Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj software pre školy

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Software >

Software pre školy

 
ODKAZY 1 - 5 z 5

aSc Rozvrhy

Program vygeneruje kompletný rozvrh pre Vašu školu, pričom rešpektuje organizačné a psychohygienické požiadavky

Gamo s.r.o., Banská Bystrica

Komplexné riešenia informačných systémov, školenia, počítače. Akreditované školiace stredisko zamerané na produkty Microsoft, Lotus a Internet. Geografické, školské a zdravotnícke informačné systémy

RNDr. Ľubomír Červený

Programy pre tvorbu rozvrhu školy a pre tvorbu a evidenciu zastupovania

PeKo, Bratislava

Internetová žiacka knižka, dochádzka žiakov, vedenie agendy a informačný systém pre školy

F91 group

Vývoj výučbových programov pre školské a domáce využitie

Copyright © BEST.SK