Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Direct marketing

Obsah > Firmy > Služby > Reklama a marketing >

Direct marketing

 
ODKAZY 1 - 50 z 52

Brainsum s.r.o., Dunajská Streda

Fullservisová internetová reklamná agentúra poskytujúca online marketingové a komunikačné stratégie, reklama na internete, optimalizácia pre vyhľadávače - SEO, SEM, banner, direct mail

Studio Moderna s.r.o., Bratislava

Sieť služieb priameho marketingu v Strednej a Východnej Európe

TLC advertising s.r.o., Bratislava

Event marketing, direct marketing, hostessing, videoprodukcia

Dimar Slovakia spol. s r.o.

Direct marketing

Pekná Modrá s.r.o., Bratislava

Email marketing, direct marketing, promotion

Msolutions s.r.o., Bratislava

Profesionálne riešenia v oblasti mobilného marketingu a m-comerce

Amden SK s.r.o., Bratislava

Marketingová agentúra - služby zamerané na podporu predaja a tvorbu marketingových systémov

Kolos s.r.o., Bratislava

Distribúcia do schránok, neadresný mailing, lettershop, adresný mailing, distribúcia letákov, databázy, geomarketing, promotion

Icon Design s.r.o., Bratislava

Marketingové a komunikačné stratégie, plánovanie mediálnych kampaní, televízne a rozhlasové spoty, internetové prezentácie, foto štúdio

VL media s.r.o., Martin

Farebná tlač, reklamné nápisy, grafické štúdio, webdesign, reklama v MHD, letáky do schránok, billboardy

Futurum Direct Marketing s.r.o., Holíč

Prezentácia firiem v oblastiach stavebníctvo, priemysel a elektro

E-mailing.sk

Komerčné rozposielanie emailových správ, odmena za prijatie správy

Schober Direktmarketing s.r.o., Bratislava

Direct marketingové služby - direct-mail, poštová príprava a rozoslanie, mailing-lettershop, distribúcia predplatného

TriM s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra - reklama, grafický design, eventy, webdesign, multimédiá

Comm s.r.o., Bratislava

Komunikačná agentúra. Komunikačné stratégie, ciele a vízie, priamy a osobný marketing, lojalitné programy, monitoring médií, krízová komunikácia, supervízia kreatívnych kampaní

3Comm s.r.o., Bratislava

Služby call centra, aktívny a pasívny telemarketing, rozposielanie faxov, e-mailov, SMS-správ

Crystal Call, a.s., Bratislava

Pôsobenie v oblasti outsourcingu komplexných kontaktných centier - informačné linky, helpdesk, zákaznícky servis

Direct Marketing s.r.o., Bratislava

Získavanie nových zákazníkov pre našich klientov

a-sms s.r.o., Bratislava

Personalizovaný mobilný marketing, vypracovanie projektov, integrácia projektov do marketingového mixu

Linea Directa Communication s.r.o., Bratislava

Multiteritoriálny fullservis direct marketing

Decoy, Bratislava

Organizovanie kongresov a konferencií, event marketing, organizovanie firemných podujatí. Marketing, tlačiarenské služby, prieskumy médií, grafický design, fotografie

Public plus s.r.o., Bratislava

Plánovanie a realizácia komunikačných programov, programy na komunikáciu s médiami, komerčné prezentácie v médiách, príprava a realizácia podujatí

Adres s.r.o., Bratislava

Reklama a mailing: vkladanie listov do obálok, balenie balíkov, novín a časopisov, personalizácia listov a zásielok, vkladanie reklamných predmetov do časopisov, katalógov, logistické služby

Best Partner, Bratislava

Vykonávanie realitnej činnosti, ekonomického poradenstva, reklamnej podpory

Ad Acta Promotion, Banská Bystrica

Inzercia, tlač propagačných materiálov, distribúcia letákov do schránok, reklamné tabule, polepy, reklamné predmety, tvorba internetových stránok

E-Motion s.r.o., Bratislava

Event marketing, sales promotion, direct marketing, merchandising, návrh a výroba promostánkov

Atimi, Levice

Tlačiarenské služby (letáky, katalógy, brožúry, samolepiace etikety na kotúči), reklamné tabule, svetelná reklama, grafické práce. Neadresná distribúcia letákov a reklamných tlačív

Amonit s.r.o., Bratislava

Marketingová spoločnosť orientovaná na internetový marketing, databázy, direct marketing, SEO, PPC kampane

Adhouse, Bratislava

Grafické a produkčné štúdio so zameraním na directmail. Tlač directmailu s využitím techniky očnej kamery, marketingové poradenstvo

ARC design studio, Nové Zámky

Grafický design, logotypy, neadresná distribúcia tlačovín, tvorba design manuálov, obalový design

Rowex, Bratislava

Komunikačná agentúra - grafika, reklama, eventy, teambuilding

Interactive media s.r.o., Bratislava

Sprostredkovanie a priame dodávky marketingových riešení pre firmy, produkty, projekty. Direct marketingové kampane, e-marketing

A-Deka s.r.o., Senec

Reklamná agentúra - organizovanie eventov, podpora predaja, direct marketing, reklamné predmety

Akord DM s.r.o., Bratislava

Databázový a elektronický marketing, grafické a tlačové služby, dátové služby, lettershop a distribúcia, budovanie vzťahov so zákazníkmi

Ing. Ondrej Mikula, Liptovský Mikuláš

Služby, poradenstvo, prieskumy v oblasti online marketingu

Henrietta-direct marketing s.r.o., Bratislava

Spracovanie listových a balíkových zásielok, direct marketing, knihárske práce, skartovanie, prenájom a predaj skartovacích strojov

Juturn s.r.o., Bratislava

Reklamná, marketingová a eventová agentúra. Propagačný servis pre klientov - golfová reklama, golfové aktivity, golfové turnaje, golfová škola

PPD Sales & Marketing Services, s.r.o.

Marketingová agentúra v Českej a Slovenskej republike - promotion, ochutnávky, merchandising, obchodní zástupcovia

D&D International Slovakia s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra - reprografické práce, print servis, direct mail

Under Line s.r.o., Bratislava

Služby z oblasti marketingu a reklamy, predajné služby, eventy, spracovávanie poštových zásielok, merchandising, predaj z auta

Zdenka Chreňovská, Žilina

Neadresná distribúcia letákov, časopisov, brožúr, novín, reklamných materiálov a prospektov

Initia s.r.o., Košice

Integrovaná marketingová komunikácia - poradenstvo a konzultácie, editorial marketing, vizuálna komunikácia, mediálny servis, vydavateľská činnosť

eCall a.s., Bratislava

Telemarketing, inbound, outbound hovory, infolinky, outsourcing, mystery shopping, direct marketing

MP Trade s.r.o., Žilina

Marketingové služby - merchandising, promotions, hostesing

Comars s.r.o., Senec

Reklamná a marketingová agentúra. Grafika, tlač, web prezentácie, reklamné predmety, eventy, direct marketing

Machava consulting s.r.o., Banská Bystrica

Spoločnosť zameraná na komunikačné, marketingové a reklamné služby

Made in s.r.o., Bratislava

Direct marketing, prevádzka liniek podpory

G systems s.r.o., Bratislava

Riešenie, ktoré umožňuje využiť mobilné zariadenia ako terminály k rozličným SMS hrám, spotrebiteľským súťažiam a lotériám. Software na zákazku

Deko plus s.r.o., Bratislava

Veľkodistribúcia potravinových výrobkov spoločnosti Vitana. Cityinfo karty - reklamno - informačné kartičky o produktoch a službách v Bratislave

Ing. Jana Škutková, Bratislava

Marketingové poradenstvo a texty, priamy marketing, písanie obchodných a ponukových listov, b2b marketing, tvorba marketingových plánov, analýzy a prieskumy, tvorba obsahu a textu www stránok
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK