Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Export-Import - poľnohospodárske výrobky

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Export-Import >

Poľnohospodárske výrobky

 
ODKAZY 1 - 9 z 9

Anja s.r.o., Bratislava

Vývoz poľnohospodárskej produkcie, dovoz surovín pre pekárne a baliarne. Obchod s prípravkami na ochranu rastlín, hnojivami, osivami

Sintra s.r.o., Bratislava

Dovoz, distribúcia a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Veľkoobchod, predaj cash&carry a sieť maloobchodných predajní

Horti s.r.o., Košice

Nákup, predaj a distribúcia čerstvého ovocia a zeleniny. Import, export, balenie, skladovanie

Makara s.r.o., Piešťany

Nákup a predaj poľnohospodárskych komodít

Čeroz Slovensko s.r.o., Bratislava

Import a export ovocia a zeleniny, distribúcia, riešenie balení tovarov podľa požiadaviek odberateľov

Unicasing and Co s.r.o., Bratislava

Export a import prírodných čriev, umelých obalov, korenín, koreninových zmesí, aditívnych látok, solí, pomôcok pre mäsiarov

Anatt s.r.o., Prešov

Dovoz čerstvého ovocia a zeleniny do obchodných reťazcov a veľkoobchodov s ovocím a zeleninou

Sunflower s.r.o., Dunajská Streda

Veľkoobchod s agrokomoditami - slnečnica, osivo, sójový šrot, obilniny. Export a import s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami

Food&Dairy Slovakia s.r.o., Bratislava

Import a export mlieka a mliečnych výrobkov

Copyright © BEST.SK