Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Požiarna signalizácia

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika > Protipožiarna technika >

Požiarna signalizácia

 
ODKAZY 1 - 50 z 71

Informačná technika s.r.o., Bratislava

Servis výpočtovej, bankovej a komunikačnej techniky. Poplachové systémy, elektrické požiarne systémy, systémy detekcie plynov, dochádzkové systémy a systémy kontroly vstupov. Predaj náhradných dielov

Slovak Alarms s.r.o., Poprad

Zabezpečovacie systémy, priemyselná televízia, prístupové a obchôdzkové systémy, elektrická požiarna signalizácia, systémy na ochranu tovaru

Ifm electronic s.r.o., Bratislava

Predaj snímacej techniky - polohová senzorika a detekcia objektov, diagnostické systémy, identifikačné systémy

WellTec SK s.r.o., Bratislava

Elektronické zabezpečovacie systémy pre budovy a autá - kamery, ústredne, snímače. Brány, dochádzkové a prístupové systémy, protipožiarne systémy

Fleischhauer s.r.o., Bratislava

Dodávky, montáž a prevádzka komunikačnej, požiarnej, video a výpočtovej techniky. Tvorba web stránok

Schrack Seconet, Bratislava

Bezpečnostné a komunikačné systémy. Požiarna signalizácia. Komunikačné zariadenia pre zdravotníctvo

GE Security Slovakia s.r.o., Bratislava

Produkty a služby na kontrolu vstupu, zabezpečenia a komunikácie, požiarnych systémov, detekcie

AMS s.r.o., Bratislava

Telekomunikačná, výpočtová a kancelárska, bezpečnostná technika

Stabil s.r.o., Trnava

Projektovanie, montáž a údržba elektrickej požiarnej signalizácie, hasiacich zariadení, zariadení na odvod dymu a tepla. Kontrola požiarnych hydrantov, plynová detekcia

Altys s.r.o., Banská Bystrica

Poplachové, kamerové systémy, audio-video vchodové systémy, požiarna signalizácia

Scanlock International s.r.o., Galanta

Predaj zabezpečovacích a požiarnych systémov, poplachových systémov narušenia, priemyselných televízií, kamier, elektronickej požiarnej signalizácie, evakuačného požiarneho rozhlasu

Unitec Holding s.r.o., Bratislava

Elektronické bezpečnostné a slaboprúdové systémy, priemyselná televízia, kontroly vstupu a dochádzky, elektrická požiarna signalizácia - projekčná činnosť, záručný a pozáručný servis, montáž technológií, odborné prehliadky a skúšky

EMM International s.r.o., Bratislava

Projektovanie, distribúcia a predaj komponentov pre bezpečnostné systémy, požiarne systémy, prístupové systémy, systémy kontroly dochádzky a vstupu, systémy audio a video vrátnikov, systémy priemyselnej televízie. Revízna činnosť

Syteli s.r.o., Michalovce

Elektrická požiarna signalizácia, elektrické zabezpečovacie systémy, ochranné a informačné videosystémy, telekomunikačná a rádiokomunikačná technika, systémy kontroly a evidencie vstupu, meranie a regulácia, výpočtová technika a počítačové siete

AT Servis s.r.o., Piešťany

Protipožiarne služby, výroba automatického systému hasenia, predaj hasív, prenosných hasiacich prístrojov

Pro Metheus Slovakia s.r.o., Dunajská Streda

Distribúcia elektrickej požiarnej signalizácie

Spomart s.r.o., Martin

Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov, vykonávanie skúšok tlakových nádob, projektovanie, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie

Traser s.r.o., Galanta

Služby v zabezpečovacej a protipožiarnej technike

Rivlexim s.r.o., Košice

Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia, elektronická požiarna signalizácia, uzavreté televízne okruhy. Technická analýza výrobného procesu, projekčný návrh meracej a regulačnej techniky

Detektívna informačná služba, Žilina

Detektívna, strážna, technická služba. Dodávka a montáž zabezpečovacích a poplachových zariadení. Príprava na výkon strážnej služby. Poskytovanie poradenstva v oblasti bezpečnostných a detektívnych služieb

Alarmnet s.r.o., Liptovský Mikuláš

Predaj a montáž elektronických zabezpečovacích systémov, kamerových systémov, požiarnej signalizácie, trezorov, autoalarmov a príslušenstva

Morez Group a.s., Nitra

Zabezpečovacie systémy, komplexné služby a servis do 24 hodín. Kamerové systémy, elektrická požiarna signalizácia, požiarny a evakuačný rozhlas

Stop lup, Žilina

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti elektronickej ochrany objektov, štruktúrované káblové systémy, mechanické zábranné prostriedky, elektronické požiarne signalizácie, systémy evidencie dochádzky a kontroly vstupu - dodávky, montáže, opravy

Unisep, Bratislava

Inštalácie a servis poplašných systémov narušenia, elektronickej požiarnej signalizácie, systémy priemyselnej televízie a uzavretých televíznych okruhov, systémy pre sledovanie prístupu

Teletrans, s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti zabezpečovacích systémov (aj bezdrôtových), kamerových bezpečnostných systémov s digitálnym nahrávaním do PC, priemyselnej televízie

Exim Altech s.r.o., Prešov

Predaj a montáž zabezpečovacej signalizácie - alarmy, kamerové systémy, automatické brány, požiarna signalizácia, kontrola dochádzky, prístupové systémy, domáci rozhlas, domáce telefóny

International Electronic System s.r.o., Bratislava

Komunikačná infraštruktúra, komunikačné systémy, sieťové služby, predaj a servis hardware a software, kancelárskej a prezentačnej techniky

Kovats, Nižný Lánec

Požiarna a protipožiarna ochrana, stabilné hasiace zariadenia, detektory výbušných a toxických plynov, zabezpečovacie zariadenia, poplachové systémy na narušenie. Elektromontáže, revízie

FirePro&EPS Consulting s.r.o., Veľká Mača

Predaj a distribúcia výrobkov a systémov na ochranu pred požiarmi. Elektrická požiarna signalizácia, revízie

Kelcom International s.r.o., Bratislava

Predaj a montáž zabezpečovacej techniky

Wae s.r.o., Žilina

Predaj a montáž - autoalarmy, imobilizéry, navigačné systémy, autorádiá, reproduktory, bezpečnostné a kamerové systémy, dochádzkové systémy, požiarna signalizácia, brány, mreže, závory, automatické dvere

Antes Plus s.r.o., Michalovce

Stavby a rekonštrukcie objektov. Predaj a montáž zabezpečovacej techniky, elektrickej požiarnej signalizácie, prístupových a dochádzkových systémov

Kelcom s.r.o., Senica

Predaj a montáž zabezpečovacej techniky

Haiteg s.r.o., Šarovce

Inštalácie telekomunikačných sietí, štruktúrovaná kabeláž, montáž a programovanie telefónnych pobočkových ústrední. Predaj a montáž zabezpečovacích a kamerových systémov, pohonov brán, protipožiarnej signalizácie

Stopkrimi s.r.o., Žilina

Bezpečnostné systémy - poplachové, protipožiarne, ozvučovacie, prístupové a dochádzkové, dorozumievacie systémy. Okenné fólie, elektroinštalácie a bleskozvody

Madi´s s.r.o., Poprad

Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektroinštalačné práce, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie, zámočnícke práce

Metacom s.r.o., Nové Zámky

Autoalarmy, centrálne uzamykania, elektrické sťahovanie okien, pagery, elektronické zabezpečovacie systémy v drôtovom aj bezdrôtovom vyhotovení, dochádzkové systémy, požiarna signalizácia, trezory

S.A.K. spol. s r.o., Banská Bystrica

Telekomunikácie, EPS, EZS, počítačové siete, telekomunikačné technológie, optická a metalická kabeláž, kamerové a dochádzkové systémy, inteligentné budovy

ProElins s.r.o., Bratislava

Služby spojené s dodávkou, realizáciou a údržbou v oblasti slaboprúdových technológií a dátových sietí (PSN, PTV, EZS, EPS, CCTV)

Tatra Commerce s.r.o., Svit

Požiarna technika, produkty pre oblasť bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Testery alkoholu

Samo, Poprad

Predaj fotooptických dymových hlásičov

Tast s.r.o., Bratislava

Dodávky a montáž elektrickej požiarnej signalizácie

Vamax s.r.o., Bratislava

Inžinierska a projektová činnosť - dopravné, inžinierske, bytové a občianske stavby. Inštalovanie, oprava a výkon revízií elektrickej, požiarnej a zabezpečovacej signalizácie

Universum s.r.o., Bratislava

Montáž, servis, údržba zabezpečovacích systémov, elektrozariadení, kamerových systémov, osvetlenia, domových telefónov, elektrozámkov, požiarnej signalizácie, video a audio účastníkov

Bester s.r.o., Bratislava

Predaj zabezpečovacích systémov, požiarnych systémov, CCTV kamerovej techniky, dátovej komunikácie, LAN, vchodových systémov a prístupových systémov

Zva s.r.o., Švábovce

Výroba rozvádzačov, inštalácie slabo a silnoprúdových rozvodov, elektrická požiarna signalizácia, požiarny evakuačný rozhlas a ozvučenie, dodávky a inštalácie pobočkových telefónnych ústrední

AsrCom s.r.o., Veľké Kostoľany

Projekcia, návrhy a montáž elektronických zabezpečovacích systémov a kamerových systémov. Montáž a servis elektronických požiarnych systémov

Enipro a.s., Bratislava

Projekty, dodávky, montáže a revízie protipožiarnych zariadení

Alarm Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Projektovanie, dodávky a montáž bezpečnostnej techniky - alarmy, elektrická požiarna signalizácia, hasiace zariadenia, protipožiarne steny, kamerové a dochádzkové systémy

Teco, Žilina

Dodávky a montáž bezpečnostnej techniky a systémov. Zabezpečenie objektov, autoalarmy, alarmy, dochádzkové a vstupné systémy, elektrická požiarna signalizácia, trezory, elektroinštalácie
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK