Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj databázového software

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Software >

Databázový software

 
ODKAZY 1 - 42 z 42

ui42 s.r.o., Bratislava

Vývoj databázových aplikácií, webdesign

Albertina icome Bratislava, s.r.o., Bratislava

Elektronické informačné zdroje zo zahraničia, odborné databázy zo SR a ČR na CD-ROM, digitalizácia rukopisov a starých tlačí

Mediaresearch Slovakia s.r.o., Bratislava

Výskumná agentúra - mediálne výskumy slovenského trhu, spracovanie údajov, software na spracovanie a analýzy dát

Sybase Slovensko s.r.o., Bratislava

Softwarová spoločnosť, databázy, vývojové produkty

Seaside, Trnava

Tvorba internetových a intranetových aplikácií, tvorba databázových riešení, webdizajn

LLP, Bratislava

Služby v oblasti informačných technológií od softwarovej a konzultačnej podpory, cez školenia až po technickú údržbu

Centaur a.s., Bratislava

Vývoj databázových informačných systémov, vývoj internetových a intranetových aplikácií, real time aplikácie. Konzultačná a poradenská činnosť vo vybraných oblastiach aplikácií informačných technológií

Inforce Bratislava s.r.o., Bratislava

Vývoj databázových aplikácií

AM-Skalka, Nitra

Tvorba databázových aplikácií, výpočtových programov a grafických riešení

Prodig s.r.o., Bratislava

Vývoj a integrácia softvérových technológií fulltextového a kontextového vyhľadávania a spracovania dát

Marián Rimarčík, Bratislava

Konštrukcia a korekcia dotazníkov, audit kvality a čistenie dát, interpretácia výsledkov, poradenstvo v oblasti štatistiky a štatistického softvéru, výber optimálnych výskumných vzoriek, tvorba internetových dotazníkových formulárov na efektívny zber dát

AP-Soft s.r.o., Trenčín

Vývoj aplikácií na mieru - podnikové aplikácie, mobilný zber dát, internetové aplikácie

Apis s.r.o., Banská Bystrica

Analýza a programovanie informačných systémov - kartotéka platidiel, biometrické dochádzkové systémy, podnikový informačný systém, zmenáreň, podpisové vzory

Rosoft, Bratislava

Ponuka softvéru na vedenie databázy stavebného materiálu

Bohumil Turan Informačné Systémy, Liptovský Mikuláš

Vývoj databázových informačných systémov

Provax Plus s.r.o., Rimavská Sobota

Vývoj a predaj počítačových programov - Autoservis, Sklad a predaj, Dochádzka, Autobazár, Manager, Reštaurácia, Termínovník, Faktúry, Pokladňa

THR Systems a.s., Bratislava

Firemný informačný systém - administrácia, podpora predaja, skladové hospodárstvo, účtovníctvo, manažment chýb, manažment dokumentov, správa majetku, manažment ľudských zdrojov, kontroling, automatické bankové operácie, finančný manažment

Sokos s.r.o., Dubnica nad Váhom

Vývoj softvéru a databázových systémov, sieťové riešenia, mobilné aplikácie

Alto Slovakia s.r.o., Svit

Informačné systémy pre hotely, gastronomické zariadenia a supermarkety

Promys soft s.r.o., Myjava

Vývoj a predaj software pre riadenie a správu budov, zdravotníckych zariadení, dopravy, energie, kyslíka, práčovne, skladov, sociálnych zariadení

Meldrian, Dunajská Streda

Programovanie databázových aplikácií a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky

Softprojekt Consulting s.r.o., Zemplínske Hámre

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti IT. Databázové informačné systémy na technológiách Oracle. Služby: vývoj softvéru na zákazku, vývoj nearshore a offshore

Gitech s.r.o., Zvolen

Zber a spracovanie geografických dát, návrhy a tvorba databáz, geopriestorové analýzy

TechTis s.r.o., Žilina

Vývoj informačného systému pre obchodné spoločnosti - CRM

Integrity Solution s.r.o., Košice

Informačné systémy a produkty na báze klient-server, databázové systémy a riešenia, aplikačný softvér, softvér pre mobilné zariadenia, podnikové siete a hardvérové riešenia sietí, internetové a intranetové portály, stránky a prezentácie

Creative Solutions Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves

Vývoj programov na zákazku: riadiace a databázové programy, automatické DTP, programy pre poľnohospodárstvo, programy pre správu domov a bytov

SID Slovensko a.s., Bratislava

Spracovanie dát a ich bezpečnosť, informačné databázy. Realizácia prevádzky Registra fyzických osôb neplniacich si svoje záväzky

ODIS Košice, s.r.o., Košice

Predaj softwaru a databáz stavebných a montážnych prác, školenia, poradenská činnosť k počítačovému programu, knižná publikácia

Ing. Ivan Klobušník, Bratislava

Softvérová a databázová podpora informácií pre stavebníctvo, vypracovanie rozpočtov a kalkulácií stavieb, cenová expertíza stavebných investícií

Nertex s.r.o., Žilina

Dodávky produktových informačných systémov pre oblasť riadenia dokumentov, dát a životného cyklu produktov

Euro Print s.r.o., Bratislava

Tvorba a predaj databázových systémov Registra organizácií, Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania

Amica s.r.o., Lučenec

Vývoj softvéru pre lekárne, sklady, záložne

ADW s.r.o., Bratislava

Firma zameraná na data warehousing, projekty v oblasti veľkých databázových systémov a dátových skladov

Iqit s.r.o., Bratislava

Softvérové riešenia na kľúč - databázové a registračné systémy. Manažment rezidenčných domov a bytov

Susoft, Košice

Vývoj a predaj evidenčných systémov pre bytové hospodárstva a stomatologické ambulancie, vývoj programu jednoduchého účtovníctva

Data Base Consulting, Bratislava

Vývoj a implementácia aplikačného software

Cegedim SK s.r.o., Bratislava

Poskytovanie dátových a informačných služieb výhradne pre farmaceutické spoločnosti. Zaistenie všetkých služieb, spojených s prevádzkou CRM systému

MDK s.r.o., Bratislava

Konzultácie v oblasti optimalizácie dátových tokov, riešenia pre integráciu podnikových dát do dátových skladov, vývoj desktopových a databázových aplikácií

Amica C. s.r.o., Jablonov nad Turňou

Služby v oblasti vývoja informačných systémov - grafické a databázové systémy, programátorské práce

MH Trade, Košice

Vývoj a predaj softvéru - sklady, obchod, výroba, kontrola slovenského pravopisu, webové aplikácie

Profit Plus s.r.o., Banská Bystrica

Vývoj, implementácia, montáž a servis dochádzkových, prístupových a návštevných systémov

CRM 4 You, Prešov

CRM systém poskytuje nástroje a funkcie potrebné na vytvorenie a udržanie prehľadu o zákazníkoch a ich potrebách, od prvého kontaktu, cez vytvorenie cenovej ponuky, objednávky a faktúry až po následný servis

Copyright © BEST.SK