Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Odborné školy

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy >

Odborné školy

 
ODKAZY 1 - 50 z 66

Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, Banská Štiavnica

Súkromná hotelová škola - informácie o študentoch, činnosti školy, formách štúdia. Rozvrh, školský časopis, foto a video galéria

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok

Informácie o škole, školských aktivitách, štúdiu

Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu

Košice

Stredná vinársko-ovocinárska škola, Modra

Údaje o škole, študijný odbor, ubytovanie, projekty: Cisco Networking Academy Program, TTBiz, konferencie a semináre

Stredná záhradnícka škola, Piešťany

História školy, študijné odbory, ukážky prác záhradníkov, aranžérov a viazačov kvetín, aktivity školy

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Brezno

Stredná odborná škola, ktorej nositeľom sú Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť (EBG)

Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, Bratislava

Stredoškolské a pomaturitné odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií

Stredná odborná škola, Hlohovec

Informácie o škole, študijné a učebné odbory, nadstavbové a pomaturitné štúdium

Dopravná akadémia Trenčín

Informácie o škole, študijných odboroch a ďalšie informácie

Stredná odborná škola automobilová, Banská Bystrica

História, možnosti štúdia, fotogaléria, vedenie školy, kontakt

Združená hotelová akadémia, Bratislava

Informácie o škole, história, akcie, ponuka

Hotelová akadémia, Prešov

Informácie o škole - aktuality, profesori, študenti, prijímačky

Stredná poľnohospodárska škola, Levice

Informácie o škole - štúdium, prijímačky, aktivity, autoškola, fotogaléria

Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica

Informácie o škole, odbory, prijímacie skúšky

Stredná lesnícka škola, Banská Štiavnica

Informácie o škole - štúdium, prihláška, prijímačky, fotogaléria, školské akcie, krúžky, domov mládeže

Pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava

Denné štúdium: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a kultúrno-výchovný pracovník. Informácie o prijímacích skúškach, projektoch a úspechoch školy

Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa

Vznik a história školy, informácie o odboroch, úspechoch a aktivitách žiakov, školskom internáte

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

SPoZŠ a SPŠD, Čaklov

Dve stredné odborné školy v jednom objekte - Stredná poľnohospodárska a záhradnícka škola a Stredná priemyselná dopravná škola - história, odbory a zameranie, prijímačky, rozvrh hodín

Súkromná stredná odborná škola Host, Bratislava

Zameranie na výchovu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu - škola podnikania v hotelierstve, obchode, službách, turizme

Stredná poľnohospodárska škola, Žilina

Informácie o škole - štúdium, prijímačky, profesori, študenti, akcie

Stredná poľnohospodárska škola, Veľké Kapušany

Tradícia školy, študijné odbory, učebne, krúžková činnosť, školský časopis

Hotelová akadémia, Brezno

Informácie o škole - odborná príprava, zahraničné kontakty, aktivity, medzinárodné projekty

Stredná odborná škola Stará Turá

Neštátne zdravotnícke zariadenie s imunologickou a alergologickou ambulanciou, očnou ambulanciou, urologickou ambulanciou

Stredná lesnícka škola Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok

Informácie o škole - história, profesori, študenti, predmety, arborétum, fotogaléria

Súkromná hotelová akadémia, Prešov

História a súčasnosť školy, študijné odbory, profil absolventa, rozvrh, žiacke knižky, učebný plán

Stredná odborná škola Znievska, Bratislava

Obchod a podnikanie - informácie o štúdiu, prijímačkách, všeobecné informácie

Pedagogická a sociálna akadémia, Levice

Výchova a vzdelávanie žiakov v odboroch učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, kultúrno-výchovný pracovník

HaGMa, Bratislava

Súkromná hotelová akadémia - informácie o škole, štúdiu, odboroch

Stredná odborná škola potravinárska, Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie s imunologickou a alergologickou ambulanciou, očnou ambulanciou, urologickou ambulanciou

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany

Informácie o škole, pedagogický zbor, kurzy, prijímacie pohovory

Hotelová akadémia, Košice

Informácie o škole, prijímacie skúšky, žiaci, učitelia, predmety, známky, fotoalbum, krúžky, študentská rada, školský časopis, hodnotiaca správa, kalendár, triedy

Stredná odborná škola, Nové Zámky

Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok

História a súčasnosť školy, poslanie, študijné odbory, medzinárodné programy a projekty, študentský časopis, vzdelávacie poukazy

Stredná odborná škola Andyho Warhola, Medzilaborce

Informácie o študijných odboroch, súťažiach, informačné dni školy, projekty

Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Košice

Neštátne zdravotnícke zariadenie s imunologickou a alergologickou ambulanciou, očnou ambulanciou, urologickou ambulanciou

Stredná umelecká škola, Trenčín

Informácie o študijných odboroch, prijímacích a talentových skúškach, aktivitách

Stredná odborná škola technická, Šurany

História, vedenie, pracovníci, študijné odbory, fotografie, žiacke práce

Stredná poľnohospodárska škola, Trnava

Informácie o škole - história, štúdium, odbory

Stredná odborná škola polytechnická, Nitra

Informácie o odboroch, talentových skúškach, maturite, pracoviskách

Súkromná stredná umelecká škola, Košice

Štúdium v oblasti obrazovej, zvukovej i slovesnej tvorby vo filme, televízii a rozhlase

Stredná odborná škola Snina

Aktivity, história, vedenie školy, študijné a učebné odbory, nadstavbové štúdium

Súkromná stredná odborná škola, Košice

Informácie o škole, štúdium, učitelia, aktivity, fotografie. Vyučujeme odbory: pedagogickej akadémie, sociálno-právnej akadémie a obchodnej akadémie

Stredná odborná škola Na pántoch, Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie s imunologickou a alergologickou ambulanciou, očnou ambulanciou, urologickou ambulanciou

Stredná odborná škola, Račianska, Bratislava

Informácie o škole, študijné odbory, školské akcie

Súkromná stredná odborná škola Elba, Prešov

Informácie o študijných odboroch, projektoch, akciách, kurzoch

Súkromná stredná odborná škola, Sládkovičovo

Študijný odbor strojárstvo so zameraním na grafické systémy

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Čadca

Informácie o škole - kontakty, študijné odbory, predmety, kritériá prijatia, rozvrh, krúžky, žiaci, štatistika, jedálny lístok, fotoalbumy

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín

Informácie o škole, študijné odbory a študenti, prijímacie skúšky

Stredná odborná škola

Štúrovo
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK