Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Komunikačná technika

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika >

Komunikačná technika

 
PODKATEGÓRIE

Mobilné telefóny a príslušenstvo (54)

Navigačné zariadenia GPS (23)

Rádiokomunikačná technika (35)

Servis komunikačnej techniky (39)

Telefóny a faxy pre pevné siete (65)

ODKAZY 1 - 50 z 141

Ericsson Slovakia s.r.o., Bratislava

Dodávka telekomunikačných riešení

TTC Marconi s.r.o., Bratislava

Riešenia telekomunikačných sietí

Corinex Global a.s., Bratislava

Vývoj a výroba telekomunikačných zariadení, počítačových sietí

Main Data s.r.o., Bratislava

Telekomunikačná technika, satelity

A.S.Partner s.r.o., Košice

Vývoj, výroba a predaj aplikácii hlasovacích, konferenčných a vyhodnocovacích systémov

TPD Multielektro, Bratislava

Centrum elektroniky, kuchynské štúdio, spotrebiče pre domácnosť, počítače, telekomunikačná technika, kancelárska technika, inštalačný materiál, hudobné nástroje. E-shop

Alison Slovakia s.r.o., Bratislava

Komunikačné riešenia pre podniky, operátorov pevných, mobilných sietí, privátnych a verejných sietí, hlasových a dátových sietí, konvergované komunikačné systémy

AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka, Bratislava

Dodávky zabezpečovacej, telekomunikačnej, informačnej a automatizačnej techniky pre cestnú a koľajovú dopravu

Microcomp Computersystém s.r.o., Bratislava

Predaj výpočtovej techniky, komunikačnej techniky, dodávky informačných technológií, bezpečnosť informačných systémov

Bricom s.r.o., Bratislava

Dátové a hlasové služby, outsourcing IT, hardware, software, telekomunikačná a kancelárska technika, webdesign, internetové riešenia, webhosting, registrácie domén

Telemost s.r.o., Žilina

Výroba telekomunikačných zariadení: telefónnych ústrední hotelového a podnikového typu, predaj, montáž, servis telekomunikačnej, zabezpečovacej a kancelárskej techniky, predaj mobilných telefónov, prevádzkové práce v telekomunikáciách

FCC priemyselné systémy s.r.o., Bratislava

Predaj a e-shop priemyselných systémov, počítačov, komponentov pre priemyselné riadiace a výpočtové systémy, predaj komunikačnej techniky

Zadako s.r.o., Bratislava

Vývoj, výroba a predaj elektronických a bezpečnostných zariadení, telekomunikačných zariadení, automatizovaných systémov pre monitorovanie, reguláciu a riadenie výrobného procesu, počítačových sietí pomocou siete mobilných operátorov GSM a služby GPRS

Net Trade Services s.r.o., Košice

Dodávka a montáž telekomunikačných systémov a implementácia riešení v oblasti telekomunikačných, počítačových sietí a slaboprúdových rozvodov

Inoteska s.r.o., Liptovský Hrádok

Vývoj a výroba analógových a digitálnych telekomunikačných zariadení, určených na prenos hlasu a dát, ich multiplexovanie, zlučovanie a prevod

Techniserv s.r.o., Bratislava

Realizácia štruktúrovaných kabeláží, sietí LAN a WAN, telefónnych ústrední a hlasových komunikačných systémov, špeciálne systémy a software

Stroptel s.r.o., Stropkov

Výroba transformátorov a cievok, predaj a servis telekomunikačných zariadení

Elin, Bratislava

Predaj, montáž, servis elektronických zabezpečovacích systémov, kamerových systémov. Audio a video vrátniky, systém ochrany tovaru, elektroinštalácie

ATT obchod-servis s.r.o., Žilina

Telekomunikačné systémy, dátové siete, hlasová pošta, montáž dátových a nízkonapäťových sietí, servis a prenájom telekomunikačných zariadení

Fleischhauer s.r.o., Bratislava

Dodávky, montáž a prevádzka komunikačnej, požiarnej, video a výpočtovej techniky. Tvorba web stránok

Radixon s.r.o., Košice

Vývoj softvéru a hardvéru, riešenia v oblastiach komunikácie a monitorovacích systémov

Triton s.r.o., Bratislava

Dodávky a inštalácie automatických prístupových a dochádzkových systémov, parkovacích systémov, automatických závor, brán a zábran pre parkoviská a turniketov

Aldobec Technologies s.r.o., Bratislava

Vývoj a výroba elektroniky, monitorovanie pohybu nákladných vozidiel a kamiónov

Schrack Seconet, Bratislava

Bezpečnostné a komunikačné systémy. Požiarna signalizácia. Komunikačné zariadenia pre zdravotníctvo

ITM s.r.o., Bratislava

Obchodno - konzultačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií a telekomunikačnej techniky

Conex s.r.o., Selce

Telekomunikačné riešenia - predaj, montáž, servis a diaľkový dohľad. Telefónne ústredne, GSM brány, vrátniky, výťahové komunikátory, hlásiče poschodí

Dialcom, Bratislava

Dodávky a implementácia telekomunikačného hardware, vývoj aplikácií počítačovej telefónie

Computer and Network Consulting, Bratislava

Telekomunikačná technika

AMS s.r.o., Bratislava

Telekomunikačná, výpočtová a kancelárska, bezpečnostná technika

Toptel s.r.o., Banská Bystrica

Veľkoobchod a maloobchod: pobočkové ústredne, istenie proti prepätiu, dverné vrátniky, GSM brány, inštalačný materiál, návrh, inštalácia a programovanie pobočkových ústrední, ponuka videosystémov

Areta s.r.o., Bratislava

Veľkoobchod a maloobchod komponentov a celkov vrátane inštalácie komplexných systémov telekomunikačnej, dátovej a zabezpečovacej techniky

Comtes s.r.o., Liptovský Hrádok

Telekomunikačná spoločnosť - integrovaná hlasová a faxová pošta, automatická spojovateľka, automatický vyrozumievací systém, záznamové zariadenia, hlasový a faxový informačný systém

XD Vision s.r.o., Bratislava

Špecializovaný importér a distribútor v oblasti SAT a TV techniky a telekomunikačnej techniky

Venron, s r.o., Nitra

Výpočtová technika, kamerové systémy, registračné pokladnice, alarmy, telefónne ústredne, projektory, fotoaparáty, audio technika, televízory, počítačové a telekomunikačné siete, internet, webdesign, webhosting

Max Mobile s.r.o., Dunajská Streda

Predaj produktov spoločnosti T-Mobile Slovensko a Slovak Telekom, servis

Spelex s.r.o., Bratislava

Telekomunikačná, výpočtová a kancelárska technika, fototechnika, realizácia sietí, poskytovanie internetu

IPN data, Zvolen

Siete LAN a WAN, komunikačný SW

PC Salón, Nové Zámky

Dodávateľ progresívnych informačných technológií. Produkty - Kerio, bezdrôtový rozhlas, mikropájky, Concorde, laserové systémy

SonSat s.r.o., Bratislava

Návrhy, projekty, dodávky, montáže, servis - zvukovej techniky a akustiky, telekomunikačnej techniky, elektronických informačných systémov. Montáže vysielacích zariadení

TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Banská Bystrica

Predaj, montáž a servis pobočkových telekomunikačných ústrední a koncových telekomunikačných zariadení, výstavba sietí, budovanie základňových staníc verejnej rádiokomunikačnej siete GSM

Alcatel-Lucent Slovakia a.s., Liptovský Hrádok

Projektovanie, vývoj, výroba, inštalovanie, zaškoľovanie, servis digitálnych spojovacích systémov, prenosových zariadení a zariadení prístupových sietí

Komplet s.r.o., Bratislava

Montáž, oprava a údržba elektroinštalácií, revízie elektroinštalácií, elektrických zariadení a spotrebičov, montáž, oprava a údržba bleskozvodov, revízie bleskozvodov, montáž zvončekových systémov, elektrických vrátnikov a videovrátnikov

C.P.A. Slovakia s.r.o., Bratislava

Dovozca a distribútor príslušenstva ku mobilným telefónom

Mikrohuko s.r.o., Banská Bystrica

Distribúcia telekomunikačnej a kancelárskej techniky v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti. Opravy a inštalácie zariadení

Elner, Košice

Predaj a servis telefónnych ústrední, realizácia mikrovlnných RR spojov, opravy a konštrukcie elektronických zariadení

Múr Cass, Košice

Montáž a údržba rádiostaníc. Predaj, inštalácia a servis elektrozabezpečovacích systémov, monitorovacieho televízneho systému, telefónnych ústrední. E-shop

ITelCom, Dunajská Streda

Telekomunikačná a zabezpečovacia technika, audio-video a satelitná technika, počítačové zostavy na mieru, pripojenie na internet, webdesign

FK Team s.r.o., Bratislava

Poskytovanie komplexných riešení v oblasti informatiky - komunikačné systémy, poplachové systémy

M-Tel s.r.o., Košice

Realizácia telekomunikačných a inžinierskych sietí, dodávka komunikačných a zabezpečovacích systémov, servisné služby

Marpol plus s.r.o., Banská Bystrica

Riešenia pre vchody obytných budov - kovové brány, systémy uzamykania, čipové kľúče, zvončekové tablá a domové telefóny, poštové schránky
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK