Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Priemyselné školy

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy >

Priemyselné školy

 
ODKAZY 1 - 41 z 41

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava

Profesori, študenti, chat, infovek, LCNA, aktuality a dianie na škole

SPS Nové Mesto nad Váhom

Informácie o štúdiu, školský časopis, aktivity školy v rôznych oblastiach

Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava

Odbory, prijímacie pohovory, maturitné skúšky, pomaturitné štúdium, projekty školy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

Info, štúdium, činnosť školy, spolupracovníci školy

SPŠ elektrotechnická, Stará Turá

História, vyučujúci, predmety, odborná výuka, domov mládeže, záujmová činnosť, absolventi

Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice

Informácie o škole, odbory, projekty, školský časopis

Stredná priemyselná škola, Bratislava

Informácie o škole - aktuality, štúdium, triedy, pracovníci, fotogaléria

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, Banská Štiavnica

Študijný odbor na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho

SPŠ, Poprad

Štúdium, zamestnanci, žiaci, predmetové komisie, história, aktuality

SPŠ elektrotechnická, Bratislava

História, info, žiaci a profesori, pomaturitné štúdium

Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok

Informácie o škole - história, odbory, študenti, aktivity, oznamy, aktuality

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Humenné

Základné informácie o škole, história, študijné odbory, prijímacie konanie a maturita

Stredná priemyselná škola, Bardejov

Informácie o škole, prijímačky, študenti, ubytovanie

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Informácie o škole - aktivity, história, prijímačky, odbory, profesori

SPŠ stavebná, Žilina

História, zámery, zbor, absolventi, štruktúra, aktuality

SPŠ, Levice

Info, interné informácie, maturitné skúšky, fotoarchív, didaktické testy, podnikateľská činnosť

Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen

Študijné odbory, prijímacie pohovory, krúžky záujmovej činnosti, informácie, história, školský časopis

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany

Informácie o škole - štúdium, projekty, domov mládeže, súťaže

SPŠ dopravná, Trnava

Študijné odbory, možnosti prijatia, profil absolventa, história, foto

SPŠ Strojnícka Prešov

Oficiálna stránka: zamestnanci, učitelia, učebné plány, podnikanie, atď.

SPŠ, Myjava

Info, vedenie, učitelia a vychovávatelia, domov mládeže, pomaturitné štúdium, vnútorný poriadok, projekty

SPŠ stavebná a geodetická, Košice

Informácie o škole, história, fotogaléria

SPŠ, Martin

Info, študijné odbory, vedenie, učiteľský zbor, študenti

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava

Informácie o škole - štúdium, prijímačky, odbory, časopis, aktivity, fotogaléria

Stredná priemyselná škola stavebná, Hurbanovo

Informácie o škole, predmetové komisie, domov mládeže, fotoalbum

SPŠ, Komárno

Aktuality, študijné odbory, zamestnanci, súťaže, družobné styky

Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Informácie o škole, plán, vedenie, zamestnanci, rada školy, združenie rodičov. Propagačná grafika, úžitková fotografia, kamenosochárstvo, propagačné výtvarníctvo, výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu, konzervátorstvo a reštaurátorstvo

Stredná priemyselná škola stavebná, Lučenec

Informácie o škole, možnosti štúdia, učebné plány, fotogaléria

Stredná priemyselná škola, Nitra

Študijné odbory, prijímacie pohovory a maturitné skúšky, technické vybavenie školy

SPŠ chemická, Šaľa

Info, rada školy, predmetové komisie, triedy, odbory

Stredná priemyselná škola, Handlová

Informácie o škole, štúdiu, mimoškolská činnosť, fotografie

Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom

História, informácie o škole, študenti, profesori, prijímačky, maturity, školské aktivity

Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Bratislava

Kurzy ručne kreslenej animácie, počítačovej animácie, základy modelovania scén

SPŠ stavebná, Prešov

História, pedagógovia, štúdium, učebné plány, vnútorný poriadok, zoznam žiakov

Stredná priemyselná škola stavebná, Rožňava

Základné informácie, história, profil absolventa, triedy, projekty a zaujímavosti školy

Stredná priemyselná škola stavebná, Banská Bystrica

Informácie o škole, história, aktivity školy

Súkromná stredná priemyselná škola odevná, Michalovce

Štvorročné štúdium s maturitou - odevníctvo, módne návrhárstvo, grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby, odevný dizajn

Stredná priemyselná škola odevná, Svidník

Informácie o škole, študijné odbory, prijímačky, učitelia a študenti, študijné výsledky

Stredná priemyselná škola chemická, Bratislava

Informácie o škole - vedenie školy, prijímačky, profesori, študenti, odbory, maturity, uplatnenie, absolventi, fotogaléria

Stredná priemyselná škola stavebná, Trnava

Informácie o škole, študijné odbory, podmienky štúdia, naši absolventi

Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava

Informácie o technickej odbornej škole - história školy, aktivity, triedne aktívy a informačné dni, rozvrhy

Copyright © BEST.SK