Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Produkty rastlinnej výroby

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Poľnohospodárske komodity >

Produkty rastlinnej výroby

 
PODKATEGÓRIE

Rastlinná výroba (79)

ODKAZY 1 - 24 z 24

Pioneer Hi-Bred Slovensko s.r.o., Dunajská Streda

Predaj značkového hybridného osiva kukurice pre produkciu zrna i silážnej hmoty a osiva slnečnice a repky

Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice

Rastlinná a živočíšna výroba, spracovanie poľnohospodárskych plodín na výrobu kŕmnych zmesí, rozbor pôdy, krmív, kŕmnych zmesí a nadzemných častí rastlín, žatevné práce

Agropartner s.r.o., Plavecké Podhradie

Rastlinná a živočíšna výroba. Prevádzkovanie Wellness Hotela

Danubius Fruct s.r.o., Dunajská Lužná

Pestovanie jabĺk, hrušiek, čerešní. Veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Dovoz so zahraničia a zásobovanie obchodných reťazcov a malých predajní

Poľnohospodárske družstvo Radošinka, Veľké Ripňany

Rastlinná, živočíšna a pridružená výroba. Mechanizačné služby

Poľnohospodár a.s., Nové Zámky

Rastlinná a živočíšna výroba

Vita-zel & company spol. s r. o., Marcelová

Pestovanie, import, export, distribúcia a obchod s čerstvou zeleninou a ovocím

Ondrej Ťažár - SHR, Horné Lefantovce

Ovocinárska farma, produkcia širokého sortimentu jabĺk

Združenie Zemiak, Bratislava

Zásobovanie ovocím, zeleninou, zemiakmi a poľnohospodárskymi produktmi a výrobkami z nich, spracovanie zemiakov, pestovanie a produkcia

Sagrop s.r.o., Šaľa

Obchod s produktami rastlinnej a živočíšnej výroby. Predaj osív, pesticídov, priemyselných hnojív, biologických a chemických konzervantov, hotových kŕmnych zmesí, vitamínovo-minerálnych zmesí

Tajba a.s., Čaňa

Výroba a predaj kŕmnych zmesí, mlynárenských výrobkov. Nákup a predaj rastlinných komodít, skladovanie a ošetrovanie komodít

Kvetozel s.r.o., Veľké Zlievce

Výroba a pestovanie zeleniny, kvetov, zeleninových priesad a predpestovanie sadeníc v skleníkoch

Makara s.r.o., Piešťany

Nákup a predaj poľnohospodárskych komodít

Fructop s.r.o., Ostratice

Ovocné sady a vinič, predaj ovocia, ovocných štiav a vína, predaj ovocných výpestkov a viniča

Semat a.s., Trnava

Predaj osív, mäsa a mäsových výrobkov, produktov rastlinnej výroby, predaj strojov a ponuka nehnuteľností

Agropodnik a.s. Trnava, Trnava

Služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby - výroba kŕmnych zmesí, služby akreditovaného laboratória, dezinsekcia a deratizácia. Predaj priemyselných hnojív, pesticídov, osív, kŕmnych surovín

Poľnonákup Liptov a.s., Liptovský Mikuláš

Priemyselná výroba kŕmnych zmesí pre všetky druhy hospodárskych zvierat, nákup a predaj, ošetrovanie, skladovanie a odbyt rastlinných výrobkov, sušenie a čistenie obilia, predaj hnojív, obchodovanie s hospodárskymi potrebami

Ly-agri s.r.o., Ipeľské Predmostie

Zeleninové a ovocné šťavy, čistená zelenina, distribúcia, pestovanie

Agrostaar KB s.r.o., Kráľov Brod

Rastlinná a živočíšna výroba, mechanizácia, doprava a služby

Ovozel, Zemné

Pestovanie holandských odrôd zeleniny, veľkoobchod so zeleninou, zásobovanie maloobchodných predajní

Agrorama s.r.o., Šaľa

Výroba a predaj kompletných kŕmnych zmesí. Predaj osív, biopalív, herbicídov, fungicídov, insekticídov. Laboratórne skúšky a kontroly produktov

Agro Divízia s.r.o., Selice

Rastlinná výroba - kukurica na zrno a siláž, pšenica, jačmeň, lucerna. Výroba osív

Slovosivex a.s., Košice

Veľkoobchodný a maloobchodný predaj agrochemických prípravkov, ovocných stromčekov, semien zeleniny a kvetov, zemiakového sadiva, osív poľných plodín, náradia a potrieb pre záhradkárov, hnojív, minerálnych a vitamínových prísad

Triana s.r.o., Bratislava

Výroba a distribúcia zemiakového sadiva a konzumných zemiakov

Copyright © BEST.SK