Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Predaj CAD, CAM a 3D software

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Software >

CAD, CAM a 3D software

 
ODKAZY 1 - 31 z 31

Edico SK a.s., Bratislava

Predaj špecializovaného GIS, CAD, databázového software, predaj hardware - veľkoplošné skenery a tlačiarne, značkové počítače, mapovanie, digitálne spracovanie údajov

Technodat CAE-systémy s.r.o., Trenčín

Certifikovaný partner pre profesionálny počítačom podporovaný vývoj a technickú prípravu výroby, predaj, inštalácia, školenia a nepretržitá systémová podpora pre CAD/CAM systém CATIA V4 a V5 a PLM systémy SmarTeam a Enovia, 2D a 3D konštrukčné práce

IPM Solutions s.r.o., Prešov

Predaj CAD a CAM software, podpora software Pro/Engineer, Pro/Mechanica, Pro/Intralink. Dodávky riešení SW a HW, školenia, konzultácie

CAD systémy, Zvolen

Softvérové riešenia v oblasti CAD (Computer Aided Design) - predaj, školenia. Riešenia pre prechod z 2D do 3D

C-Engineering s.r.o., Poprad

Technická kancelária s orientáciou na predaj CAD/CAM systémov a ich podpora. Konštrukčná a projektová činnosť

Sova s.r.o., Bratislava

CAD/CAE/CAM a PDM systémy v oblasti strojárstva, architektúry a stavebníctva

Dytron Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj CAD/CAM systému Catia. Poskytujeme predaj, podporu, školenia, odborné konzultácie, design a engineering v CAD/CAM systéme Catia

M&P s.r.o., Žilina

DTP a prepress, typografické štúdio, CAD systémy - dodávky grafických pracovísk

Jozef Kováčik, Nové Zámky

Návrhy nábytku a interiérov, tvorba 3d vizualizácií, predaj a podpora software TurboCAD

5xP s.r.o., Trenčín

Softvér, hardvér, služby. Programy: Sadovnická projekce, Cinema 4D, Xfrog, FEAT, SCIA ESA PT, Unibet

Techsoft, s.r.o., Poprad

Informačné systémy, hardware, vývoj, CAD, software, siete

Schier Technik Slovakia s.r.o., Trenčín

Predaj 3D CAD systémov SolidWorks, SolidCam a Logopress na Slovensku

Softconsult s.r.o., Bratislava

Informačné technológie v architektúre a projektovaní. Software - vizualizácia, projektovanie. Služby - tvorba web, školenia, osnovy školení, AEC katalógy

ZwCAD

Alternatíva k AutoCADu. CAD riešenie na báze IntelliCADu

Slovakia Supercomputers s.r.o., Košice

Počítačové vizualizácie, 3D projekcie, 3D grafika, programovanie 3D aplikácií

Modistudio.sk s.r.o., Bratislava

Distribútor programov ArchiCad a Artlantis - riešenia pre architektov a projektantov. Nástroj pre tvorbu renderingu

Štor CAD Computers s.r.o., Bratislava

Predaj CAD systémov

Deskartes

Produkt pre počítačovú podporu tvorby priemyselného designu, stylingu, vizualizácie, pre podporu rýchlej výroby prototypov a počítačových simulácií, pre manipuláciu s 3D modelmi

Osmos, Prievidza

Riešenia v oblasti strojárskeho priemyslu, pri tvorbe aplikácií na riadenie výroby, pri správe a konverzii výkresovej dokumentácie, CAD/CAM riešenia

Kolibry Design, Dvory nad Žitavou

Predaj softvéru SprutCAM - 3D CAM systém novej generácie pre programovanie fréz, sústruhov, plazmy

Ipso Košice

Tvorba a predaj CAD/CAM aplikácií

iNGs s.r.o., Bratislava

Podpora práce s technickou dokumentáciou: základné nástroje na prácu s inžinierskou grafikou, distribúcia a správa technickej dokumentácie, správa majetku, geografické informačné systémy, školenia

El-Projekt, Košice

Tvorba projektovej dokumentácie elektrotechnických zariadení, návrh, projektovanie, dodávka, montáž a revízie aktívnych bleskozvodov, predaj software ElProCAD pre projektantov

CAD EXPERT s.r.o., Kráľová pri Senci

CAD systémy, ArchiCAD - predaj, školenia, konzultácie. Tvorba modelov stavebných objektov a interiérov, vizualizácie, animácie, grafika, grafický design, foto, video, tvorba multimediálnych vzdelávacích programov. Dodávka počítačov a software na mieru

Rhinoceros

Program pre NURBS modelovanie, ako doplnok pre užívateľov systému AutoCAD

Stacon, Trenčín

Predaj hardware, software , CAD systémy, IT materiál, servis

Democentrum SoftCad s.r.o., Košice

Softvér pre návrh architektúry Archicad, Revit, Microstation

TriLogia Software

Programovanie a tvorba knižníc pre CAE a CAD

eMap, Bratislava

Poskytovanie služieb a know-how v oblasti geografických informačných systémov (GIS), digitálneho mapovania (spracovanie údajov) a CAD

GS Soft s.r.o., Bratislava

Predaj softvéru GstarCAD pre konštruovanie a projektovanie (architektúra, stavebníctvo, strojárstvo, elektro, geodézia)

SimulPlast s.r.o., Poprad

Poradenstvo, analýza a optimalizácia vstrekovania, znižovanie nákladov simuláciou procesu vstrekovania, moldflow analýzy, materiálové poradenstvo. Predaj simulačného software Moldex3D, školenia, semináre

Copyright © BEST.SK