Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Čistenie vzduchu

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby > Čistenie a dekontaminácia >

Čistenie vzduchu

 
ODKAZY 1 - 2 z 2

Vasati s.r.o., Bratislava

Vysušovanie muriva, odstránenie vzlínajúcej vlhkosti, plesne a zápachu. Harmonizácia prostredia, ozdravenie klímy bez použitia chémie a bez akýchkoľvek stavebných zásahov

Enviteam s.r.o., Vysoká pri Morave

Konštrukcia, výroba a dodávka spaľovacích zariadení na ochranu ovzdušia, konštrukcia, výroba a dodávka kvapalinových kotlov na organické teplonosné médiá

Copyright © BEST.SK