Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Elektroinštalačné práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Elektroinštalačné práce

 
PODKATEGÓRIE

Elektrorevízie (130)

Inštalácia bleskozvodov (35)

Predaj elektroinštalačného materiálu (164)

Projektovanie elektroinštalácií (32)

ODKAZY 1 - 50 z 292

Hiteco s.r.o., Bratislava

Elektroinštalačné systémy, projektovanie osvetlenia a elektroinštalácií. Inteligentné systémy

DM-Direst, Bratislava

Rekonštrukcie bytov, bytových jadier, rodinných domov, kancelárií. Murárske a búracie práce, stierky, maliarske práce, obklady, dlažby, montáž sadrokartónu a laminátových podláh, inštalatérske a elektroinštalačné práce

Elektro a spol., s.r.o., Ružomberok

Kompletná dodávka a montáž elektrických zariadení vrátane projektovej dokumentácie, funkčných skúšok a východiskových revíznych správ

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica

Opravy motorových vozidiel a mechanizmov, opravy a servis všetkých druhov čerpadiel, opravy, montáž a servis zariadení slaboprúdovej a silnoprúdovej elektroniky, opravy a montáž vodomerov, elektroinštalačné práce

Brema SK s.r.o., Sučany

Elektromontážne a elektroinštalačné práce pri výstavbe priemyslových podnikov, výrobných hál, dopravných stavieb. Výroba rozvádzačov

Hokobell, Bratislava

Dodávky, inštalácia, servis a údržba kancelárskej techniky, pobočkových ústrední, telefónov, elektronických zabezpečovacích zariadení, kamerových systémov. Dodávka a montáž kompletnej kabeláže

El Real, Bratislava

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, finančné poradenstvo: životné a neživotné poistenie Wüstenrot (domy, byty, autá), stavebné sporenie, úvery. Elektroinštalačné práce pri opravách a rekonštrukciách domov a bytov

Elmont s.r.o., Bratislava

Predaj spínačov a vypínačov, svietidiel, realizácia silno a slaboprúdových rozvodov

Techos s.r.o., Košice

Dodávateľ elektroinštalácií pre budovy a rodinné domy

Elin, Bratislava

Predaj, montáž, servis elektronických zabezpečovacích systémov, kamerových systémov. Audio a video vrátniky, systém ochrany tovaru, elektroinštalácie

Pego Slovakia s.r.o., Považská Bystrica

Montáž elektroinštalácií, hromozvodov, interného a externého osvetlenia, zabezpečovacej techniky. Montáž počítačových sieti a počítačových zostáv

Elektro-Klíma s.r.o., Bratislava

Projektovanie a realizácie vzduchotechniky, klimatizácie, zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácií, merania a regulácie, elektroinštalácie. Servis klimatizačnej techniky

Ľudovít Jemala, Nitrica

Predaj a servis počítačov, predaj a montáž satelitnej techniky. Elektrorevízie, elektroinštalácie

Timex, Turzovka

Zatepľovanie budov, sanácie starých objektov, pokrývačské, zámočnícke a maliarske práce, elektroinštalácie ukončené revíznou správou, aplikácie mozaikových omietok, obnova a nátery fasád

Slovklima Deimos s.r.o., Šaľa

Projekcia, veľkoobchodný a maloobchodný predaj klimatizácií, chladenia a vzduchotechniky, čističiek vzduchu, peletových kachiel. Elektroinštalačné, inštalačné, murárske, maliarske a obkladacie práce, montáž zabezpečovacích systémov, sadrokartónu

I.F.I. Group a.s., Žilina

Projekčná a inžinierska činnosť, geodetické a kartografické práce v investičnej výstavbe, oceňovanie nehnuteľností, projekcia a výstavba el. sietí a zariadení

Innovia s.r.o., Trnava

Rekonštrukcie striech, zatepľovanie a opravy budov, opravy výťahov a balkónov, elektroinštalácie. Dodávka plastových okien a dverí

Elektropant, Zálesie

Montáž, opravy a údržba elektrického rozvodného zariadenia, elektroinštalačné práce, domové a priemyselné a služby

Schrack Technik s.r.o., Bratislava

Dodávka ucelených riešení od prívodu el. energie cez transformačné stanice, káblové rozvádzače, domové a bytové rozvádzače vrátane audio a video komunikačných systémov až po interiérové zásuvky a vypínače, káble, informačné technológie, osvetlenie obcí

Energyr Nitra s.r.o., Nitra

Projekcia, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre vykurovanie, vzduchotechniku a klimatizáciu. Montáž a servis detekčného systému indikácie výskytu horľavých a výbušných plynov. Elektroinštalácie

Elos s.r.o., Piešťany

Veľkoobchod svietidlá a elektromateriál. Práce PSV: elektroinštalácie a osvetlenie, sadrokartón a stropné podhľady. Výroba svietidiel. Káble: Kablo BA, KVM, Kablo Kladno. Svietidlá: ELOS, HelioUH. Značky: KABLO, OSRAM, GE, Beterman, Dietzel Univolt

Elhyco spol. s r. o., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike. Rozvodne a transformačné stanice, meranie a regulácia, štruktúrovaná kábeláž, elektroinštalácie pre osvetlenie, VZT, vykurovanie, bleskozvody a uzemnenia

Battery service SLovakia s.r.o., Bratislava

Predaj a servis priemyselných autobatérií, meničov, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky a elektrických a telekomunikačných zariadení, stavebné elektroinštalácie

Petra, Bratislava

Stavebné inštalácie - kúrenie, voda, plyn, elektro. Projekty, dodávky, montáže, opravy, rekonštrukcie

Enza s.r.o., Čadca

Práce v energetickej oblasti, údržba elektrických zariadení zameraná na opravu a stabilizáciu betónových konštrukcií stožiarov. Výškové práce s použitím horolezeckej techniky

G.M.M.–Milan Gaál, Veľké Rovné

Elektroinštalácie a revízna činnosť, predaj PVC plácht a ochranných sietí, pneuservis a predaj pneumatík, autodoplnkov a tuning, kompresorov

HS-Plus s.r.o., Prešov

Výroba bezpečnostných garážových brán, montáž poplašnej signalizácie, montáž slaboprúdových rozvodov. Autorizovaný predajca vozidiel KIA

Kaso, Košice

Rekonštrukcie bytov, bytových jadier, domov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien

MSE s.r.o., Čadca

Dodávka, montáž a údržba elektromontáží bez obmedzenia napätia, montáž bleskozvodov, revízie, projektová činnosť v odbore elektro. Maloobchod, veľkoobchod a eshop elektromateriálu a svietidiel

O.S.V.O. comp a.s., Prešov

Výroba a montáž historických svietidiel, opravy, stavby a rekonštrukcie osvetlenia verejných a priemyselných zón, projekčná činnosť a stavby na kľúč, svetlotechnický a energetický audit osvetľovacích sústav

Padro, Bratislava

Elektroinštalácie. Preprava tovaru. Dodávky a montáž centrálnych vysávačov. Účtovnícke práce

Aktiv, Bratislava

Výroba atypického nábytku na objednávku, výroba okien a dverí. Rekonštrukcie interiérov, montáž sadrokartónu, maliarske, obkladačské a elektroinštalačné práce. Výmena okien a zatepľovanie objektov

Komplet s.r.o., Bratislava

Montáž, oprava a údržba elektroinštalácií, revízie elektroinštalácií, elektrických zariadení a spotrebičov, montáž, oprava a údržba bleskozvodov, revízie bleskozvodov, montáž zvončekových systémov, elektrických vrátnikov a videovrátnikov

Elpam s.r.o., Bratislava

Elektromontážne práce, stavebné a hydroizolačné práce. Predaj komunikačných a navigačných systémov automobilovej dopravy

MM-Electric & security system, Bratislava

Zabezpečovacie systémy pre domy a firmy, kamery, audio a video vrátnik, LAN siete, PC hardware a software, elektroinštalácie

Brány JR-Jaroslav Ryba, Nižná

Dodávka a montáž automatických dverných systémov, turniketových dverí, garážových a priemyselných brán, mostíkov, plastových okien a dverí. Dodávka, montáž a servis elektrických pohonov na vonkajšie, vstupné, posuvné a krídlové brány

Elbah, Nová Baňa

Predaj elektroinštalačného materiálu, elektroinštalačné práce, práce v energetike

ELcomp s.r.o., Nitra

Elektroinštalačné práce - projektová dokumentácia, realizácia, revízne správy. Montáž a opravy bleskozvodov, montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc

M-Tel s.r.o., Košice

Realizácia telekomunikačných a inžinierskych sietí, dodávka komunikačných a zabezpečovacích systémov, servisné služby

Ščišľak s.r.o., Ľubotín

Elektromontážne, zváračské, zámočnícke a stavebné práce

Pepa s.r.o., Banská Bystrica

Vykurovanie veľkoplošných hál - projekt, realizácia, servis. Výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia, montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení

Ropo SK s.r.o., Prešov

Zemné, murárske, tesárske, betonárske, izolačné, klampiarske a pokrývačské, maliarske a sadrokartonárske práce. Výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií. Elektroinštalácie, verejné osvetlenie. Predaj, servis a inštalácia telekomunikačnej techniky

Quazar s.r.o., Bratislava

Elektroinštalačné práce - bleskozvody, prípojky a prekládky, verejné a interiérové osvetlenie, elektrické podlahové kúrenie, výroba rozvádzačov, dodávka a montáž domácich telefónov, meranie a regulácia, revízne správy

AA Systém s.r.o., Bratislava

Autoelektronika, zabezpečenie objektov, počítačové a telekomunikačné siete, elektroinštalácie

Intech Control s.r.o., Bratislava

Projektová, dodávateľská, poradenská a servisná činnosť v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov - meranie a regulácia, riadiace systémy, EPS, slaboprúd, prevádzkový rozvod silnoprúdu

Erilum s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti osvetľovacej techniky a inteligentných inštalácií, dovoz a predaj svietidiel renomovaných výrobcov, návrhy stmievaných sústav, návrhy a montáž elektroinštalácií

Elimer s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Návrh a montáž elektrických inštalácií, štruktúrovaných kabeláží. Dodávka a montáž silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií budov a stavieb

VzduchoKlíma s.r.o., Pezinok

Dodávka, montáž, servis a projekcia: vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, pneudoprava, meranie a regulácia, elektroinštalácia

Energo-Group Košice s.r.o., Košice

Projekcia, montáž a prevádzkovanie elektrických sietí, prevádzkovanie sietí verejného osvetlenia. Bytová elektroinštalácia, revízia elektromontážnych činností

Baro s.r.o., Stupava

Výroba a dodávky nízkonapäťových a vysokonapäťových rozvádzačov, transformačných staníc. Rekonštrukcie trafostaníc, projektová činnosť, elektromontážna činnosť
Stránka:    1 23456Ďalšia >

Copyright © BEST.SK