Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Čistenie kanalizácií

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby > Čistenie a dekontaminácia >

Čistenie kanalizácií

 
ODKAZY 1 - 22 z 22

Kanal M.P.S. s.r.o., Senec

Technológie čistenia kanalizácií, mobilné toalety, čistenie dažďových zvodov a žľabov, čistenie lapačov tukov

Rabmer Slovakia s.r.o., Bratislava

Sanácia a obnova potrubí bez výkopu stavebnej ryhy

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., B. Bystrica

Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, merania, skúšky

Sezako s.r.o., Trnava

Čistenie kanalizácií, monitorovanie kanalizácií, práce sacím bagrom v ADR prevedení, frézovanie potrubia, vyhľadávanie trasy potrubia

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany

Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Montáž TZB, Nové Zámky

Predaj a montáž solárnych panelov, tepelných čerpadiel, kotlov, radiátorov a podlahového kúrenia. Montáž vody, plynu a kúrenia. Montáž solárnych panelov, inštalatérske a kúrenárske práce. Čistenie, servis a oprava kotlov. Čistenie odpadov a potrubí

Aqua, Stará Turá

Montáže a opravy vodovodov a kanalizácií, nákladná doprava, zemné práce

Asanarates s.r.o., Košice

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, kosenie trávy a buriny, chemická likvidácia buriny, čistenie kanalizačnej siete, upratovacie služby

Jozef Jackulík, Bystrička

Zemné práce - krtkovanie, zarážanie potrubia

Július Kubáš, Bratislava

Montáže a rekonštrukcie rozvodov plynu, dodávky plynových odberných zariadení. Montáž a servis vodoinštalácií, čistenie kanalizácie elektrickou špirálou. Revízne správy

Aquajet s.r.o., Trnava

Čistenie kanalizácií, monitoring a lokalizácia potrubia, drobné opravy WC, sifóny, vodovodné batérie

Nonstop krtkovanie

Čistenie kanalizácií, odtokov, drezov, čistenie dažďových zvodov, čistenie lapačov tukov, monitoring, odfrézovanie usadenín a koreňov v kanalizácii, vytyčovanie kanalizačných trás

Ekoline s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti kontroly a ochrany životného prostredia. Meranie, bezvýkopové opravy a obnovenie existujúcich potrubných sietí, čistenie potrubí

Profi Krtko, Ostrov

Čistenie kanalizácií, inštalatérske a kúrenárske práce, havarijný servis

Agromel s.r.o., Holice

Zemné práce - rekultivácie a zhodnocovanie odpadov, čistenie a údržba kanálov. Predaj zeminy a štrku

Vladimír Kuzma, Opatová nad Váhom

Služby v oblasti vodoinštalačných a kanalizačných prác, práce v oblasti kúrenia

Aqua control s.r.o., Bratislava

Čistenie potrubných systémov, inžiniering stavu podzemných potrubných systémov, sanácia - bezvýkopová metóda, oprava vnútorných rozvodov, oprava lokálnych porúch potrubia

I.B.Z. kanalizácie s.r.o., Skalica

Čistenie kanalizácií, opravy, bezvýkopové opravy kanalizácie, inšpekcia kanalizácie TV kamerou

Stanislav Bodinger, Bratislava

Firma zaoberajúca sa čistením vnútorných a vonkajších rozvodov kanalizácie tlakom a špirálou - čistenie a monitoring kanalizácie, záznam na DVD, lokalizovanie potrubia

Alexander Vereš, Ivanka pri Nitre

Čistenie kanalizácií, odtokov, odpadov, septikov, krtkovanie, TV monitoring kanalizácií, lokalizácia porúch

Kontrakt JMV s.r.o., Košice

Čistenie a údržba kanalizačných systémov, monitoring kanalizačných potrubí, frézovanie potrubí, odčerpávanie odpadových vôd a kalu, čistenie dechtových a benzolových nádrží

Viktor Janček, Pružina

Čistenie kanalizácií, drezov, dažďových vpustí, lapačov tukov. Monitoring potrubia, odfrézovanie usadenín v kanalizácii, krtkovanie, bezvýkopová oprava kanalizačných potrubí (sanácia)

Copyright © BEST.SK