu a svietidiel

Revit-Nitra s.r.o., Nitra

Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, kotlov, zdvíhacích zariadení. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

Energoservis s.r.o., Bidovce

Výroba a montáže elektrických rozvádzačov, meracej a regulačnej techniky, elektrorevízie, vývoj software

EGE-montáže s.r.o., Ružomberok

Projektovanie, výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení - rozvodne a transformačné stanice prenosovej sústavy, rozvodne pre vyvedenie výkonu elektrární, stanice pre napájanie priemyselných závodov, železníc

Komplet s.r.o., Bratislava

Montáž, oprava a údržba elektroinštalácií, revízie elektroinštalácií, elektrických zariadení a spotrebičov, montáž, oprava a údržba bleskozvodov, revízie bleskozvodov, montáž zvončekových systémov, elektrických vrátnikov a videovrátnikov

ELcomp s.r.o., Nitra

Elektroinštalačné práce - projektová dokumentácia, realizácia, revízne správy. Montáž a opravy bleskozvodov, montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc

Pepa s.r.o., Banská Bystrica

Vykurovanie veľkoplošných hál - projekt, realizácia, servis. Výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia, montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení

Quazar s.r.o., Bratislava

Elektroinštalačné práce - bleskozvody, prípojky a prekládky, verejné a interiérové osvetlenie, elektrické podlahové kúrenie, výroba rozvádzačov, dodávka a montáž domácich telefónov, meranie a regulácia, revízne správy

K.T.P. z.p., Trnava

Revízie, montáže, opravy a servis vyhradených technických zariadení, elektrických, zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení. Výroba a montáž strojov a technológií, oceľových konštrukcií a potrubných systémov. Audity strojov

Elektroenergetické montáže a.s., Žilina

Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení, revízie, montáž optických trás, inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

Mipel s.r.o., Bratislava

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce s elektrickým zariadením, inžinierska činnosť elektro

Energo-Group Košice s.r.o., Košice

Projekcia, montáž a prevádzkovanie elektrických sietí, prevádzkovanie sietí verejného osvetlenia. Bytová elektroinštalácia, revízia elektromontážnych činností

MPJ Elektro s.r.o., Žilina

Elektromontážne práce, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. Školenia a skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov

Daisy - Elektro s.r.o., Kráľová nad Váhom

Predaj elektroinštalačného materiálu. Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, montáž bleskozvodov, výroba rozvádzačov, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Pegu, Košice

Montáž elektronických poplachových systémov narušenia v objektoch, revízia elektrických zariadení, spotrebičov. Kamerové systémy

Elektroinštalácie, Trnava

Slaboprúd, silnoprúd, bleskozvody, rekonštrukcia elektroinštalácií, revízie. Predaj a montáž filtračných zariadení icleen IQAir

Omers d.v.s., Považská Bystrica

Komplexné služby v oblasti revízií vyhradených technických zariadení, el. zariadenia a bleskozvody, revízie - odborné prehliadky a skúšky bez obmedzenia, poradenstvo, montáž, inštalácie, servis, motorové vysokozdvižné vozíky - školenia, tech. prehliadky

Set s.r.o., Banská Bystrica

Montáž meracích a regulačných zariadení, výroba rozvádzačov, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Somax, Nitra

Elektroinštalačné a elektromontážne práce, odborné prehliadky a odborné skúšky, zhotovovanie bleskozvodov, podlahové vykurovanie, výroba rozvádzačov

Antex, Zlaté Klasy

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000 V, revízie elektrického ručného náradia, spotrebičov a strojov, poradenská a konzultačná činnosť, oprava tlakových reproduktorov obecného rozhlasu

BMS Bojnanský s.r.o., Veľké Zálužie

Výstavba, oprava, údržba pozemných, vodohospodárskych, energetických a iných líniových stavieb. Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a elektrických zariadení. Povrchové úpravy materiálov, otryskávanie, stierkovanie a izolácie

El-Projekt, Košice

Tvorba projektovej dokumentácie elektrotechnických zariadení, návrh, projektovanie, dodávka, montáž a revízie aktívnych bleskozvodov, predaj software ElProCAD pre projektantov

Eloro, Bratislava

Kompletné elektroinštalačné práce, servis a revízie elektrických zariadení a rozvodov

Ing. Karol Mudroch, Bratislava

Výchova, vzdelávanie v oblasti BOZP, PO a TZ, pravidelné kontroly pracoviska, odborné prehliadky elektro

Elpol, Nitra

Revízie, montáž, opravy elektrozariadení, bleskozvodov. Elektroinštalačné práce, výroba rozvádzačov a rozvodní, dodávky automatizačnej a regulačnej techniky

Propos Elektrik, Dolný Ohaj

Elektromontáže, výroba rozvádzačov, projektovanie, revízie elektrických zariadení

Ampo-Ondruš, Žilina

Revízie, montáž servis plynových horákov a zariadení, montáž, oprava, údržba vyhrievacích elektrických zariadení a výroba rozvádzačov, revízia elektrických zariadení

Energonet Nitra s.r.o., Nitra

Elektromontážne práce, odborné prehliadky a skúšky, projekcia. Predaj ultrafiltračných zariadení UF, meracích prístrojov, nerozoberateľných skrutkových spojov. Výroba elektrorozvádzačov

Miroslav Krištofič, Zálesie

Podružné elektromery, montáž a oprava kompenzačných rozvádzačov, elektromontážne práce, revízie transformačných staníc a elektrospotrebičov

Eko-Term Servis s.r.o., Košice

Autorizované a akreditované merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, kalibrácie emisných monitorovacích systémov, tepelno-technické merania, inšpekcia automatických monitorovacích systémov, poradenská činnosť

Elektro Haramia s.r.o., Lozorno

Výroba kompaktných kioskových trafostaníc a NN rozvádzačov. Projektovanie, výroba, montáž, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Ohýbanie a vysekávanie plechu na CNC strojoch

T.O.D. s.r.o., Bratislava

Revízie tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení. Kurzy kuričov, kurzy obsluhy tlakových a plynových zariadení, školenia nájomcov a obsluhy čerpacích staníc. Psychologické služby - psychologické a personálne poradenstvo, tréningy

Elvy servis s.r.o., Nitra

Revízie, montáže, revízne opravy elektrozariadení, bleskozvodov, meracej a regulačnej techniky

Esmi-elektrospoločnosť s.r.o., Lipany

Servis, montáž, inštalácie elektrických zariadení nízkeho a vysokého napätia a bleskozvodov, revízie. Predajňa elektroinštalačného materiálu a požičovňa elektrického ručného náradia

Electrik s.r.o., Bratislava

Projektovanie, dodávka, montážne práce a údržba rozvodní. Revízie, elektroinštalácie administratívnych budov a výrobných hál. Elektroinštalácie vo výbušných a horľavých priestoroch

Energo Kubín s.r.o., Dolný Kubín

Výroba a dodávka trafostaníc, rozvádzačov, revízie nízkeho a vysokého napätia, meranie a regulácia

Outside, Bratislava

Výškové práce pomocou horolezeckej techniky a výstroja. Čistenie a nátery fasád, odtokových žľabov, výrobných hál. Oprava, montáž, demontáž, revízna správa bleskozvodov

Ing. Jozef Šimko, Prievidza

Montáž elektrických rozvodov a zariadení, bleskozvodov na kľúč - projekt, realizácia, odborné prehliadky a skúšky, oprava elektrických rozvodov a údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Retelz - Štefan Huljak, Rajec

Revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Združenie Ceving, Košice

Inžinierska činnosť vo výstavbe, poradenská a konzultačná činnosť vo výstavbe, elektrorevízie, výkon stavebného dozoru pre pozemné, inžinierske (energetické, vodohospodárske, potrubné a líniové) stavby, projektové práce

Prenosil, Lednické Rovne

Výroba rozvádzačov a elektroinštalačné práce, maloobchod s elektroinštalačným materiálom, revízia a projekcia elektrických zariadení, zámočnícke práce

Raster s.r.o., Žilina

Predaj svietidiel, osvetľovanie interiérov, podhľadové systémy, elektroinštalačné práce, montáž silno a slaboprúdových zariadení, revízie
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK