Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Účtovné a daňové kurzy

Obsah > Firmy > Služby > Výučba a kurzy >

Účtovné a daňové kurzy

 
ODKAZY 1 - 42 z 42

Škola Korešpondenčných Kurzov, Bratislava

Korešpondenčné kurzy - jazykové, profesné, vzdelávacie a záujmové

Súvaha s.r.o., Bratislava

Nakladateľská, vydavateľská a školiaca činnosť v oblasti aktuálnych ekonomických informácií

Korufin s.r.o., Trebišov

Účtovníctvo, evidencia, výkazníctvo, mzdy, personalistika, daňové poradenstvo, organizovanie ekonomických kurzov a školení

CUS-Centrum účtovníkov Slovenska s.r.o., Banská Bystrica

Vzdelávacia organizácia špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov

Ekonomická kancelária, Nitra

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, DPH. Daňové a účtovné poradenstvo, daňové priznanie, zastupovanie v konaní. Organizovanie odborných seminárov v oblasti daní, účtovníctva, miezd, sociálneho, zdravotného poistenia

Agentúra Jaspis, Bratislava

Rekvalifikačné kurzy: jednoduché a podvojné účtovníctvo, kuchár, čašník, barman, práca s počítačom, MS Office, krajčírka, murár, stolár, vodoinštalatér a iné

Edoceo, Ivanka pri Dunaji

Publikačná a seminárna činnosť v oblasti účtovníctva Ing. Anny Cenigovej

Moma, Bratislava

Administratívne práce, vedenie účtovníctva, preklady. Organizovanie kurzov, seminárov a školení. Jazykové, počítačové a účtovnícke kurzy. Personálne poradenstvo

Agentúra Tempo s.r.o., Žilina

Semináre, kurzy a školenia v oblasti ekonomiky, legislatívy, pracovnoprávnych vzťahov, daní a verejných financií. Účtovníctvo, spracovanie miezd, daňové priznanie

AM Plus, Prešov

Vzdelávacie semináre v oblasti zmien legislatívy

Datacentrum Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti mzdovej a personálnej problematiky. Mzdový audit, školenia, vývoj a implementácie mzdových a personálnych systémov, outsourcing

Edu-Land s.r.o., Bratislava

Kurzy a školenia - účtovníctvo, dane, mzdy a personalistika

Actoris System, Bratislava

Agentúra computerových, technicko-obchodných, rozborových a informačných služieb. Rekvalifikačné kurzy, semináre, vedenie účtovníctva, poradenstvo v investičnej výstavbe, poradenstvo v oblasti fondov EU, webdesign

IPV Inštitút Priemyselnej Výchovy s.r.o., Žilina

Odborné a jazykové vzdelávanie, štúdiá špeciálnej pedagogiky, rozširujúce štúdiá pre učiteľov, manažérske vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy manažmentu, účtovníctva, počítačov

Penag s.r.o., Studienka

Preklady a tlmočenie, jazykové kurzy, kurzy účtovníctva, PC kurzy a kurzy rozvoja osobnosti

Nicoľ s.r.o., Nitra

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, miezd, evidencia majetku, ekonomické poradenstvo a ekonomické kurzy

Managemen Service, Plavecký Štvrtok

Školenia v oblasti ekonomiky a práva. Témy a termíny školení, prihlášky

Somi Trenčín s.r.o., Trenčín

Tvorba a predaj mzdového softvéru, tvorba softvéru na zákazku, školenia pre mzdové účtovníčky, spracovanie miezd

Mado s.r.o., Rajecké Teplice

Komplexný balík ekonomického softvéru pre podnikateľské subjekty, neziskové, rozpočtové a príspevkové organizácie. Služby softvérové a účtovné - školenia, konzultácie, inštalácie, servis

Final efekt, s.r.o., Košice

Účtovníctvo, DPH, mzdová a personálna agenda pre malé a veľké závody. Zakladanie spoločností. Školenia a doučovanie z účtovníctva. Právne služby. Preklady z a do nemeckého jazyka

Akadémia Consulting s.r.o., Prievidza

Kurzy a školenia: jazyky, počítače, účtovníctvo, ekonomika, odborné spôsobilosti, remeslá, rekvalifikácie

Avison s.r.o., Banská Bystrica

Ekonomická kancelária - účtovníctvo, mzdy, dane, poradenstvo, školenia, odborné články a publikácie

Vijan s.r.o., Žilina

Akreditované kurzy jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a personalistiky na počítačoch

Solidita s.r.o., Bratislava

Audítorská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť. Organizovanie odborných seminárov na témy audítorských, účtovníckych a daňových otázok

Educo-Consult, Žilina

Organizovanie seminárov, kurzov a školení - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, dane a účtovníctvo, mzdy a personalistika

Agentúra Lumya, Dunajská Lužná

Odborné semináre a školenia s daňovou tematikou

Oskar AK s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti práva, ekonomiky a informačných systémov. Realizácia profesionálnych vzdelávacích programov orientovaných na problematiku práva, daní, optimalizácie firiem a riadenia ľudských zdrojov

Racio Education s.r.o., Prievidza

Semináre a kurzy zo sociálnej oblasti, pracovného práva, daní, účtovníctva a miezd

Tax-Audit Slovensko s.r.o., Trnava

Audítorská spoločnosť, finančné a investičné poradenstvo, lektorská a školiaca činnosť

HZ PKF s.r.o., Prievidza

Audit obchodných, výrobných podnikov a inštitúcií, bankové a finančné audity, daňové a ekonomické poradenstvo, znalecké služby, projekty pre krízové riadenie a ich realizáciu, vedenie účtovníctva, rekvalifikačné kurzy

Serena s.r.o., Trenčín

Vzdelávacie centrum - technické, sociálne a poradenské kurzy

E.M.S. consulting s.r.o., Bratislava

Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Odborné školenia a semináre. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Ekonomické, účtovné, mzdové a registratúrne poradenstvo

Humboldt s.r.o., Bratislava

Inštitút diaľkového štúdia - ekonomické, jazykové, počítačové, administratívne a obchodné kurzy

Mária Jenčíková, Michalovce

Kurzy a školenia - účtovníctvo, mzdy a personalistika. Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, DPH. Daňové a účtovné poradenstvo

Ipeko, Zvolen

Kurzy a vzdelávanie pre ekonomických pracovníkov

ACEntrum k.s., Bratislava

Školenia a semináre z oblasti účtovníctva, medzinárodného účtovníctva, auditu, daňovej problematiky, poradenstvo cez e-mail

Ing. Matilda Duditšová, Košice

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, audítorské služby, ekonomické poradenstvo, spracovanie znaleckých posudkov a vzdelávacia činnosť z oblasti účtovníctva

JVI s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Centrum vzdelávania - firemné vzdelávanie, počítačové, jazykové, účtovné a marketingové kurzy, kurzy animátorov. Tlmočenie a preklady

Finančná gramotnosť, Bratislava

Finančné semináre cielené k optimálnemu hospodáreniu. Dôchodkový systém, budovanie aktív, pasívny príjem

Agentúra Ria, Trenčín

Ekonomické školenia a semináre. Vedenie účtovnej agendy pre malé firmy, daňové poradenstvo, mzdová agenda

Quality Business Guidance s.r.o., Trnava

Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie účtovníctva pre tretí sektor. Účtovné a daňové poradenstvo. Školenia, kurzy a vzdelávanie v oblasti účtovníctva

Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína, Snina

Jazykové, manažérske a odborné kurzy. Zoznam pobočiek

Copyright © BEST.SK