Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj zdravotníckeho software

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Software >

Zdravotnícky software

 
ODKAZY 1 - 26 z 26

Asseco Slovakia a.s., Bratislava

Dodávateľ IT riešení, technológií a služieb pre finančné inštitúcie, štátny sektor a komerčné subjekty

OR-CZ Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti informačných a komunikačných technológií, maloobchod s výpočtovou technikou

Psychodiagnostika a.s., Bratislava

Výskum, vývoj, výroba a distribúcia psychodiagnostických a didaktických testov, odbornej psychologickej literatúry a psychologických časopisov. Vývoj, výroba a distribúcia počítačových programov psychodiagnostických testov

Gamo s.r.o., Banská Bystrica

Komplexné riešenia informačných systémov, školenia, počítače. Akreditované školiace stredisko zamerané na produkty Microsoft, Lotus a Internet. Geografické, školské a zdravotnícke informačné systémy

Medivox, Veľký Krtíš

Softvér pre zubné ambulancie. Registrácia, aktualizačné súbory

Prosoft s.r.o., Košice

Vývoj softvéru pre zdravotníctvo, ambulancie, lôžkové oddelenia, liečebné ústavy, stomatológov

Datasoft, Bardejov

E-ochody, internetové riešenia, softvér pre lekárov

SoftProgres, Piešťany

Kompletné programové riešenie pre ambulantných lekárov a nemocnice. Program Ambulancia, Oddelenie, WinAmbulancia, WinOddelenie, Dental, Hospital, RTG, NsP Poisťovňa, Patológia

ComorraPharm s.r.o., Komárno

Predaj liekov, online predaj liekov, vývoj software, elektronická lieková knižka

Aesculap

Informačný systém o liekoch, zdravotníckych pomôckach a diagnózach obsahujúci odborné informácie o liekoch, diagnózach, ceny a úhrady poisťovňou

Tatramed s.r.o., Bratislava

Vedecká a výskumná činnosť a vývoj softvéru pre rádiologickú diagnostiku, rádioterapiu a plánovanie chirurgických zákrokov

MediCom Software s.r.o., Púchov

Softvér pre vedenie komplexnej dokumentácie a agendy lekárov primárnej a sekundárnej ambulantnej sféry a nemocničných a poliklinických oddelení

Focus, Želiezovce

Tvorba a predaj softvérových produktov pre miestne samosprávy, zdravotníctvo. Predajňa výpočtovej techniky a príslušenstva, počítačové siete. Školenia

Artman Technologies s.r.o., Bratislava

Zdravotnícky software

Plexus a Dávkar

Ambulantný softvér pre lekárov a nemocnice pod Windows a DOS

ArisCom, Malinovo

Riešenie internetových prezentácií. Hardware, software - predaj

Praxis

Zdravotnícky softvér pre lekárske a stomatologické ambulancie

Susoft, Košice

Vývoj a predaj evidenčných systémov pre bytové hospodárstva a stomatologické ambulancie, vývoj programu jednoduchého účtovníctva

A-com, Stropkov

Hardware - PC zostavy. Software - ekonomický, lekársky, antivírusový. Služby pripojenia do internetu spoločnosti Nextra cez širokopásmovú linku ADSL. Predaj zdravotníckej techniky - resuscitačná, USG, EKG

Počítačové služby s.r.o., Zvolen

Tvorba a aplikácia programových vybavení, predaj počítačových zostáv a pokladničných systémov, pripojenie k internetu, tvorba počítačových sietí

Deson s.r.o., Stupava

Program pre zubných lekárov v klinickej aj súkromnej praxi

Ing. Peter Matuševský, Bardejov

Vývoj a dodávky softvéru pre očné optiky

VYPtech s.r.o., Bardejovská Nová Ves

Ambulantný software pre všeobecných lekárov, pediatrov, gynekológov, ambulantných špecialistov a SVLZ pracoviská

Cegedim SK s.r.o., Bratislava

Poskytovanie dátových a informačných služieb výhradne pre farmaceutické spoločnosti. Zaistenie všetkých služieb, spojených s prevádzkou CRM systému

Evip s.r.o., Očkov

Dodávky zdravotníckeho a stomatologického materiálu, digitálnych detektorov alkoholu, predaj zdravotníckeho nábytku, hardvéru a softvéru pre ordinácie

Medixon Slovakia s.r.o., Michalovce

Predaj softvéru pre kompletné vedenie zdravotných agend spojených s prevádzkou ambulantnej praxe

Copyright © BEST.SK