Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Protipožiarna technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika >

Protipožiarna technika

 
PODKATEGÓRIE

Hasiace prístroje (46)

Požiarna signalizácia (71)

ODKAZY 1 - 50 z 51

Florian s.r.o., Martin

Predaj technických prostriedkov, výstroje a výzbroje pre hasičské a záchranné jednotky. Výroba a servis motorových striekačiek. Služby požiarneho technika

THT Slovensko s.r.o., Bratislava

Výroba, predaj a opravy hasičských vozidiel, predaj náhradných dielov na hasičské vozidlá. Predaj požiarnych armatúr, výstražných zariadení

In-Ma-Ko, Košice

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantových ventilov, skriniek na hasiace prístroje, lekárničiek, piktogramov

Hastex s.r.o., Bratislava

Predaj hasiacich prístrojov a náhradných dielov, dýchacej techniky, čerpadiel, odevov, nosítok, školiaca a poradenská činnosť

Happy End s.r.o., Pezinok

Dodávky prostriedkov na riešenie úniku kvapalín, bezpečnosť a protipožiarnu ochranu. Sorbenty, tesniace prostriedky, havarijné súpravy, odmasťovače, bezpečnostné osvetlenie, značenie, pracovné odevy, hasiace prístroje, zdvíhacie vaky

BTS-PO s.r.o., Prešov

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť práce, výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika, školenia bezpečnosti práce. Kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov. Požiarne značky, výstražné tabuľky, dýchacie prístroje. E-shop

Pyrotex s.r.o., Trnava

Obchod s požiarnickym a hydrantovým tovarom, výroba a predaj pracovných odevov a oblečenia, revízie a kontroly hydrantov a hasiacich zariadení

Antes GM s.r.o., Trenčín

Dodávateľ kompletného sortimentu slaboprúdových systémov. Systémy na detekciu plynu, elektrická požiarna signalizácia, hasiace a kamerové systémy, poplachové systémy narušenia, požiarny a evakuačný rozhlas, systém kontroly vstupu a dochádzky

Prometeus-SL s.r.o., Stará Ľubovňa

Výroba požiarnych, hydrantových, priemyselných hadíc a hadíc k zasnežovacím delám

Mito s.r.o., Bratislava

Požičovňa profesionálneho náradia - stavebné, kovoobrábacie a drevoobrábacie náradie a stroje, záhradná a laserová technika. Jadrové vŕtanie. Protipožiarne zabezpečenie inštalačných prestupov

Alam s.r.o., Bratislava

Dodávky a realizácia - cestná svetelná signalizácia, elektrická požiarna signalizácia, poplachové systémy, priemyselná televízia, systémy kontroly vstupu a dochádzkové systémy

Gajos s.r.o., Liptovský Mikuláš

Služby na zaistenie ochrany pred požiarmi, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov, ochranných pracovných prostriedkov

Pyrokomplet s.r.o., Kráľová nad Váhom

Vývoj, výroba a predaj výstroje pre hasičov. Zásahová obuv, pracovné odevy, požiarna a lezecká technika

Hasil s.r.o., Bratislava

Dodávky produktov zameraných na protipožiarne zabezpečenie budov. Protipožiarne dvere, posuvné oceľové brány na oddelenie a uzavretie požiarnych úsekov v objektoch, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia

HAS komplex s.r.o. Partizánske

Komplexná požiarna ochrana, bezpečnosť práce, hasiace prístroje, hydranty, požiarne dvere

Dosan s.r.o., Bratislava

Realizácia zdravotechniky, kúrenia, plynových a vodovodných rozvodov, rozvodov kanalizácie. Dodávka a montáž sanitárnych zariaďovacích predmetov, montáž stabilných hasiacich zariadení. Ponuka alternatívnych zdrojov energie pre solárne vykurovanie

Pyroboss s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby

Pyroservis a.s., Melčice Lieskové

Dodávky protipožiarnych výrobkov a služieb. Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov, tlakové skúšky požiarnych hadíc, revízie tlakových nádob, aplikácie protipožiarnych náterov, školenia o požiarnej ochrane

SolarKlima s.r.o., Košice

Predaj solárnej vykurovacej a vodoohrevnej techniky, tepelných čerpadiel, solárno voltaických systémov, klimatizačnej a chladiarenskej techniky a vzduchotechniky, zváracej techniky, statických požiarnych systémov

FirePro Distribution a.s., Bratislava

Distribúcia profesionálnej hasičskej, policajnej a vojenskej výstroje, výzbroje a záchranárskej techniky

Unikov s.r.o., Levoča

Výroba oceľových dverí - jednoduché, zateplené, protipožiarne. Výroba kovového nábytku, malých skladových regálov a zámočníckych výrobkov na zákazku

G&G s.r.o., Košice

Projektovanie, dodávky, montáž, servis, revízie elektronickej bezpečnostnej signalizácie, požiarnej signalizácie, telekomunikačných zariadení, priemyselnej kamerovej televízie, dochádzkových a prístupových systémov, počítačových sietí

Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o., Bratislava

Výroba požiarnej techniky - hydrantové systémy, armatúry, hadice, čerpadlá

Stemi, Koniarovce

Služby v oblasti protipožiarnej prevencie a vecných prostriedkov požiarnej ochrany, predaj bezpečnostného a požiarneho značenia, požiarneho materiálu, hasiacich prístrojov

Sond-Po s.r.o., Trnava

Preventívna protipožiarna ochrana stavieb a stavebných konštrukcií

Pyrokomplex s.r.o., Námestovo

Požiarna ochrana, bezpečnostno technická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, pracovná zdravotná služba, predaj a servis hasiacich prístrojov, hydrantových systémov, núdzových svietidiel, značenia

EFG Slovakia s.r.o., Bratislava

Vývoj, výroba a realizácia zabezpečovacích systémov. Kamerové a identifikačné systémy, zabezpečovacia a požiarna signalizácia, dátové siete, biometrické terminály

TZP Pega s.r.o., Bratislava

Špecializovaný predaj materiálov pre požiarnu ochranu stavebných konštrukcií, sadrokartónových konštrukcií, náradia, tepelných a zvukových izolácií, stierok

Pyrocool Slovakia s.r.o., Bratislava

Požiarna technika, hasivá, hasiace spreje, prúdnice, primiešavače

Convex s.r.o., Bratislava

Predaj, servis a montáž elektronických zabezpečovacích systémov, požiarnej signalizácie, priemyselnej televízie, videovrátnikov. Predaj servis a montáž autoalarmov, mechanických zabezpečovacích zariadení, centrálnych uzamykaní, autofólií

Horex HX s.r.o., Lužianky

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantového materiálu, požiarnych uzáverov. Kontroly a opravy hasiacich prístrojov, školenia

Imos-Asek s.r.o., Kalinkovo

Vývoj, výroba a predaj vzduchotechnických prvkov zameraných na požiarnu ochranu, tlmenie hluku, distribúciu a reguláciu vzduchu v priestoroch, servis a montáž

A.M.I.S. s.r.o., Prievidza

Dodávky elektronickej zabezpečovacej signalizácie. Diaľkovo ovládané automatické externé brány, závory, sekcionárne, rolovacie, výklopné garážové brány, protipožiarna signalizácia, kamerové systémy

Techno Group s.r.o., Pezinok

Dodávky výstroje a výzbroje pre hasičské, záchranné a bezpečnostné zložky

Biolife s.r.o., Galanta

Predaj a servis agrotechniky a náhradných dielov. Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, dodávky vecných prostriedkov požiarnej ochrany, zdvíhacie a tesniace vankúše, priemyselné vysavače, utesňovacie rukávniky, manžety, pasty

Livonec, Bratislava

Servis požiarnej a záchranárskej techniky, vypracovanie dokumentácie PO a BOZP a školenia PO a BOZP, odborné semináre, dodávka a montáž automatického hasiaceho systému

Tatra Commerce s.r.o., Svit

Požiarna technika, produkty pre oblasť bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Testery alkoholu

Forbe s.r.o., Bratislava

Dodávky a montáž bezpečnostných uzáverov stavebných otvorov. Hliníkové, drevené, oceľové požiarne uzávery

Safirs s.r.o., Ružomberok

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi. Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov, protipožiarnych zariadení

Zera, Bánovce nad Bebravou

Výroba a predaj požiarnej techniky, služby technika BOZP a OPP

Top Team s.r.o., Košice

Hasičská technika pre útvary hasičských jednotiek - požiarne automobily a príslušenstvo

Colt International s.r.o., Bratislava

Technické zariadenie budov tretej generácie - protipožiarna ochrana, vetranie, vykurovanie, klimatizácia, slnolamy a technika denného svetla

Elpo s.r.o., Poprad

Komplexné zabezpečenie a vykonávanie služieb požiarnej ochrany

DXa, s.r.o., Snina

Požiarny a bezpečnostný technik dodávateľským spôsobom, predaj vecných prostriedkov požiarnej ochrany, servis hasiacich prístrojov. Ponúkané značky: NEURUPPIN

Mihas, Tesárske Mlyňany

Realizáciu komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výmena technických plynov

Pyronova s.r.o., Bratislava

Riešenia požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii, návrh aktívnych i pasívnych prvkov požiarnej ochrany, predaj a inštalácia hasiacich prvkov, kontrola, údržba a vykonávanie revízií

Monte PBS s.r.o., Senica

Projekcia, inžiniering, protipožiarna bezpečnosť stavieb a technológií. Služby technika požiarnej ochrany, predaj požiarnotechnických zariadení

Lites-Slovakia s.r.o., Senec

Elektrická požiarna signalizácia, požiarnotechnické zariadenia. Odborná príprava: projektovanie, inštalácie, opravy a revízie, poradenská činnosť

Vektor družstvo, Senica

Výroba požiarnych uzáverov z ocele, komplexná požiarna ochrana stavieb - požiarne nátery nosných konštrukcií, požiarne ošetrenie prestupu káblov a iných médií cez požiarne deliace konštrukcie zvislé aj vodorovné

Lima projekt s.r.o., Bratislava

Projekčná, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi. Predaj, montáž a servis požiarnotechnických zariadení a hydrantov
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK