Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Odborné učilištia

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy >

Odborné učilištia

 
ODKAZY 1 - 34 z 34

Stredné odborné učilište elektrotechnické, Poprad

Informácie o škole - vedenie školy, predmety, odbory, aktivity, odborný výcvik, služby, nástenka

Educo NO s.r.o., Námestovo

Súkromné stredné odborné učilište. Spojená škola - hotelová akadémia a obchodná akadémia. Súkromná stredná škola podnikania. Prevádzka hotela a penziónu Slanica

SOU strojárske, Čadca

Informácie o škole, odbory, prijímacie konanie

SOU Strojárske, Považská Bystrica

Informácie o škole, odbory, história, projekty, školský časopis, domov mládeže

Súkromé SOU, Hodruša-Hámre

Informácie o škole, ponuka na štúdium, úspechy školy, fotogaléria

SOU stavebné s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda

Príprava učňov pre stavebnú výrobu v rôznych učebných a študijných odboroch

SOU Hutnícke Košice

Informácie o škole

Stredné odborné učilište železničné, Bratislava

Základné informácie o škole, študijné odbory, prijímačky, aktuality zo života školy

SOU sv. Jozefa Robotníka, Žilina

Saleziánska odborná škola. Informácie o odboroch, krúžkoch, duchovnej činnosti

Súkromné stredné odborné učilište Gos-Sk, Trnava

Informácie o škole, novinky, prijímacie konanie, vzdelávací program, prezentácie prác

Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií, Bratislava

Informácie o škole, projektoch, pedagogický zbor, fotogaléria

SOU stavebné, Michalovce

Informácia o škole, výuke a praxi

SOU Poľnohospodárske, Poltár

Informácie a história školy, podnikateľská činnosť, učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium, domov mládeže, fotogaléria

SOU, Levice

Informácie o škole, štúdium, projekty, kurzy, časopis, fotoalbum, školský poriadok

Stredné odborné učilište lesnícke, Bijacovce

Informácie o škole, možnosti štúdia, školské akcie, absolventi

Stredná odborná škola stavebná, Žilina

Informácie o škole, žiakoch, aktivitách

SOU strojárske Vranovská, Bratislava

Stredná odborná škola strojárskeho a zlatníckeho zamerania - informácie o odboroch, projektoch, vybavení dielní

Stredné odborné učilište dopravné, Prešov

Informácie o škole - prijímačky, aktuality, odbory, študenti, projekty, fotogaléria

Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza

Poľnohospodárske učilište - história a súčasnosť školy, medzinárodné projekty

Stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež, Žilina

Informácie o škole, štúdium, služby, aktivity

Stredné odborné učilište stavebné, Nové Zámky

História a súčasnosť školy, novinky, rozvrh na mobil, učitelia, maturity, triedy, krúžky

Odborné učilište internátne, Kysucké Nové Mesto

Informácie o škole, učebné odbory, krúžky, učitelia, žiaci, predmety, fotoalbum, záverečné skúšky

Stredné odborné učilište elektrotechnické, Gbely

Informácie o škole - odbory, prijímačky, aktivity, projekty, profesori

Stredné odborné učilište drevárske, Liptovský Hrádok

Informácie o škole - história, súčasnosť, štúdium, projekty, mimoškolské aktivity, úspechy, fotogaléria

Stredné odborné učilište stavebné, Košice

Informácie o škole, história, odbory, úspechy, školský časopis

Stredné odborné učilište stavebné, Lučenec

Informácie o škole, odbory, skúšky, služby

Súkromné stredné odborné učilište, Košice

Ponuka výučby v odboroch kuchár, čašník, servírka, spoločné stravovanie. Dokumenty, kurzy, fotogaléria

SOU stavebné, Bratislava

Profil školy, história a súčasnosť, vybavenosť školy, možnosti štúdia, praktické vyučovanie, úspechy, mimoškolská a vedľajšia činnosť

Stredné odborné učilište služieb, Humenné

Informácie o škole - história, odbory, úspechy, domov mládeže, prijímačky, absolventi

SOU spoločného stravovania, DOŠ, Hotelová akadémia, Žilina

Informácie o školách

Odborné učilište Viliama Gaňu, Banská Bystrica

Info, učebné odbory, školský časopis, zamestnanci, domov mládeže

Súkromné stredné odborné učilište hutnícke ŽP a.s., Podbrezová

Informácie o škole, ubytovanie, študijné a učebné odbory, prijímačky

Stredné odborné učilište obchodné, Prešov

Informácie o škole - profesori, študenti, prijímačky, fotogaléria

Stredné odborné učilište spoločného stravovania, Horný Smokovec

Informácie o škole, história, zameranie školy, odborný výcvik, výuka, štúdium, krúžky, fotogaléria, súťaže a projekty

Copyright © BEST.SK