Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Odborové zväzy

Obsah > Inštitúcie >

Odborové zväzy

 
ODKAZY 1 - 8 z 8

Priama akcia

Združenie ľudí, ktorí nechcú byť ticho pred svojvôľou politikov a zamestnávateľov. Poskytuje vzdelávaciu, kultúrnu, vydavateľskú a ekologickú činnosť, podporu štrajkujúcich a protestujúcich skupín a jednotlivcov, organizovanie prednášok a diskusií

KOZ SR

Konfederácia odborových zväzov SR

Energeticko-Chemický odborový zväz

Odborový zväz, Bratislava

Zväz pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Oficiálne stránky odborového zväzu

Odborový zväz Kovo

Aktuality, informácie, diskusie

Federácia strojvodcov SR

Odborová organizácia rušňovodičov na Slovensku - história, informácie, stanovy, správy, galéria

Sloves

Slovenský odborový zväz verejnej správy

Copyright © BEST.SK