Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Daňové poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Daňové poradenstvo

 
PODKATEGÓRIE

Offshore poradenstvo, daňové raje (6)

ODKAZY 1 - 50 z 184

ALS Consulting s.r.o., Žilina

Ekonomické, účtovné, daňové a podnikateľské poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personálnej agendy

Taxback.com

Vrátenie daní z cudziny. Sprostredkovanie vrátenia medzinárodných daní rýchlo a jednoduchou cestou

KPMG Slovensko s.r.o., Bratislava

Služby auditu, finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia rizík, služby daňového poradenstva

Centire s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblastiach business consulting, outsourcing, euroconsulting. Podnikateľské a finančné poradenstvo, ekonomické poradenstvo, IT poradenstvo. Účtovníctvo, mzdy, personalistika

Ernst&Young k.s., Bratislava

Poskytovanie odborných poradenských služieb - audit a služby ekonomického poradenstva, firemné financie, daňové poradenstvo

PRK Partners s.r.o., Bratislava

Komplexné právne služby a daňové poradenstvo v oblasti bankovníctva, financií, fúzií a akvizícií, korporačného práva, všeobecného obchodného práva, pracovného práva, práva nehnuteľností a daní

BMB Leitner Bratislava s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo a audítorské služby v národnom a medzinárodnom meradle

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o., Bratislava

Audítorské, daňové a poradenské služby verejným a súkromným organizáciám v rôznych priemyselných odvetviach

Mazars Slovensko s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti auditu, účtovníctva, daňového poradenstva. Finančné a strategické poradenstvo

Aspekt HM & Partners, Bratislava

Účtovníctvo, daňové, mzdové, obchodné a právne poradenstvo

Dapo-Slovenská poradenská spoločnosť k.s., Bratislava

Daňový audit za spätné zdaňovacie obdobia, daňové poradenstvo

Notax v.o.s., Partizánske

Daňové právo a poradenstvo, daňový audit, spracovanie daňových priznaní a účtovníctva

Daňová reforma a spoločenský rozvoj

Problematika daní, daňové konanie, aktuality

Monarex, Banská Bystrica

Daňovo-poradenská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť - daňové a podnikateľské poradenstvo, audítorské služby, účtovnícke služby

CPBA s.r.o., Bratislava

Daňové a manažérske poradenstvo, poradenstvo pre ľudské zdroje, medzinárodná mobilita. Manažérske tréningy a programy

Korufin s.r.o., Trebišov

Účtovníctvo, evidencia, výkazníctvo, mzdy, personalistika, daňové poradenstvo, organizovanie ekonomických kurzov a školení

LawIT s.r.o., Trnava

Poradenstvo a právny audit v rámci procesov, komplexné podnikové poradenstvo a starostlivosť, školenia - Platná legislatíva v SR, Jazykové kurzy v hladine ALFA, Intenzívne konverzačné jazykové kurzy, projekty EU

TJ-Legal, Prešov

Služby spojené s vrátením dane zo zahraničia, účtovné a daňové poradenstvo

IM Investment s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva a miezd pre právnické a fyzické osoby, účtovné a daňové poradenstvo

Pama Trend a spol. s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva - podvojné, jednoduché a mzdové, daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti

G-Softwis, spol. s r.o., Bratislava

Účtovnícke služby, ekonomický software, doplnky k PC, software na zákazku, malá kancelárska technika, kancelárske potreby. Ponúkané značky: CASIO, 3M IMATION, HAMA, MONEY S3, SHARP

Cascaya Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekonomického, finančného a daňového poradenstva. Finančné analýzy podnikov, rozbory výsledkov hospodárenia, účtovné expertízy, medzinárodné dane, audity, právne poradenstvo a právny audit

Epa s.r.o., Bratislava

Ekonomická poradenská agentúra - účtovné poradenstvo, overovanie účtovných uzávierok, finančno-ekonomické analýzy

Ing. Ján Mišlan, Košice

Audítor a daňový poradca, vedenie ekonomickej agendy, ekonomické a finančné poradenstvo

CompanyService s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva

Fineko, Bratislava

Požičovňa - detské karnevalové šaty a odevy na iné slávnostné príležitosti. Účtovníctvo, daňové a ekonomické poradenstvo

Redi, Nitra

Ekonomický software, kniha jázd na princípe GPS snímača polohy, antivírový software, tvorba a údržba www stránok, externé, interné spracovanie účtovníctva, DPH, miezd, poradenské, konzultačné, kontrolné služby

Proctum Consult s.r.o., Bratislava

Účtovníctvo a audítorstvo, ekonomické poradenstvo, daňové poradenstvo

Ekonomická kancelária, Nitra

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, DPH. Daňové a účtovné poradenstvo, daňové priznanie, zastupovanie v konaní. Organizovanie odborných seminárov v oblasti daní, účtovníctva, miezd, sociálneho, zdravotného poistenia

Tomura Consulting, Košice

Poradenské a administratívne služby, externé účtovníctvo

Auditor SK s.r.o., Bratislava

Finančné a daňové poradenstvo, audit

Consultatio s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo a audit, finančné a investičné poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, znalecké posudky a mandáty, tréning a expertízy

Tax Consulting Account Audit, Bratislava

Daňové a finančné poradenstvo, audítorské služby, jednoduché a podvojné účtovníctvo, vedenie mzdovej agendy, spracovanie daňového priznania, účtovné poradenstvo

Agentúra VaV Slovakia s.r.o., Prešov

Problematika vrátenia daní zo zahraničia, refundácia, vybavenie daňových dokladov od zamestnávateľa

MK Trans, Prešov

Prevoz osôb a tovaru, sťahovacie služby. Prenájom elektronáradia a prívesných vozíkov. Vedenie účtovníctva, daňové a účtovné poradenstvo

Ing. Zuzana Demovičová, Bratislava

Daňové poradenstvo členky Slovenskej komory daňových poradcov

Ing. Marián Drozd, Košice

Služby certifikovaného daňového poradcu, audit účtovných závierok, účtovné poradenstvo, znalecké posudky v odbore daňovníctvo a účtovníctvo. Poskytovanie online poradenstva

Anteko s.r.o., Žilina

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, ročnej závierky, daňových priznaní, daňové poradenstvo

U.F.D.P. s.r.o., Dubnica nad Váhom

Účtovná a poradenská kancelária - jednoduché a podvojné účtovníctvo, ekonomické a daňové poradenstvo, mzdová agenda, audítorské služby

Ekonomická poradňa, Pezinok

Účtovné a poradenské služby. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vedenie účtovníctva nepodnikateľských subjektov, daňové poradenstvo

Cerebra, Nové Mesto nad Váhom

Ekonomické a daňové poradenstvo, účtovníctvo a účtovné poradenstvo, mzdové účtovníctvo, daňový audit

Agentúra 101%, Košice

Daňové poradenstvo – konzultácie, daňové priznania, optimalizácia daní, daňové plánovanie, vypracovanie odborných stanovísk, zastupovanie klienta, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Ing. Angela Beňová, Bratislava

Daňový poradca - daňové poradenstvo, spracovanie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, mzdy a personalistika

Interconsult Slovakia s.r.o., Bratislava

Vykonanie auditu účtovnej závierky, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, ekonomické a daňové poradenstvo

Contract Administration (Slovakia) s.r.o., Bratislava

Outsourcingové služby, vedenie účtovníctva, vedenie miezd a riadenie ľudských zdrojov, komplexné práce účtovného oddelenia, sprostredkovanie pracovných povolení pre cudzích štátnych príslušníkov, daňové poradenstvo

Office Domicile Center s.r.o., Bratislava

Poskytovanie registračného sídla spoločností, poštový, telefónny servis, konferenčné priestory, právny servis, daňové poradenstvo

Premium Office s.r.o., Trenčín

Virtuálna kancelária s ponukou prestížnej adresy pre podnikanie, registračné sídlo, prenájom zasadacích priestorov, účtovné a daňové poradenstvo

Ing. Kristína Venglovská, Košice

Audítorská kancelária - účtovný audit, účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo, meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Adika s.r.o., Žilina

Účtovno-poradenský servis - jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd

Integria s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť - audit účtovnej uzávierky, účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo, finančné analýzy
Stránka:    1 234Ďalšia >

Copyright © BEST.SK