Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Dekontaminácia pôdy

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby > Čistenie a dekontaminácia >

Dekontaminácia pôdy

 
ODKAZY 1 - 10 z 10

Detox s.r.o., Banská Bystrica

Odpadové hospodárstvo, likvidácia odpadov, dekontaminácia územia, recyklácia, návrh environmentálnych projektov

A.A.Service s.r.o., Bratislava

Likvidácia a sanácia materiálov s obsahom azbestu, sanácia kontaminovanej pôdy

Arguss s.r.o., Bratislava

Zber, preprava a ekologické spracovanie odpadov, riešenie ekologických zaťaží, environmentálne poradenstvo

Iglass s.r.o., Markušovce

Realizácia občianskych, bytových a priemyselných stavieb, líniových stavieb. Rekultivácie a sanácie kontaminovaných území. Výroba izolačného skla

Environ servis s.r.o., Vranov nad Topľou

Ponuka environmentálnych činností - nakladanie s ropnými látkami. Komplexná výstavba veľkokapacitných nádrží. Hermetizácia a rekuperácia chemických látok. Výstavba čerpacích staníc a skladov PHM, dekontaminácia zemín a podzemnej vody

EBA s.r.o., Bernolákovo

Produkcia biologických hnojív a priemyselných kompostov, substrátov, revitalizácia pôd pre poľnohospodársku veľkovýrobu, likvidácia nebezpečných odpadov, sanácie zdevastovaných území, riešenia problematiky ochrany a tvorby životného prostredia

Envirosan s.r.o., Slovenská Ľupča

Environmentálne poradenstvo, environmentálny manažment, sanačné práce, outsourcing, odpadové a vodné hospodárstvo, geologický prieskum znečistenia

Invest servis s.r.o., Lúčnica nad Žitavou

Ekologické služby - sanácia zemín, úprava nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi, čistenie skladovacích nádrží

Deponia System s.r.o., Bratislava

Projektová, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia. Rekultivácie a sanácie skládok odpadov

Geosan s.r.o., Bratislava

Riešenie problematiky spojenej s ochranou pitnej vody, podzemných vôd, horninového prostredia a pôdneho vzduchu

Copyright © BEST.SK