Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Polícia

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie >

Polícia

 
ODKAZY 1 - 5 z 5

Mestská polícia, Nitra

Aktuality, činnosť MsP, prevencia, postrehy obyvateľov a rady právnika

Železničná polícia Slovenská republika

História, organizačná štruktúra, činnosť, uniformy príslušníkov, články

Asociácia policajtov vo výslužbe

Záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú poberateľmi výsluhového alebo starobného dôchodku. Členstvo, miestne organizácie, oznamy

Mestská polícia Pezinok

Informácie o nás, sídlo, z činnosti, prevencia, kynológia, štatistiky, zákony, zaujímavosti, oznamy občanom, odchyt psov, straty a nálezy

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislava

Informácie o mestskej polícii, história, právne predpisy, register odtiahnutých motorových vozidiel, prevencia, ponuka zamestnania, fotogaléria

Copyright © BEST.SK