Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Suroviny, palivá a polotovary

Obsah > Firmy > Obchod a predaj >

Suroviny, palivá a polotovary

 
PODKATEGÓRIE

Drevo (153)

Hutný materiál (41)

Palivá (20)

Plastové polotovary (16)

Technické plyny (13)

ODKAZY 1 - 30 z 30

Tasum-Gonar s.r.o., Žilina

Dodávky materiálov a technológii pre banské, podzemné a pozemné staviteľstvo. Projektová a inžinierska činnosť, výpočty a posudky mostov a konštrukcií

Drusur s.r.o., Ružomberok

Výkup, zber, likvidácia, spracovanie, zhodnocovanie, recyklácia a predaj kovového odpadu - železný šrot a farebné kovy

Barentz s.r.o., Zvolen

Dodávky potravinárskych surovín výrobným a spracovateľským organizáciám

Mramor s.r.o., Bratislava

Prírodný kameň na obklady, dlažby, pomníky, umelý kameň, montáž kamenárskych výrobkov

ŽP Eko Qelet a.s., Martin

Výkup, predaj a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v prevádzkach na Slovensku

Sabar s.r.o., Rudňany

Ťažba barytových surovín. Predaj barytových výrobkov, piesku, kameniva a rabovaného materiálu. Predaj plastových okien a dverí. Podzemné staviteľstvo a služby. Prevádzka skládky odpadu na inertný odpad

Consuled s.r.o., Bratislava

Dovoz a predaj automobilových, nábytkárskych, leteckých a špeciálnych usní

Kerkosand s.r.o., Šajdíkove Humence

Ťažba a úprava kremičitých pieskov - kremenný piesok, mletý kremeň, plnivá

Demont Servis SK s.r.o., Senica

Demolácie stavieb, likvidácia zastaralých technologických zariadení, výkup, úprava a predaj kovového odpadu, recyklácia stavebného odpadu, odvoz stavebnej sute

Matob, Oslany

Nákup a predaj obuvníckych materiálov: kože, usne, štiepenka, nite a šnorovadlá

KC Multitrade s.r.o., Bratislava

Zahranično-obchodná spoločnosť pre export a import chemických surovín a produktov

Ekvia s.r.o., Nitra

Predaj surovín a prísad pre pekárenskú a cukrárenskú výrobu

AX Stavas s.r.o., Prievidza

Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov. Úprava a zušľachťovanie nerastov. Prírodné hutné drvené kamenivo, prírodné ťažené kamenivo, piesok

Gravplast s.r.o., Rimavská Sobota

Odborné články, firmy spracúvajúce odpad, burza odpadov - online obchodovanie s odpadmi

Betonáreň Mlynské Nivy, Bratislava

Predaj posypových materiálov a posypových solí na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Agno s.r.o., Nové Zámky

Rafinácia drahých kovov, výroba zliatin drahých kovov, rhódiovanie šperkov, odlievanie metódou strateného vosku, výroba šperkárskych odliatkov. Distribúcia predzliatin. Výroba indukčných pecí na tavenie Au, Ag, Pd, Pt

OM Partizánske, Partizánske

Distribúcia ťažkých lepeniek pre potreby čalúnnikov a knihárov. Výroba strojných lepeniek, výrobky z nich, vlnitá lepenka, výroba obalov

Jaffa s.r.o., Námestovo

Dodávky a montáž strešných krytín, lakoplastových, hliníkových, medených, trapézových plechov, strešných okien a výlezov, odkvapových systémov, sendvičových panelov. Výroba bioolejov pre technické účely

MTH s.r.o., Vlachovo

Predaj kŕmnej soli, predaj kŕmneho vápenca, predaj minerálnych lízov, výkup a predaj surovej ovčej vlny, predaj pranej ovčej vlny

P.E.Plastic s.r.o., Partizánske

Predaj a spracovanie konštrukčných plastov. Distribúcia a veľkoobchod plastových dosiek, usní určených pre výrobcov obuvi

Kesošrot, Šamorín

Výkup a predaj všetkých druhov oceľových odpadov, odpadov farebných kovov, špeciálnych kovových zliatin. Výkup vyradených strojov, elektrických káblov, drôtov, elektromotorov. Predaj triedeného kovového odpadu

Kamenárstvo Fazekaš, Moldava nad Bodvou

Výroba hrobiek, pomníkov, kuchynských a kúpeľňových dosiek z kameňa. Predaj žulových dosiek

Koveko - Marián Kmeť, Partizánske

Výkup, predaj, spracovanie druhotných surovín, predaj propanbutanu

Novogranit s.r.o., Lučenec

Predaj a opracovanie prírodného kameňa. Náhrobné pomníky, obklady, okrasné doplnky zo žuly

Erson Recycling s.r.o., Trenčín

Uskladnenie a recyklácia nekontaminovaného stavebného odpadu, uskladnenie a recyklácia stavebného materiálu, uskladnenie a recyklácia stavebnej sute, stavebného odpadu, zemné práce, predaj recyklátov, zeminy

Slovzeolit s.r.o., Spišská Nová Ves

Predaj a spracovanie ekologickej nerastnej suroviny Zeolit, hydrogeológia a inžinierska geológia, ekológia a odpady

Kood-Peter Bača, Horné Zelenice

Recyklácia plastov, burza odpadov a zbytkových množstiev plastov. Burza použitých strojov na spracovanie plastov

Mramor Csöglei s.r.o., Bratislava

Výroba a rekonštrukcie pomníkov, dosekávanie a zlatenie písma. Dodávky prírodného a umelého kameňa

Kamena-produkt, Partizánske

Ťažba, spracovanie a predaj prírodného kameňa andezitu. Obklady a dlažby, kameň na murovanie

A-Z Slovakia Servis s.r.o., Žilina-Bytčica

Dodávky a montáž kotlov na drevo, plyn, radiátorov, podlahového kúrenia, solárnych panelov, teplovodných krbov, akumulačných nádrží. Výroba a predaj destilovanej vody

Copyright © BEST.SK