Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Riadiaca a automatizačná technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika > Výrobné a spracovateľské stroje >

Riadiaca a automatizačná technika

 
ODKAZY 1 - 49 z 49

PLC systems s.r.o., Dubnica nad Váhom

Projektovanie a programovanie jednoúčelových zariadení ovládaných riadiacimi systémami PLC. Riadenie technologických procesov, výroba jednoúčelových zariadení, elektrických strojov a prístrojov

Point.X Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj mobilných informačných systémov - terminály, snímače kódov, návrhy a realizácia rádiových sietí

S-Team Lab, Bratislava

Vývoj mikrovlnnej meracej techniky, softvéru a automatizovaných systémov

ETC s.r.o., Žilina

Vývoj a výroba elektronických zariadení v oblasti merania. Riadiace a komunikačné počítače, špeciálne prídavné zariadenia, testovacie a meracie systémy

ProCS s.r.o., Šaľa

Služby v oblasti automatizácie, merania a regulácie procesov, systémový integrátor

Procesná Automatizácia a.s., Košice

Projektovanie a dodávky komplexných automatizovaných riadiacich a informačných systémov, systémov riadenia výroby, vývoj aplikačného softvéru klient/server, Intranet, projektovanie sietí, obchodná činnosť

AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka, Bratislava

Dodávky zabezpečovacej, telekomunikačnej, informačnej a automatizačnej techniky pre cestnú a koľajovú dopravu

FCC priemyselné systémy s.r.o., Bratislava

Predaj a e-shop priemyselných systémov, počítačov, komponentov pre priemyselné riadiace a výpočtové systémy, predaj komunikačnej techniky

Nes s.r.o., Nová Dubnica

Vývoj, výroba a predaj zariadení výkonovej elektroniky, pohonov a automatizačnej techniky

Regulátory a Kompenzátory Slovensko s.r.o., Bratislava

Návrhy, projekty a dodávky riadiacich systémov, regulačných ventilov, meračov tepla

DK Group Slovensko s.r.o., Senica

Dodávka tvárniacich strojov určených pre strihanie, ohýbanie, dierovanie a rezanie plechov, obrábacích strojov a zariadení pre lakovne. Dodávka zariadení, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť výrobných a energetických prevádzok

Delta plus s.r.o., Solčany

Aplikácie riadiacich a monitorovacích systémov. Projekčná, softwarová a servisná činnosť, dodávka riešení na kľúč

Andis s.r.o., Bratislava

Vývoj, výroba a servis meracej, komunikačnej, monitorovacej a riadiacej techniky

SCT s.r.o., Košice

Komplexná činnosť inteligentných telemetrických batériových monitorovacích a riadiacich systémov, zahŕňajúca monitorovanie fyzikálnych veličín, prenos do SCADA systému, spracovanie a validácia dát, sledovanie monitorovaných údajov na vlastnom web rozhraní

Ipecon Žilina s.r.o., Žilina

Komplexné služby v oblasti tepelnej techniky a energetiky - projektová činnosť, dodávky, inštalácia a servis plechotvárniacich strojov

Marpex s.r.o., Dubnica nad Váhom

Distribúcia priemyselných elektronických prvkov a automatizačných systémov a zariadení. Snímacia, interfaceová a systémová technika, optoelektronické systémy, reléová a prepojovacia technika, signalizačné zariadenia

ACP Aucomp s.r.o., Bratislava

Ponuka automatizačnej techniky a software. Riadiace systémy, prevodníky, krokové motory, GPS navigátory, prepínače

Esab s.r.o., Bratislava

Aplikácia automatizačnej techniky, riadiacich systémov, spínacia a istiaca technika

Spel-Procont s.r.o., Prešov

Vývoj, projektovanie, výroba a dodávky automatizovaných systémov a elektrotechnických zariadení, konštrukčná a výrobná činnosť v oblasti manipulačnej techniky

Protelcont s.r.o., Veľký Biel

Dodávka a montáž priemyselnej techniky, regulačnej a automatizačnej techniky, zabezpečovacej techniky, meracej techniky, prenosov dát dispečerských systémov

Intech Control s.r.o., Bratislava

Projektová, dodávateľská, poradenská a servisná činnosť v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov - meranie a regulácia, riadiace systémy, EPS, slaboprúd, prevádzkový rozvod silnoprúdu

Regula Košice a.s., Košice

Dodávky vyspelých riadiacich systémov pre energetiku - projektovanie, softvérové práce, montážne a servisné práce, výroba rozvádzačov

Heitec Slovensko s.r.o., Trenčín

Riešenia v automatizácii, riadiacich systémoch, vývoj hardware pre meraciu a skúšobnú techniku, vývoj aplikačného softvéru

Concad s.r.o., Košice

Návrh, vývoj a dodávka jednoúčelových strojov a zariadení. Spracovanie výkresovej dokumentácie podľa zadaných projektov a návrhov. Automatizované linky a stanice, automatizované skladové systémy, manipulačné a dopravné systémy

Ing. Ondrej Bursa-Spok, Banská Bystrica

Návrh a projekty vodohospodárskych a ekologických stavieb - čističky odpadových vôd, vodojemy, stokové a vodovodné siete. Technológie Fortex. Predaj software na posudzovanie kapacity koryta a návrh protipovodňových opatrení a na výpočet vodovodných siet

Simex Control SK s.r.o., Vrútky

Komplexné dodávky v odbore automatizácie, riadenia technologických procesov a realizácie systému MaR na báze programovateľných automatov

Elpol, Nitra

Revízie, montáž, opravy elektrozariadení, bleskozvodov. Elektroinštalačné práce, výroba rozvádzačov a rozvodní, dodávky automatizačnej a regulačnej techniky

Euros s.r.o., Žilina

Dodávka a montáž riadiacich systémov pre plynové kotolne, výmenníkové stanice, vzduchotechnické a klimatizačné jednotky, vrátane dispečingov, dodávka technologických celkov, elektroinštalácie

Telmar, Sabinov

Montáž elektrických zariadení a systémov. Výroba a dodávka rozvádzačov, snímačov regulačnej techniky, meračov tepla a automtických riadiacich systémov. Montáž, servis a revízie detektorov plynov a pár. Servis plynových spotrebičov

Manex spol. s r.o., Košice

Riešenie automatizácie procesov liniek potravinárského, chemického a strojárského priemyslu. Výroba dopravníkov fliaš, kartónov, paliet, KEG sudov, skupinových obalov adopravníkových prechodov. Výroba častí, súčastí strojov a komponentov, aj na zákazku

Duel s.r.o., Námestovo

Vývoj a výroba regulačnej a automatizačnej techniky, poradenstvo, servis

ATP s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, merania, regulácie a prevádzkového rozvodu silnoprúdu

Kinetik s.r.o., Bratislava

Projekcia, konštrukcia, výroba, dodávky a montáž dopravnej, manipulačnej a baliacej techniky, automatizačnej techniky

Gas-Me-Ra s.r.o., Košice

Služby v oblastiach detekcie úniku plynov, merania a regulácie, vizualizácie výrobných procesov a realizácie riadiacich automatizačných systémov. Dodávky technológie, predaj komponentov meracej a regulačnej techniky

General Automation s.r.o., Topoľčany

Návrh, realizácia a predaj riadiacich a inteligentných systémov. Priemyselná automatizácia, solárne a veterné systémy, komunikačné a zabezpečovacie systémy, automaticky riadené výrobné linky, priemyselná pneumatika

TDK-Slovakia s.r.o., Považská Bystrica

Opravy, servis a údržba strojov a zariadení, projekty v automatizačnej technike. Sťahovanie a inštalácie strojov

Apel Zvolen s.r.o., Zvolen

Automatizačná technika. Výroba elektrických rozvádzačov s produktami Omron alebo Siemens. Projektovanie elektrických zariadení do 1000V. Rekonštrukcia strojov, vrátane CNC riadenia na báze PC. Obchodná činnosť s produktami Omron na Strednom Slovensku

Elektronické systémy, Prešov

Riadiace systémy pre lisy na plasty CS/CSY, oprava dosiek elektroniky RSM/RSI, vývoj a výroba nových elektronických modulov do rozvádzača RSM/RSI

ContEx s.r.o., Bratislava

Expertízy a priemyselné aplikácie riadiacich systémov

ZTS elektronika a.s., Nová Dubnica

Opravy a predaj meracích prístrojov, kalibračné služby. Výroba priemyselnej elektroniky a mechanických dielov. Tvárnenie plechov, projekčná činnosť

IBN Slovakia s.r.o., Malacky

Priemyselná automatizácia

Profitters s.r.o., Prešov

Navrhovanie montáž, údržba a opravy elektrických strojov a zariadení. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení. Automatizované systémy riadenia. Výroba jednoúčelových automatizovaných strojov. Práce vo výškach

PPA Inžiniering s.r.o., Banská Bystrica

Projekčná činnosť, dodávky investičných celkov v oblastiach: elektrické systémy, meranie a regulácia, automatizované systémy riadenia, informačné a telekomunikačné systémy, technologické vybavenie diaľnic a tunelov, vodné hospodárstvo

Galatron, Košice

Priemyselné riadiace systémy, snímače a spracovanie fyzikálnych veličín, vstavaná elektronika prístrojov, GSM riadiace a zabezpečovacie zariadenia, software pre priemyselnú elektroniku, aplikácie jednočipových mikropočítačov

EneCon s.r.o., Košice

Spínacia a inštalačná technika, automatizačná technika, záložné zdroje, svetelné zdroje, merania, projekčný software

Delphinus s.r.o., Šaľa

Riadenie výroby a spotreby tepla. Meracia a regulačná technika, riadiace systémy pre výmenníkové stanice a kotolne

Reho s.r.o., Vrútky

Komplexné dodávky riešení v oblasti automatizačnej techniky

Elap-Elektronické aplikácie, Nové Mesto nad Váhom

Vývoj, projekcia, výroba, dodávka a montáž riadiacich systémov sušiarní reziva, priemyselných parných zvlhčovačov vzduchu, snímačov teploty

Procus s.r.o., Bratislava

Riešenia v oblasti automatizácie a informatiky. Vývoj software

Copyright © BEST.SK