Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Čistenie a dekontaminácia

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Čistenie a dekontaminácia

 
PODKATEGÓRIE

Čistenie a dekontaminácia vody (29)

Čistenie kanalizácií (22)

Čistenie vzduchu (2)

Čistiaca a filtračná technika (347)

Dekontaminácia pôdy (10)

ODKAZY 1 - 21 z 21

Belfor Slovakia s.r.o., Bratislava

Sanácia a odstraňovanie následkov požiarov a škôd spôsobených vodou. Dekontaminácia a odstraňovanie zápachu. Vysúšanie budov, zariadení a dokumentov. Lokalizácia netesností, meranie vlhkosti, odstraňovanie plesní, návrhy a poradenstvo

Marius Pedersen a.s., Trenčín

Zhromažďovanie odpadov triedených podľa druhov, zhodnocovanie odpadov, outsourcing odpadového hospodárstva, odsraňovanie ekologických záťaží, zneškodňovanie odpadov skládkovaním, triedenie, lisovanie a recyklácia druhotných surovín

DDD Activ, Bratislava

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, čistiace a upratovacie práce, dočisťovanie kontajnerových stojísk, odvoz a likvidácia odpadov

Robo a.s., Piešťany

Diamantové vŕtanie železobetónu, nátery a protipožiarne nátery, priemyselné čistenie, oprava fasád, umývanie okien, zatepľovanie budov, horolezecká technika, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, dekontaminačné a špeciálne práce

Energo CH.M., Zvolen

Odstraňovanie nánosov z energetických sústav, úprava vody, rozbory kotlových a odpadových vôd, poradenstvo, revízie tlakových nádob

Environcentrum s.r.o., Košice

Komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia stavebných odpadov. Sanácie nepovolených skládok. Izolácie havarijných nádrží

Energo Plus, Žilina

Chemické čistenie koltov, bojlerov, rozvodov ÚK, TÚV, výmenníkov

Stakas s.r.o., Bardejov

Stavebné práce - zákazková výstavba, prestavby a rekonštrukcie, obkladačské práce, pokládka zámkovej dlažby, zatepľovanie, sadrokartóny, odstraňovanie azbestu. Kamenárstvo: spracovanie kameňa, cintorínska architektúra, oprava hrobov, zlatenia, farbenie

Aquatest a.s. Slovakia, Košice

Návrhy a výroba recyklačných liniek, konzultácie a inžinierske služby. Akreditované environmentálne laboratórium. Sanácie a supervízie

Alferr, Nitra

Návrh a montáž plošných - horizontálnych a vertikálnych reklám na vonkajšie plochy budov, hál, komínov a veží, tepelná izolácia, spárovanie, čistenie vonkajších okien, nátery komínov a veží, čistenie síl

Novum R.T., Bratislava

Upratovací a čistiaci servis, upratovanie nebytových priestorov, zimná údržba, údržba zelene, čistenie podzemných garáži, strojové čistenie, havarijné čistenie a upratovanie, tepovanie a čistenie žalúzií

Boos-biologické substancie, Košice

Vedecko-výskumný ústav. Výskum bielkovín, saponínov, nukleotidov, molekulárnej genetiky. Vývoj a výroba očkovacích látok, vakcín, enzýmov, prírodných farbív, aróm. Dekontaminačné práce enzymatickou metódou

Progresing, Topoľčany

Inžinierska a projektová činnosť, domové čistiarne odpadových vôd, prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií

Ecofil s.r.o., Michalovce

Výroba olejových filtrov a filtračných zariadení pre priemyselnú výrobu. Filtrácia olejov a nehorľavých kvapalín

Čistenie studní, Humenné

Studne - čistenie, dezinfekcia, opravy kopaných (kamenných a skružových) studní - Východné Slovensko

Mibag sanácie s.r.o., Bratislava

Sanácia škôd spôsobených požiarom a vodou, sanácia vlhkého muriva, vysušenie muriva, vysušenie stavieb, pokladanie podlahových krytín, maliarske a tapetárske práce, priemyselné čistenie, sanačné práce po živelných pohromách, likvidácia azbestu

Ezop Slovakia, Bánovce nad Bebravou

Ekológia pri dodržiavaní platnej legislatívy so zameraním na čerpacie stanice. Dodávky investičných celkov pre čerpacie stanice. Likvidácia starých enviromentálnych záťaží. Rekonštrukcie, servis tech. zariadení ropných látok. Zber a zneškodňovanie odpadu

S.v.i.m. s.r.o., Košice

Dekontaminácia, chemická a mechanická likvidácia burín

Chevmont, Považská Bystrica

Chemické čistenie tepelných zariadení a montáž ionexových a elektromagnetických úpravní napájacej, doplňovacej a chladiacej vody, čistenie rozvodov ÚK, montáž dávkovacích čerpadiel

Deponia System s.r.o., Bratislava

Projektová, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia. Rekultivácie a sanácie skládok odpadov

Finecon s.r.o., Bratislava

Čistenie energetických potrubí a predaj surovín pre energetické systémy a kozmetický priemysel

Copyright © BEST.SK