Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

Obsah > Firmy > Služby > Upratovanie a čistenie >

Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

 
ODKAZY 1 - 44 z 44

Asana DDD s.r.o., Bratislava

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

Bábolna Bio Slovensko s.r.o., Vidiná

Predaj sortimentu výrobkov na ničenie škodcov. Vypracovanie projektov a celoplošná deratizácia, monitoring zamorenia škodcami, ochrana proti škodcom

ISS Facility Services s.r.o., Bratislava

Upratovanie a čistenie, likvidácia odpadu, hotelové služby, catering, požiarna ochrana, bezpečnostné služby, hygienický materiál, deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, pošta, zimná údržba ciest, IT riešenia

DDD Activ, Bratislava

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, čistiace a upratovacie práce, dočisťovanie kontajnerových stojísk, odvoz a likvidácia odpadov

Tajer, Bratislava

Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia. Popis a výskyt škodcov

Ala Bama s.r.o., Žilina

Upratovacie práce periodického charakteru, čistenie kobercov, umývanie okien, čistenie textilných žalúzií, čistenie objektov, záhradnícke a domovnícke služby, brigádnicke práce, DDD

Hamach, Prievidza

Priemyselné a sanitárne čistenie v exteriéroch a interiéroch, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia, ošetrovanie kameňa

BSV - Ing. Szabó, Bratislava

Bazény, sauny, vírivky, bazénová chémia, chlórovanie, dezinfekcia vody, vločkovače

Clean servis s.r.o., Dunajská Streda

Upratovanie, čistenie, ošetrovanie podláh, chemické čistenie, impregnácia, výškové práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia, pieskovanie, čistenie vozidiel, exteriérové práce, ekologická likvidácia výpočtovej techniky, starostlivosť o zeleň

Chemix-D s.r.o., Bratislava

Hygienické asanačné služby

DDD Služby, Šahy

Odborné hubenie hmyzu a hlodavcov - dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia

TM Servis, Kapušany

Ničenie a ochrana proti hlodavcom, hygienicky závadnému a obťažnému hmyzu a mikroorganizmom. Vývoj software podľa požiadaviek zákazníka

Deratex-Eko, Košice

Služby v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác

Sauber servis SK a.s., Košice

Upratovacie a čistiace práce, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, kosenie trávnikov

Fedorex DDD, Vrútky

Asanácia, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, plynovanie - fumigácia, DDD v HACCP

DDD, Žilina

Služby v ochrannej deratizácii, dezinfekcii a dezinsekcii

Asana, Žilina

Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, škodci

IRP-DDD s.r.o., Trnava

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, čistiace a upratovacie práce, údržba zelene

Firma Ratex, Bratislava

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia - odborné hubenie hmyzu a hlodavcov. Montáž mechanického odplašovača holubov

Asanarates s.r.o., Košice

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, kosenie trávy a buriny, chemická likvidácia buriny, čistenie kanalizačnej siete, upratovacie služby

Asanista Plus s.r.o., Bratislava

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

Chemeko, Svit

Upratovacie služby interiéru a exteriéru administratívnych budov, priemyselných objektov, zdravotníckych zariadení, výškové práce. Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia vrátane monitoringu

Agropodnik a.s. Trnava, Trnava

Služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby - výroba kŕmnych zmesí, služby akreditovaného laboratória, dezinsekcia a deratizácia. Predaj priemyselných hnojív, pesticídov, osív, kŕmnych surovín

BoraFest, Prešov

Likvidácia obtiažneho hmyzu - muchy, komáre, osy, sršne, šváby, mravce, ploštice. Deratizácia objektov, plynovanie skladov a uskladnených komodít. Ponúkame deratizačné prípravky

Tomann s.r.o., Stupava

Deratizačné služby

Asanater s.r.o., Bratislava

Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potlačovaním ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Elastik-M s.r.o., Martin

Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s drogistickým tovarom. Upratovanie kancelárskych, predajných, skladových, bytových priestorov. Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia. Výroba a predaj kancelárskeho nábytku a kuchynských liniek. Stavebné práce

Lux, Košice

Upratovací servis, denné upratovanie administratívnych budov, kancelárskych priestorov, výrobných závodov, nemocníc, hypermarketov, jednorazové, pravidelné upratovanie domácností, umývanie okien, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Asanačná služba Eduard Veselý DDD, Stupava

Dezinsekcia, deratizácia, dezinfekcia, plynovanie

M.P.A. Service, Bratislava

Čistenie budov, fasád, stavieb, výstavných hál, priemyselné čistenie, dezinfekcia. Prenájom mobilných WC kabín pre stavby, výstavy, areály zdravia. Prenájom prívesov na toalety

Lespark-Plus, Pezinok

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, lesoparková činnosť (výrez a úprava náletových drevín, likvidácia buriny)

Agronovaz a.s., Nové Mesto nad Váhom

Výroba krmív, spracovanie sóje, predaj poľnohospodárskych produktov, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Ister Centrum s.r.o., Bratislava

Servis v oblasti poskytovania čistiacich a upratovačských prác, tepovanie, čistenie vertikálnych žalúzií, výškové práce, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, zimná údržba snežnými frézami

Turbyt s.r.o., Stará Turá

Čistiace a dezinfekčné práce

Demi, Bratislava

Asanačné služby, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

Gelos, Banská Štiavnica

Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Synchem, Jelšovce

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, nástrahové staničky, postreky

Dušan Ružička DDD, Gbeľany

Výkon deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác, ničenie nebezpečných hlodavcov, zdraviu škodlivých článkonožcov a patogénnych mikroorganizmov

Peho s.r.o., Prešov

Čistiace a upratovacie služby, poradenstvo v oblasti hygieny prevádzok

Asanista, Bratislava

Ochranná deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

Harvis s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Dezinfekcia vozidiel prevážajúcich potravinársky tovar, produkty živočíšneho pôvodu a cisternových vozidiel prevážajúcich biologicky odbúrateľné produkty, servis osobných a nákladných vozidiel, predaj náhradných dielov pre nákladné vozidlá

Ka-Lux s.r.o., Humenné

Upratovací a čistiaci servis - upratovanie kancelárskych priestorov, rodinných domov, administratívnych budov, novostavieb, výrobných hál. Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia a predaj čistiacich a hygienických potrieb

Steri Clean s.r.o., Martin

Čistiace práce administratívnych a priemyselných priestorov, škôl, budov. Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

De-aqua, Martin

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, dekontaminácia vody

Copyright © BEST.SK