Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Detské ambulancie

Obsah > Firmy > Služby > Zdravotnícke služby > Ordinácie, lekári >

Detské ambulancie

 
ODKAZY 1 - 14 z 14

MUDr. Ľubica Foltínová, Bratislava

Zdravotná starostlivosť pre deti a dorast: preventívne prehliadky, očkovací program, poradenstvo

MUDr. Tatiana Schwardyová, Košice

Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Katarína Šimovičová, Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast poskytuje liečebno - preventívnu starostlivosť od narodenia do ukončenia prípravy na zamestnanie

MUDr. Katarína Holbová, Bratislava

Ambulancia v odbore všeobecný lekár pre deti a dorast, homeopatia

Dys centrum, Nitra

Špeciálnopedagogická poradňa pre deti s vývinovými poruchami učenia a reči: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia, Dys klub, Biofeedback centrum

Dermason s.r.o., Bratislava

Detská kožná ambulancia

MUDr. Marta Špániková, Bratislava

Detská lekárka

Euromed s.r.o., Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie so zameraním na detského pacienta. Chirurgická ambulancia, jednodňová chirurgia

Medma s.r.o., Dunajská Lužná

Súkromná ambulancia pre deti a dorast

PhDr. Juliána Kordovanová, Prešov

Detská klinická psychologička a psychoterapeutka pre deti od 0-19 rokov - problémy so správaním, učením, detské úzkosti a strach, depresie. Online psychologické poradenstvo

Pediatria Modra s.r.o., Modra

Neštátne zdravotnícke zariadenie, všeobecný lekár pre deti a dorast

Salutaris s.r.o., Bratislava

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

MUDr. Patrícia Goldenberg, Bratislava

Detská ambulancia Veverička

Juvenalia s.r.o., Dunajská Streda

Ambulancia pre deti a dorast. Profil lekárov a ambulancií, poradňa, ordinačné hodiny, cenník a poisťovne

Copyright © BEST.SK