Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Bezpečnostné a pátracie služby

Obsah > Firmy > Služby >

Bezpečnostné a pátracie služby

 
PODKATEGÓRIE

Bezpečnostná a zabezpečovacia technika (446)

Bezpečnostné agentúry (72)

Detektívne služby (23)

ODKAZY 1 - 15 z 15

P.Dussmann s.r.o., Bratislava

Upratovacie a bezpečnostné služby, stravovanie zamestnancov, hotelový servis, správa budov

Auto - Rental, s.r.o., Bratislava

Požičovňa áut, dovoz klientov z letísk, poskytnutie šoféra, prenájom osobnej ochranky

SecuriLas s.r.o., Bratislava

Zabezpečenie a ochrana objektov s vysokým stupňom rizika. Elektronické bezpečnostné systémy podľa požiadaviek ISO, AQAP a NBÚ. Ochrana utajovaných skutočností, investícií, životného prostredia a pracovníkov

F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo s.r.o., Bratislava

Ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobných údajov, všeobecná bezpečnosť, vykonávanie bezpečnostných auditov a analýz informačných systémov

Artex-Nova s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Bezpečnostná agentúra: strážna služba, osobná ochrana, preprava finančných zásielok a cenín, napojenie objektu na stredisko registrácie poplachov, poskytovanie zásahovej jednotky SBS na preverenie poplachov

Iris Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Medzinárodný registračný a informačný systém - poskytovanie informácií o aktuálnych stavoch vozidiel, o ich právoplatných vlastníkoch a dodatočne realizovaných identifikátoroch za účelom identifikácie zmiznutých, odcudzených a zmanipulovaných vozidiel

Cassidy GP s.r.o., Bratislava

Súkromná bezpečnostná služba, strážna služba, detektívna služba, ochrana osôb

Kraken s.r.o., Bratislava

Súkromná bezpečnostná služba. Ochrana majetku a osôb, služby strediska registrovaných poplachov, zásahy výjazdových skupín. Dodávka a inštalácia zabezpečovacích a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie, systémov kontroly vstupu

ŽOS Bezpečnosť s.r.o., Trnava

Súkromná bezpečnostná služba - fyzická ochrana majetku a osôb, ochrana a preprava finančných hotovostí, pult centralizovanej ochrany

VM corporation s.r.o., Slovenská Ľupča

Priemyselná bezpečnosť, ochrana osobných údajov

Atemsec a.s., Bratislava

Vypracovanie komplexnej bezpečnostnej politiky, spracovanie bezpečnostných projektov v súlade s právnou úpravou, audit bezpečnostného systému, audit ochrany osobných údajov, bezpečnostné školenia

Mediahaus s.r.o., Nitra

Obchodné centrum - služby v oblasti kultúry, zdravotníctva, relaxu, reštauračné služby. Ponuka priestorov na prenájom

Black Moon Limos s.r.o., Bratislava

Prenájom klasických limuzín, luxusných stretch limuzín presahujúcich dĺžku osem a desať metrov. Poskytovanie ochranných služieb. Sprostredkovanie známych osobností

Dug s.r.o., Rimavská Sobota

Tradičná forma fyzickej ochrany, kombinovaná ochrana fyzickými osobami a priemyselnou televíziou, fyzická ochrana a kombinovaná ochrana s dodávkou technických prostriedkov, ochrana objektu elektronickým zabezpečením

S.B.A. s.r.o., Banská Bystrica

Strážna služba, pátracie služby po osobách a veciach, pult centrálnej ochrany, prevozy peňazí

Copyright © BEST.SK