Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Hnojivá a poľnohospodárska chémia

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Poľnohospodárske komodity >

Hnojivá a poľnohospodárska chémia

 
PODKATEGÓRIE

Výroba hnojív a poľnohospodárskej chémie (19)

ODKAZY 1 - 22 z 22

Bayer s.r.o., Bratislava

Distribúcia herbicídov, moridiel, fungicídov, insekticídov

Engo Tatry s.r.o., Veľká Lomnica

Výstavba a údržba golfových a futbalových ihrísk, predaj hnojív, substrátov a osív pre ich údržbu. Hnojivá a osivá pre poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a záhradkárstvo

Profi Green s.r.o., Senec

Produkcia a predaj rolovaných trávnikov, predaj hnojív Compo a kvalitných trávnikových osív, profesionálna mechanizácia pre komplexnú starostlivosť o trávniky. Údržba trávnikov, prenájom drobnej mechanizácie a náradia

Chemont BA s.r.o., Bratislava

Predaj pesticídov, fungicídov, herbicídov, predaj a rozvoz osív. Poradenská služba v oblasti ochrany plodín

Humagro s.r.o., Banská Bystrica

Distribúcia práškových a tekutých koncentrátov humínových látok so stimulačnými a regeneračnými účinkami pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel

Sagrop s.r.o., Šaľa

Obchod s produktami rastlinnej a živočíšnej výroby. Predaj osív, pesticídov, priemyselných hnojív, biologických a chemických konzervantov, hotových kŕmnych zmesí, vitamínovo-minerálnych zmesí

Prochema s.r.o., Modra

Predaj a dovoz pesticídov, predaj NPK hnojív, predaj jednozložkových a viaczložkových hnojív, predaj osív, predaj a rekonštrukcie závlahovej techniky, obchod s komoditami - obilniny, olejniny, hrozno, víno. Malopredaj záhradkárske a vinohradnícke potreby

Agrichem Ximix s.r.o., Bratislava

Výroba tekutých hnojív - kvapalné listové hnojivá, koncentráty stopových prvkov, prípravky na výživu trávnikov a dekoračných rastlín, hydroponická výživa

Semená JK, Nitra

Výroba a distribúcia osív zeleniny, kvetov, tráv, liečivých rastlín, stromov, hnojív, pesticídov. Maloobchod, veľkoobchod

ACHP Levice a.s., Levice

Predaj osív, hnojív a pesticídov, miešanie priemyselných hnojív. Aplikácie a rozmety hnojív, žatevné práce. Agrolaboratórne analýzy a poradenstvo. Mechanizačné práce, predaj poľnohospodárskych strojov

Retis, Vráble

Predaj hnojív a zemín, postrekových prípravkov, agrofólií, osív, postrekovačov, náradia pre záhradkárov

Rokosan s.r.o., Sečovce

Výroba a predaj organominerálnych hnojív na báze tekutého a miešaného koloidného keratínu

Agrocultur Bio s.r.o., Nitra

Predaj biologických hnojív

Agropodnik a.s. Trnava, Trnava

Služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby - výroba kŕmnych zmesí, služby akreditovaného laboratória, dezinsekcia a deratizácia. Predaj priemyselných hnojív, pesticídov, osív, kŕmnych surovín

Sanbun s.r.o., Žilina

Priemyselné drviče kuchynského odpadu, umývačky riadu a kuchynskej hygieny. Prípravky pre ochranu lesa. Veľkoobchod, maloobchod

Isas Chemicals Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj agrochemikálií a prípravkov na ochranu rastlín, pôdnych pomocných látok, program pre živočíšnu výrobu

Agrorama s.r.o., Šaľa

Výroba a predaj kompletných kŕmnych zmesí. Predaj osív, biopalív, herbicídov, fungicídov, insekticídov. Laboratórne skúšky a kontroly produktov

Agrohobby, Veľký Meder

Maloobchod a veľkoobchod záhradkárskych potrieb - zeleninové osivá, výsevné pásiky, kvetinové semená, sadbové zemiaky, osivá pre veľkoodberateľov, hnojivá

Slovosivex a.s., Košice

Veľkoobchodný a maloobchodný predaj agrochemických prípravkov, ovocných stromčekov, semien zeleniny a kvetov, zemiakového sadiva, osív poľných plodín, náradia a potrieb pre záhradkárov, hnojív, minerálnych a vitamínových prísad

Patrik Mrva, Rovinka

Údržba zelene, kosenie trávy, odhŕňanie a frézovanie snehu, solenie chodníkov, čistenie a vysávanie bazénov, realizácia závlahových systémov, predaj hnojív a posypovej soli. Preprava osôb a tovaru dodávkou Mercedes - Vito

Marek Bilický, Bernolákovo

Realizácia závlah a záhrad. Predaj záhradnej techniky, rastlín, trávnych kobercov, hnojív

Substráty Duchoň

Dovoz a predaj rašelinových substrátov a hnojív

Copyright © BEST.SK