Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Historické kostoly a kláštory

Obsah > Cestovanie a Regióny > Historické pamiatky >

Kostoly a kláštory

 
ODKAZY 1 - 4 z 4

Chrám sv. Jakuba, Levoča

Historické údaje o chráme, časy bohoslužieb, sväté omše

Spišská Kapitula

Cirkevné mestečko, ležiace na kopci a vyvinulo sa v 12. storočí okolo kostola

Celodrevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

14 km od Liptovského Mikuláša stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám Strednej Európy

Dubova Colonorum

Letný mládežnícky tábor zameraný na záchranu stredovekého kostola na Orave

Copyright © BEST.SK