Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Veľkoobchody s palivami

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Veľkoobchody >

Palivá

 
ODKAZY 1 - 18 z 18

Messer Tatragas s.r.o., Bratislava

Technické a zvláštne plyny. Zdravotnícka technika. Poradenstvo a aplikácie v oblasti technických plynov

SK Forest s.r.o., Medzibrod

Predaj palivového dreva pre krby, kachle, pece a kotly

Dlouhý I.T.A. s.r.o., Žilina

Služby v energetike a priemyslových procesoch - projekčná činnosť, inžiniering, návrhy a dodávky technologických riešení. Výroba a distribúcia technických plynov

Ecorec Slovensko s.r.o., Pezinok

Poskytovanie riešení v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na energetické zhodnocovanie odpadov. Spracovanie pevných odpadov na báze dreva, plastov, papiera, textilu, kože. Spracovanie odpadov na energetické využitie ako alternatívne palivá

Štefan Gajdica, Turčianske Teplice

Výroba a obchod s palivovým drevom - štiepané krbové palivové drevo a suché podpaľovacie triesky, drevené brikety, rašelinové a slnečnicové brikety. Rezivo, strešné konštrukcie, stavba drevených zrubov a altánkov

Palivá, Šaľa

Nákup a predaj uhlia, palivového dreva a propán-butánu. Obchodovanie s rezivom a krmivami pre zvieratá

Flaga Progas s.r.o., Pezinok

Nákup a distribúcia skvapalneného plynu, sieť čerpacích staníc LPG

Les s.r.o., Trenčín

Výroba a predaj biopalív, nákup a predaj dreva, výroba štiepky. Lesnícka projekčná činnosť, tvorba generelov lesoparkov, prenájom lesov

Agrifop a.s., Stakčín

Poľnohospodárska výroba - pestovanie obilovín, krmovín, chov hovädzieho dobytka. Výroba jedlých rastlinných olejov a bionafty. Výroba obalového materiálu

Palivá a stavebniny a.s., Košice

Predaj pevných uhoľných palív, štrkov, pieskov a stavebného materiálu

Agrorama s.r.o., Šaľa

Výroba a predaj kompletných kŕmnych zmesí. Predaj osív, biopalív, herbicídov, fungicídov, insekticídov. Laboratórne skúšky a kontroly produktov

Palivá s.r.o., Považská Bystrica

Predaj pevného paliva - uhlie, brikety, koks, predaj keramických grilov a grilovacích potrieb, predaj a montáž vákuovo - trubicových solárnych kolektorov, prenájom administratívnych, parkovacích a výrobno-skladových priestorov

Venas a.s., Trebišov

Služby v oblasti poľnohospodárskej prvo a druhovýroby. Výroba a predaj repkového oleja, repkových výliskov, vykurovacích peliet a produktov racionálnej výživy

KCHK s.r.o., Čadca

Nákup a predaj pevných palív a stavebného materiálu. Čierne uhlie, hnedé uhlie, koks, antracit, guľatina, štrk, piesok, cement. Špedičné služby a medzinárodná kamiónová preprava sypkých materiálov

ST Omega s.r.o., Stará Ľubovňa

Obchodovanie s agro komoditami - obiloviny, olejniny, strukoviny. Obchodovanie v bio programe obnoviteľných zdrojov palív pre energetiku

Drevostav, Ladce

Výrobno obchodná firma v piliarskej oblasti - výroba a predaj drevených paliet, okien, dverí, reziva. Predaj palivového dreva

Tanker s.r.o., Kežmarok

Nákup pohonných hmôt, ich distribúcia veľkoobchodným partnerom a prevádzkovanie čerpacích staníc

Ekoinvent s.r.o., Moldava nad Bodvou

Predaj a distribúcia zmršťovača PET fliaš TERMO PRESS a environmentálneho palivového katalyzátora GREEN PLUS. Nákup a predaj alternatívnych palív pre cementárne a tepelné elektrárne

Copyright © BEST.SK