Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Čistenie a úprava vody

Obsah > Firmy > Obchod a predaj > Technika > Čistiaca a filtračná technika >

Čistenie a úprava vody

 
ODKAZY 1 - 50 z 110

Chalma s.r.o., Považská Bystrica

Dodávky vysokovýkonného magnetu proti tvorbe vodného kameňa

Aqua trade Slovakia s.r.o., Zvolen

Úprava pitnej, úžitkovej a studničnej vody

ProMinent Slovensko s.r.o., Bratislava

Výroba a dodávky dávkovacích čerpadiel chemikálií, dávkovacích staníc, meracej a regulačnej techniky pre vodohospodárstvo, zariadení pre úpravu vody, jednotiek reverznej osmózy, gravitačných pieskových filtrov

Betys s.r.o., Banská Bystrica

Predaj antivápenných perlátorov, šetričov vody, predaj tlakových čističov odtokov. Program na úsporu vody

Hydrotech a.s., Vinosady

Služby v oblasti čistenia odpadových vôd. Projekcia a dodávky čistiarní pre splaškové vody, pre priemyselné odpadové vody

Energoplyn s.r.o., Bratislava

Dodávky, montáž a rekonštrukcie plynových kotolní, výmenníkových staníc. Odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových zariadení, servisné meranie emisií. Dodávky zariadení pre úpravu vody

Aquatec VFL, s.r.o., Dubnica nad Váhom

Domové čistiarne odpadových vôd s technológiou VFL pre rodinné domy, obce. Návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie ČOV, výroba, montáž, záručný a pozáručný servis na čistiarne odpadových vôd a čerpacie stanice

Aguabest, Žilina

Čistiarne odpadových vôd, projektovanie, výstavba, rekonštrukcie, servis, domové čistiarne odpadových vôd

BB Aqex s.r.o., Banská Bystrica

Výroba, montáž, servis čistiarní splaškových a priemyselných odpadových vôd, lapačov olejov a tukov, bazénov, nádrží, žúmp. Predaj čerpacej a záhradnej techniky, železiarskeho tovaru, vodoinštalačných materiálov, plastových rúr, dosiek a tvaroviek, PP

Aqua Šport s.r.o., Dubovany

Realizácia koreňových čistiarní pre rôzne druhy odpadových vôd pre obce a priemysel, pre rodinné domy. Ekoostrovy, prístroje na ničenie rias

Culligan Bratislava s.r.o., Bratislava

Dodávky balenej vody pre domácnosti a firmy. Dodávky zariadení na úpravu vody - filtre, reverzné osmózy, zmäkčovače, demineralizátory pre kotolne, filtre pre bazény

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Bratislava

Návrhy, projektovanie a dodávka technológií na úpravu pitnej vody a čistenie priemyselnej vody

Trade HaS s.r.o., Bratislava

Predaj prírodnej kozmetiky značky Herbina a dekoratívnej kozmetiky Lumene, predaj software a ekoproduktu - magnetická odvápňovacia guľa

Ekrom, Žilina

Čistiarne odpadových vôd, technologické zariadenia pre vodohospodárske odvetvie, čerpacie stanice, skúšky vodotesnosti, plastové výrobky a nádrže

Pooltech, Dunajská Streda

Rekonštrukcia bazénov, montáž technologických zariadení pre bazény, pieskových filtračných zariadení. Montáž úpravní vody pre bazény, fontány, plavárne a výstielka bazénov

Fonhit s.r.o., Košice

Návrh, predaj, dodávka, montáž, servis a prevádzka vodohospodárskych technológií a zariadení. Monitoring, recirkulácia, čistenie, úprava, doprava, skladovanie a využitie domových, komunálnych a priemyselných odpadových vôd

Dafi Slovakia s.r.o., Čadca

Predaj a eshop - prietokové ohrievače, vodné filtre a bojlery, filtračné kanvice vody, vákuové nádoby, ohrievače

Plast Produkt Slovakia s.r.o., Rožňava

Bazény a príslušenstvo, plasty, fólie, nádrže, čističky odpadových vôd

Powel s.r.o., Prešov

Čerpacia technika, filtrácia vody, fyzikálna úprava vody, úpravne vody, systémy s reverznou osmózou, automaty na vodu

Marlus Group s.r.o., Močenok

Kancelárske vodné systémy, vodné, práčkové, sprchové filtre, odstraňovanie vodného kameňa

Pí Aqua Tarama s.r.o., Bratislava

Riešenia problematiky pitných vôd, informácie o pí nápojoch. Predaj výdajníkov na vodu, servis a údržba výdajníkov vody

Aqua-Aurea, Prešov

Predaj, montáž a servis filtrov a filtračných zariadení, úprava pitnej a studňovej vody, nápojové automaty

Ebama, Trenčín

Čistiarne odpadových vôd - návrhy technológií, projekty, skúšobná prevádzka, servis, poradenstvo

Watrex Bratislava s.r.o., Bratislava

Dodávky laboratórnej techniky, robotických prístrojov, systémov na čistenie vody, analyzátorov aminokyselín

Regenetix s.r.o., Martin

Predaj filtračného zariadenia na úpravu pitnej vody

Prenak s.r.o., Piešťany

Biologické čistiarne odpadových vôd, mechanizácia živočíšnej výroby - automatické kvapkové napájadlo, automatické kŕmidlá pre ošípané

LIP-Poliak, Zvolen

Liečebné magnetické podložky - vývoj, výroba, predaj. Zmäkčovače tvrdej vody

Aquasystem s.r.o., Bratislava

Predaj prístrojov na fyzikálnu úpravu vody, prípravkov na dezinfekciu vody a zlepšenie kvality odpadových vôd

Aerzen Slovakia s.r.o., Stupava

Dodávka zariadení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu, zariadení na pneumatickú dopravu, zariadení pre biologické stupne čistiarní odpadových vôd, kompresorových zariadení a dúchadlových agregátov na stláčanie procesných plynov a bioplynov

Amicus SK s.r.o., Skalica

Úpravovne vody, kúrenie, klimatizácia, chladenie, elektronické a elektromechanické prvky, výstražná svetelná a akustická signalizácia

Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slavkov

Dodávka, realizácia a výroba domových, obecných a veľkých ČOV, rekonštrukcie a intenzifikácia starých alebo nefunkčných ČOV, znalecké posudky v oblasti ČOV. Predaj bazénov a plastových výrobkov

Ekoprogres v.d., Trenčín

Čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd, projektovanie, výroba, dodávka a servis čistiarní odpadových vôd, výroba a dodávka PE šácht - vodomerných, prečerpávacích, kanalizačných, domových, kontajnerov na separovaný zber, biokompostérov

Mirad s.r.o., Prešov

Predaj systémov pre vykurovanie, vodu a plyn. Kotle, radiátory, podlahové vykurovanie, ohrievače vody, rozvody vody, domové odpady, sanitárna technika, rozvodné systémy, izolácie, malé čistiarne odpadových vôd

Aqua m team s.r.o., Bratislava

Inštalatéri, vodoinštalatéri. Oprava WC, umývadla, batérie. Filtračné zariadenie reverzná osmóza, doúprava kvality vody v domácnosti

Bachem, Šaľa

Predaj chemických výrobkov, chémia pre záhradu a dom

AWT s.r.o., Poprad

Projektovanie a realizácia čistiarní odpadových vôd, úpravní pitnej a priemyselnej vody

Weidner Slovakia s.r.o., Lučenec

Predaj priemyselnej čistiacej techniky - čistiace zariadenia, vysávače a tepovače, čistiace automaty, zametacie stroje, umyvárky automobilov a kamiónov, čističky odpadových vôd, akumulátory

Rodem, Zemné

Zariadenia na výrobu demineralizovanej vody reverznou osmózou. Úprava pitnej vody. Zásielkový predaj duchovnej literatúry

Klartec s.r.o., Trnava

Dlažby, tvarovky a ploty. Technika pre životné prostredie: odlučovače ropných látok, lapače tukov, retenčné nádrže, akumulačné nádrže, vodomerné šachty, armatúrne, káblové šachty, prečerpávacie stanice, kanalizačné skruže

EVH SK s.r.o., Bratislava

Dodávky zariadení na úpravu a čistenie odpadových vôd, návrhy technológií úprav

Patrick Dupré

Návrh, výroba a montáž čističiek dažďových a odpadových vôd s chemickou úpravou vody, systémy na zberanie dažďovej a riečnej vody s vlastným pohonom na solárnu energiu

Oikos Logos s.r.o., Trnava

Domové čističky odpadových vôd

Aquatrend s.r.o., Žilina

Predaj filtračných zariadení na úpravu pitnej vody

HyPro, Banská Bystrica

Filtre na úpravu pitnej vody, ktoré odstránia karcinogénny chlór, mechanické nečistoty, tvrdosť, dusičnany, baktérie, ťažké kovy

Bomes, Matúškovo

Čistiarne odpadových vôd, opravné objímky, baktérie do žúmp, odstraňovanie vodného kameňa a hrdze

Kowab s.r.o., Sabinov

Dovoz vodných filtrov určených na doúpravu pitnej vody, šnúrových vzduchových prístrojov

eko Mimex s.r.o., Lovinobaňa

Čistiarne odpadových vôd BIO CLEANER

Winterhalter, Nitra

Ponuka umývacej techniky: umývačky riadu a pohárov, priechodzie umývačky, úprava vody

Ing. Ondrej Bursa-Spok, Banská Bystrica

Návrh a projekty vodohospodárskych a ekologických stavieb - čističky odpadových vôd, vodojemy, stokové a vodovodné siete. Technológie Fortex. Predaj software na posudzovanie kapacity koryta a návrh protipovodňových opatrení a na výpočet vodovodných siet

Iotronic Process Monitoring s.r.o., Bratislava s.r.o.

Dodávky kontinuálnych a laboratórnych produktov a produktov pre dezinfekciu vody
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK