Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inštalácia bleskozvodov

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby > Elektroinštalačné práce >

Inštalácia bleskozvodov

 
ODKAZY 1 - 35 z 35

Elhyco spol. s r. o., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike. Rozvodne a transformačné stanice, meranie a regulácia, štruktúrovaná kábeláž, elektroinštalácie pre osvetlenie, VZT, vykurovanie, bleskozvody a uzemnenia

Penad s.r.o., Košice

Nákladná doprava, zemné práce, demolácie a príprava práce pre stavby. Zatepľovanie plochých striech, montáže bleskozvodov

Peter Humlik

Výškové práce na ťažko dostupných miestach za pomoci horolezeckej techniky

S.E.M., Nitra

Predaj a montáž bezpečnostných zariadení, priemyselnej televízie, ochrán pred bleskom, výškové práce

Humont s.r.o., Prievidza

Elektromontážne práce, dodávky materiálu nízkeho napätia, montáž zabezpečovacej techniky, kabeláže, bleskozvody

Elspot, Senec

Výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, elektroinštalačné práce, dodávka bleskozvodov, výroba elektro rozvádzačov

El-Projekt, Košice

Tvorba projektovej dokumentácie elektrotechnických zariadení, návrh, projektovanie, dodávka, montáž a revízie aktívnych bleskozvodov, predaj software ElProCAD pre projektantov

Elektromontáže Januška, Pochabany

Elektroinštalácie, montáž MaR, EPS, aktívnych bleskozvodov, návrhy a montáže úsporných zariadení vo verejnom osvetlení, kabelážne systémy pre komunikačné zariadenia

Ing. Jozef Šimko, Prievidza

Montáž elektrických rozvodov a zariadení, bleskozvodov na kľúč - projekt, realizácia, odborné prehliadky a skúšky, oprava elektrických rozvodov a údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Impulz Light s.r.o., Komárno

Montáž, oprava, údržba a výstavba verejného osvetlenia miest a obcí, elektrických zariadení, bleskozvodov. Výroba rozvádzačov nízkeho napätia

Ondrej Chovan, Levoča

Výškové práce pomocou horolezeckej techniky

O.S.A.F. s.r.o., Košice

Projektovanie, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (silnoprúdové rozvody, slaboprúdové rozvody – EPS, EZS, TV, počítačové siete a pod.), odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov...

Kora Štefan Rábek, Šaľa

Stavebno-montážna firma - elektroinštalácie a bleskozvody, hydroizolácie, termoizolácie

AC blesk DC s.r.o., Bratislava

Senzorové osvetlenie bytových domov na kľúč, elektroinštalácie klasické a inteligentné, bleskozvody

Enesys s.r.o., Zvolen

Dodávka a montáž elektrických zariadení a bleskozvodov, zabezpečovacej a kamerovej techniky, vykurovania, meracích a regulačných systémov. Revízie a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení

Elcomp, Vranov nad Topľou

Elektromontážne práce - elektroinštalácie, bleskozvody, elektrické prípojky. Odborné technické prehliadky elektrozariadení a bleskozvodov, práce vo výškach s použitím montážnych plošín. Vianočná výzdoba miest, údržba verejného osvetlenia

Elektromont, Banská Bystrica

Elektroinštalácie, bleskozvody, svetelné reklamy, elektrické prípojky. Montáž, revízie, rozpočty. Dodávky elektroinštalačného materiálu vrátane rozvodných skríň. Osvetlenie verejných priestranstiev a komunikácií

Fels s.r.o., Bratislava

Projekty a revízie elektro, inžiniering a obchodná činnosť. Silnoprúd, slaboprúd, bleskozvody a uzemnenie, inteligentné elektroinštalácie, software netViz

Lichting s.r.o., Trenčín

Elektroinštalačné práce - projektovanie, realizácia, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Mibex, Košice

Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení. Ochrana pred atmosférickými výbojmi - poradenstvo, školenia, návrhy ochrán pred bleskom, realizácia a odborné prehliadky

Poga elektromontáže, Bratislava

Elektromontážne práce - rekonštrukcie, bleskozvody, elektrické prípojky, nové objekty, revízie, pravidelná údržba, telefónne a televízne rozvody, elektrická požiarna signalizácia, PC rozvody, elektrická zabezpečovacia signalizácia

Jozef Vícena Elektromontáže, Lozorno

Elektromontážne práce, montáž elektrických prípojok, výroba a dodávka rozvádzačov, montáž bleskozvodových zariadení, montáž a opravy elektrických rozvodov, prevíjanie elektromotorov

Hydros s.r.o., Levice

Dodávky melioračných zariadení, automatických závlah, jazierkovej techniky. Inštalácia bleskozvodov a elektronických zabezpečovacích systémov

ER&P elektro s.r.o., Sereď

Priemyselné, administratívno-obchodné a domové elektroinštalácie. Dodávka a montáž trafostaníc, zbernicových rozvodných systémov, montáž aktívnych bleskozvodov, úsporných zariadení vo verejnom osvetlení

Demar elektro s.r.o., Štúrovo

Montáž, projekcia, revízia elektrických zariadení a bleskozvodov pre všetky druhy prostredia. Predaj elektroinštalačného materiálu, svietidiel, svetelných zdrojov a spotrebičov

Elesp s.r.o., Bratislava

Silno a slaboprúdové elektrické inštalácie. Inštalácie TV, telefónnych, PC sietí, automatických bránových systémov, zabezpečovacej techniky a bleskozvodov

Róbert Somorovský, Bratislava

Elektroinštalácie, bleskozvody, kamerové systémy, elektrická zabezpečovacia signalizácia

Elektra BŠ s.r.o., Malacky

Elektroinštalačné práce a osvetľovacia technika. Vonkajšie rozvody NN a VN, verejné osvetlenie - stožiare, svietidlá, bleskozvody a uzemnenia, inteligentné domy

Elektro, Bratislava

Správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach - revízie. Elektrické prípojky, inštalácie, bleskozvody, elektrické stroje, spotrebiče, rozvádzače, vyhlásenia o zhode

Augusín Vilem, Bratislava

Elektro, elektromontáže, elektrorevízie, odborné skúšky, revízie, búracie a sekacie práce, kábelovanie telefónnych a počítačových sietí

RK Elektroinštalácie, Lučenec

Elektroinštalačné práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov. Drobné práce v bytoch, domoch a priemyselných objektoch. Zabezpečujeme aj výrobu elektrických rozvádzačov, odborné skúšky

DD - Durdík Dušan, Dolné Sŕnie

Projekcia, výroba, montáž a oprava rozvádzačov, elektrických zariadení do 1000 V, bleskozvodov, hromozvodov, verejného osvetlenia. Inštalácia elektrických kotlov pre byty a priemysel, radiátorov pre byty a priemysel, elektrických konvektorov

Ivan Drozdy, Košice

Projektovanie a montáž bleskozvodov. Práce na vysokozdvižnej plošine, práce s bagrom, správa verejného osvetlenia

Elektrocomp, Štítnik

Montáž, údržba a oprava zariadení a bleskozvodov, prevíjanie elektromotorov a oprava elektrospotrebičov, elektroinštalácie, oprava žeriavov a výťahov, oprava akumulátorových vozíkov a elektrickej požiarnej inštalácie. Revízie elektrozariadení

Revi, Dolný Kubín

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy) do 1000 V, vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch, opravy a údržba elektrických zariadení, realizácia bleskozvodov

Copyright © BEST.SK