Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Veľkoobchody s poľnohospodárskymi komoditami

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Veľkoobchody >

Poľnohospodárske komodity

 
ODKAZY 1 - 43 z 43

Pioneer Hi-Bred Slovensko s.r.o., Dunajská Streda

Predaj značkového hybridného osiva kukurice pre produkciu zrna i silážnej hmoty a osiva slnečnice a repky

Bayer s.r.o., Bratislava

Distribúcia herbicídov, moridiel, fungicídov, insekticídov

Engo Tatry s.r.o., Veľká Lomnica

Výstavba a údržba golfových a futbalových ihrísk, predaj hnojív, substrátov a osív pre ich údržbu. Hnojivá a osivá pre poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a záhradkárstvo

Floraservis, Bratislava

Výroba a distribúcia prípravkov na ochranu a výživu rastlín, výroba kvapalných a vodorozpustných hnojív, predaj čistiacich a odmasťovacích prípravkov pre priemysel

Chemstar Slovakia a.s., Bratislava

Dodávky osív, pesticídov, hnojív. Skladovanie a odbyt rastlinných komodít

Poľnohospodárske družstvo Očová

Rastlinná a živočíšna výroba

Roľnícke družstvo, Moravany

Rastlinná a živočíšna výroba, poľnohospodárske a mechanizačné služby, ťažba štrkov a zeminy

O.A.S. Impex Slovakia s.r.o., Rimavská Sobota

Predaj pesticídov, osív, hnojív, agrokomodít. Žatevné práce, nákladná doprava. Agronomický odborno-poradenský servis

Agromont a.s., Bratislava

Poľnohospodárska chémia. Špeciálne chemikálie, aditíva pre polyméry, gumárenské chemikálie

Balseed s.r.o., Kameničná

Rastlinná výroba - pšenica, jačmeň, olejniny, krmoviny, služby s poľnohospodárskymi strojmi, nákladnými autami a stavebnými strojmi

J.A.N.E.X. s.r.o., Zvolen

Veľkoobchod so zameraním na poľnohospodárske komodity živočíšneho a rastlinného pôvodu

Osivo a.s., Zvolen

Výrobca certifikovaných osív poľných plodín a zemiakovej sadby. Výroba sladu a múky, predaj trávnych zmesí

Agrovaria export-import s.r.o., Štúrovo

Projektovanie, realizácia, distribúcia a servis závlahových systémov, programy pre ekologické spracovanie odpadov z poľnohospodárskej prvovýroby, distribúcia rozpustných priemyselných hnojív, zeleninových a kvetinových osív, dovoz a predaj vína

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

Živočíšna, rastlinná a pridružená výroba, bitúnok - malopredaj mäsových výrobkov. Technické služby. Výroba sejacích strojov Pneusej – Accord, výroba drvičov. Pestovanie viniča a predaj kvalitného sudového vína

Ondrej Ťažár - SHR, Horné Lefantovce

Ovocinárska farma, produkcia širokého sortimentu jabĺk

Alcsired s.r.o., Selice

Dovoz a distribúcia hygienických prípravkov a spotrebného materiálu pre chov hospodárskych úžitkových zvierat

Združenie Zemiak, Bratislava

Zásobovanie ovocím, zeleninou, zemiakmi a poľnohospodárskymi produktmi a výrobkami z nich, spracovanie zemiakov, pestovanie a produkcia

Sagrop s.r.o., Šaľa

Obchod s produktami rastlinnej a živočíšnej výroby. Predaj osív, pesticídov, priemyselných hnojív, biologických a chemických konzervantov, hotových kŕmnych zmesí, vitamínovo-minerálnych zmesí

Tajba a.s., Čaňa

Výroba a predaj kŕmnych zmesí, mlynárenských výrobkov. Nákup a predaj rastlinných komodít, skladovanie a ošetrovanie komodít

Prochema s.r.o., Modra

Predaj a dovoz pesticídov, predaj NPK hnojív, predaj jednozložkových a viaczložkových hnojív, predaj osív, predaj a rekonštrukcie závlahovej techniky, obchod s komoditami - obilniny, olejniny, hrozno, víno. Malopredaj záhradkárske a vinohradnícke potreby

Bažant s.r.o., Ivanka pri Nitre

Bažant obyčajný, jarabica poľná – kompletný servis na odchov. Zajac poľný – výkup, bezplatný servis na odchyt. Dodávame jednodňové kurčatá a chovné zariadenia na chov bažanta a jarabice

Arimex Bratislava s.r.o., Bratislava

Investície do poľnohospodárskej produkcie, obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami a dovoz sójových šrotov a rybacej múčky

Komes a.s., Martin

Vývoz poľnohospodárskej techniky vrátane náhradných dielov. Dovoz a predaj kúrenárskej techniky, kanalizačných liatinových prvkov, štartovacích batérií Monbat. Veľkoobchodný predaj potravinárskych komodít - arašidy, čaje, exotické byliny, kakaový prášok

ACHP Levice a.s., Levice

Predaj osív, hnojív a pesticídov, miešanie priemyselných hnojív. Aplikácie a rozmety hnojív, žatevné práce. Agrolaboratórne analýzy a poradenstvo. Mechanizačné práce, predaj poľnohospodárskych strojov

Lycos, Trnava

Výroba a predaj pivovarníckeho sladu

Legusem s.r.o., Horná Streda

Výroba a predaj osív poľnohospodárskych plodín, predaj pesticídov, priemyselných hnojív a poľnohospodárskych komodít

Rokosan s.r.o., Sečovce

Výroba a predaj organominerálnych hnojív na báze tekutého a miešaného koloidného keratínu

Branko a.s., Nitra

Rozmnožovací chov moriek, produkcia jednodenných moriek, spracovanie a predaj hotových výrobkov

MTH s.r.o., Vlachovo

Predaj kŕmnej soli, predaj kŕmneho vápenca, predaj minerálnych lízov, výkup a predaj surovej ovčej vlny, predaj pranej ovčej vlny

Sanbun s.r.o., Žilina

Priemyselné drviče kuchynského odpadu, umývačky riadu a kuchynskej hygieny. Prípravky pre ochranu lesa. Veľkoobchod, maloobchod

Ovisfarma s.r.o., Považská Bystrica

Obchod s ovcami, kozami, odbyt jahniat a mliečnych kozliat. Predaj chovateľských a farmárskych potrieb

Soepenberg, Trnava

Hnojivá pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo, krmivá - suché, mokré, mliečne náhrady

Movos s.r.o., Nitra

Rozmnožovací chov moriek, predaj jednodenných moriek určených na výkrm, predaj násadových morčacích vajec

Hybrav a.s., Veľký Lapáš

Dodávky jednodňových brojlerových kurčiat, vajec, ošípaných. Služby: autodoprava a závodné stravovanie

Boskop Poľnonákup Trenčín a.s., Trenčín

Výroba a predaj kŕmnych zmesí, bielkovinových koncentrátov. Nákup, sušenie, čistenie, skladovanie a predaj obilovín a olejnín. Chov ošípaných

MV-servis s.r.o., Senec

Dodávky fungicídov, herbicídov, insekticídov, moridiel. Agronomická služba

Venas a.s., Trebišov

Služby v oblasti poľnohospodárskej prvo a druhovýroby. Výroba a predaj repkového oleja, repkových výliskov, vykurovacích peliet a produktov racionálnej výživy

Sunflower s.r.o., Dunajská Streda

Veľkoobchod s agrokomoditami - slnečnica, osivo, sójový šrot, obilniny. Export a import s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami

Agromix-X s.r.o., Trenčín

Veľkoobchodný predaj osív, sadív, hnojív, agrochemikálií, substrátov, plastových kvetináčov, závlahového systému, záhradkárskeho náradia, krmiva pre psov a vitamínov pre hospodárske zvieratá

Slovosivex a.s., Košice

Veľkoobchodný a maloobchodný predaj agrochemických prípravkov, ovocných stromčekov, semien zeleniny a kvetov, zemiakového sadiva, osív poľných plodín, náradia a potrieb pre záhradkárov, hnojív, minerálnych a vitamínových prísad

ST Omega s.r.o., Stará Ľubovňa

Obchodovanie s agro komoditami - obiloviny, olejniny, strukoviny. Obchodovanie v bio programe obnoviteľných zdrojov palív pre energetiku

Fruit, Kolárovo

Vypracovanie projektov pre čerpanie fondov Európskej únie. Pestovanie zeleniny. Predaj zeleniny. Výstavba a rekonštrukcie poľnohospodárskych stavieb. Realitná činnosť v oblasti poľnohospodárstva

Farma Majcichov a.s., Majcichov

Pestovanie agrokomodít, chov dobytka, výroba mlieka a mliečnych produktov, pestovanie viniča, výroba vína, výroba hovädzieho a bravčového mäsa

Copyright © BEST.SK