Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Projektové práce v strojárstve

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie > Inžinierske a projektové kancelárie >

Projektové práce v strojárstve

 
ODKAZY 1 - 45 z 45

PLC systems s.r.o., Dubnica nad Váhom

Projektovanie a programovanie jednoúčelových zariadení ovládaných riadiacimi systémami PLC. Riadenie technologických procesov, výroba jednoúčelových zariadení, elektrických strojov a prístrojov

KWD s.r.o., Zvolen

Strojárska výroba, dizajn, projektovanie, vybavenie CAD pracovísk

Merwede Design s.r.o., Komárno

Projektové služby v oblasti lodiarskeho priemyslu, všeobecného strojárstva a chemicko-technologických celkov

Taes s.r.o., Michalovce

Návrhy, konštrukcie a výroba jednoúčelových strojov

C-Engineering s.r.o., Poprad

Technická kancelária s orientáciou na predaj CAD/CAM systémov a ich podpora. Konštrukčná a projektová činnosť

Konštrukt, Bratislava

Konštrukčná kancelária zameraná na vývoj a konštrukciu pre všeobecné strojníctvo, letecký priemysel, automobilový priemysel. Kompletný vývoj produktov vrátane výroby prototypov a sériovej výroby, tvorba 2D výkresovej dokumentácie

Reform, Košice

Výroba, servis, oprava, údržba a rekonštrukcia zdvíhacích zariadení, projekčná činnosť

Strojkov Engineering s.r.o., Košice

Konštrukčná a projekčná činnosť v oblasti strojárenskej výroby, poradenstvo

Transmisie engineering a.s., Martin

Dodávky, inštalácie a servis prevodoviek, pohonov a strojných zariadení. Výskum, vývoj a inžinierska činnosť v strojárstve

Matador Automotive a.s., Dubnica nad Váhom

Projekcia, výroba a realizácia automatizačných zariadení, projektovanie hydraulických, pneumatických a elektrických zariadení a strojov

Koremo s.r.o., Dolný Kubín

Navrhovanie, konštrukcia a realizácia jednoúčelových strojov. Výroba prototypov strojov, atypických zdvíhacích a manipulačných zariadení. Poradenstvo v oblasti hydraulických, pneumatických, elektrických rozvodov a ovládacích prvkov

T.C. contact, Nitra

Zriaďovanie výrobnej jednotky na spracovanie plastov, vývoj v oblasti spracovania a aplikácie plastov, ponuka projektov

Jopas, Stará Ľubovňa

Výstavba kozubov, kachľových pecí, kuchynských sporákov, predaj komponentov, poradenstvo, návrh vykurovacieho telesa, vypracovanie projektovej dokumentácie, servis

R-progres s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Vývoj a konštrukcie strojných častí, celkov a skupín

Kon-tech s.r.o., Hvozdnica

Služby zamerané na vývojové a konštrukčné práce v strojárskej oblasti. Vývojová konštrukcia výrobkov pre bankovú, trezorovú a archivačnú techniku

Panoba s.r.o., Bratislava

Inžinierske služby v oblasti zdvíhacej a manipulačnej techniky. Hydraulické ruky, vysokozdvižné plošiny, zváracie a obrábacie prípravky

Uhrin, Banská Štiavnica

Konštrukčné práce v strojárstve - konštrukcia jednoúčelových strojov, priemyselný dizajn, výkresová dokumentácia, príprava výroby, pevnostná analýza a optimalizácia

Seting Bratislava s.r.o., Bratislava

Poradenská činnosť v oblasti energetiky a ekológie, inžinierska činnosť v strojárstve a energetike, energetické audity a certifikácia

Wusam a.s., Zvolen

Výskum a výroba poľnohospodárskych strojov a zariadení

Ondrej Kováčik, Martin

Projektovanie a konštruovanie strojov a zariadení - automobilové nadstavby a úpravy podvozku, dopravné systémy, stroje pre údržbu ciest, stroje pre železnice, žeriavy

NCtech s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Modernizácia strojných zariadení, servis CNC systémov a pohonov. Projekcia, konštrukcia, výroba, montáž, servis elektrických častí strojných zariadení, optimalizácia a automatizácia strojných zariadení

Slovnaft montáže a opravy a.s., Bratislava

Údržbárska spoločnosť - starostlivosť o strojno-technologické zariadenia, elektrozariadenia, zariadenia merania a regulácie. Inžinierska činnosť so zameraním na riadenie stavieb nových priemyselných celkov

VAS Systém s.r.o., Dolný Kubín

Riešenia v oblasti automatizácie výrobných procesov. Vývoj, výroba, servis jednoúčelových strojov a manipulačnej techniky. CAD a CAE projekcia

ZTS-Výskum a Vývoj a.s., Dubnica nad Váhom

Výskum, vývoj, riešenia v oblasti technických vied, projektovanie a konštrukcia strojov, skúšobníctvo

Dekona s.r.o., Zvolen

Inžinierska činnosť zameraná na konštrukčnú dokumentáciu náradia a nástrojov

PPS Vývoj s.r.o., Zvolen

Vývoj, projektovanie, výroba, dodávka a montáž strojných zariadení

CD Engineering s.r.o., Liptovský Mikuláš

Konštrukčné návrhy v systéme Catia, tvorba modelov, návrh náradia

Kinetik s.r.o., Bratislava

Projekcia, konštrukcia, výroba, dodávky a montáž dopravnej, manipulačnej a baliacej techniky, automatizačnej techniky

Transport Systems s.r.o., Košice

Plánovanie dopravných liniek a transportných zariadení - valčekové trate, reťazové dopravníky, zdvíhacie a pojazdné zariadenia, oceľové konštrukcie

PL-Profy s.r.o., Orlov

Výroba a montáž oceľových konštrukcií, konštrukčná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva, abrazívne čistenie a povrchová úprava kovov, zakružovanie oceľových plechov a profilov, zámočnícka výroba a zváranie

H.M.Transtech spol. s r.o., Prešov

Výroba a konštrukcia tvárniacich a obrábacích strojov, ohýbačky, nožnice, zakružovačky, ohraňovacie lisy, vŕtačky, sústruhy, frézy, konštrukčné práce v 3D a tiež 2D dokumentácia

T-mech engineering Slovakia s.r.o., Trenčín

Konštrukčná kancelária, CAD technológie

Metalfest s.r.o., Jablonové

Výroba náhradných dielov, vypracovanie výkresovej dokumentácie, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva, výroba foriem gumových výliskov, chemicko-tepelné spracovanie. Sústruženie, frézovanie, výroba ozubenia, zváračské a montážne práce

APC Controls s.r.o., Prievidza

Projekty, dodávky a montáže strojných systémov, systémov riadenia, merania a regulácie, elektro a komunikačných inštalácií v oblasti produktových, vodovodných a kanalizačných sietí

IPL s.r.o., Sučany

Strojárska konštrukčná kancelária. Návrhy a výroba jednoúčelových strojov, dopravníkov a oceľových konštrukcií

Ratiko a.s., Prešov

Projekcia, inžiniering a kompletácia technologických zariadení v oblasti povrchových úprav. Dodávky a kompletácie lakovní, lakovacích liniek a liniek predúprav na mieru. Návrhy a dodávka systémov priemyselného vetrania

Tecs s.r.o., Trenčín

Projekčná činnosť v strojárstve, 3D CAD modely

3MH, Galanta

Ekonomické služby, technologické služby, distribúcia vykurovacej techniky Viessmann

KTS s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Konštrukčné spracovanie a zákazková výroba rôznych strojov a zariadení

MDS s.r.o., Bratislava

Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov

Korep s.r.o., Bratislava

Zámočníctvo, kovoobrábanie, projekčná a konštrukčná kancelária. Návrh a výroba jednoúčelových strojov a zariadení, rekonštrukcia a inovácia strojov a zariadení, výroba náhradných dielov na zákazku

Konus s.r.o., Vrútky

Konštrukčná kancelária orientujúca sa na jednoúčelové stroje, technologické zariadenia a manipuláciu medzi jednotlivými etapami výroby

RRK & Hymar s.r.o., Martin

Vývoj a dodávka hydraulických systémov, rekonštrukcie, výkresová dokumentácia, opravy, tesnenia

T-Tech s.r.o., Bratislava

Poradensko-konzultačná, lektorská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti technológií, zariadení a technických vied. Konštrukčné práce v strojárstve, stavba a výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom

Mind.ing, Bratislava

Projekčno-realizačná organizácia so zameraním na konštrukciu a výrobu strojárskych produktov so špecializáciou na polygrafiu

Copyright © BEST.SK