Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj výukového software

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Software >

Výukový software

 
ODKAZY 1 - 14 z 14

Slovník.sk

Online prekladové slovníky, ponuka translátorov a výukových programov

E-learnmedia s.r.o., Dubnica nad Váhom

Komplexné produkty a služby v oblasti e-learningu. Integrácia a implementácia riešení elektronického vzdelávania. E-learning, elektronické kurzy, Learning Management System EKP, THOMSON NETg Channel Partner, vývoj elektronického obsahu

CompTel, Gbely

Dodávky a inštalácia výpočtovej a kancelárskej techniky. Antivírusový a výukový software. Webdizajn a internetové aplikácie

Empire systems s.r.o., Zvolen

E-ducation: elearningový systém

Peetee software, Bánov pri Nových Zámkoch

Vývoj výukového software, autoškola na CD, Nové Zámky na CD, digitálne fotografovanie, tvorba internetových stránok

Lingea s.r.o., Bratislava

Vývoj a predaj jazykových nástrojov a aplikácií. Elektronické prekladové slovníky, softvérové riešenia na kontrolu a revíziu dokumentov, knižné slovníky

Virtual Reality Media, a.s., Trenčín

Letecké simulátory

F91 group

Vývoj výučbových programov pre školské a domáce využitie

Lumi.sk s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Tvorba a predaj vzdelávacích programov na CD ROM pre školákov a výuku cudzích jazykov

Učebná a pracovná pomôcka

Program pre Dobrovoľné hasičské zbory pre zvýšenie odbornej úrovne v jednotlivých oblastiach, zlepšenie stavu v evidencií a vedení dokumentácie, informovanosti a komunikácií, zavádzaní elektronického archívnictva

Angličtina Language Teacher

Naučte sa efektívne anglický jazyk so správnou výslovnosťou, ktorú nahovorili zahraniční lektori

Engros Media s.r.o., Nitra

Programy na výučbu angličtiny, knihy a učebnice, elektronické prekladače, slovníky

MH Trade, Košice

Vývoj a predaj softvéru - sklady, obchod, výroba, kontrola slovenského pravopisu, webové aplikácie

MarDur s.r.o., Bratislava

Poskytovanie softvérových riešení v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov. E-learningové školenia, testovanie osobnostných predpokladov

Copyright © BEST.SK