Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Obchodné akadémie

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy >

Obchodné akadémie

 
PODKATEGÓRIE

Súkromné (8)

ODKAZY 1 - 23 z 23

Obchodná akadémia, Prešov

Informácie o škole, história, fakty, štúdium, fotogaléria, triedy, projekty, archív, kalendárium, absolventi

Obchodná akadémia, Pezinok

Informácie o škole, história školy, školský poriadok, maturanti a absolventi, pedagogický kolektív, predmety, cvičné firmy, záujmové krúžky, prázdniny

Obchodná akadémia, Čadca

História a súčasnosť školy, učebné plány, školský poriadok, školský časopis MIKS

Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava

Info o OA, hospodársky týždeň, aplikovaná ekonómia, fiktívna firma, predmety, triedy, naše práce, výsledky

Obchodná akadémia, Levice

Informácie o škole, história, profil, prijímačky, predmety, fotogaléria

Obchodná akadémia a gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Veľký Meder

Učitelia, rada školy, domov mládeže

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Informácie o škole, história školy, kritéria na prijímacie pohovory atď.

Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš

Vedenie, pracovníci, školský časopis, voľný čas

Obchodná akadémia Tajovského 25, Banská Bystrica

Oficiálne stránky

Obchodná akadémia, Košice

Aktuality, história, info, pedagógovia, triedy, časopis, projekty

Obchodná akadémia, Košice

Prezentácia školy, informácie pre študentov, maturitné skúšky, časopis, projekty

Obchodná akadémia, Martin

Informácie o škole, história, úspechy študentov, absolventi

Obchodná akadémia, Bardejov

Informácie o škole, podmienky prijatia, mimoškolská činnosť

Obchodná akadémia Lučenec

Informácie o škole, história, štúdium, prijímačky, úspechy

Súkromná obchodná akadémia Postupimská 37, Košice

Stredoškolské aj pomaturitné vzdelávanie, vrátane maturity pracujúcich

Obchodná akadémia, Sereď

Informácie o škole, systém štúdia, osobnosti školy

Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava

Informácie o škole, projekty, pomaturitné štúdium

Obchodná akadémia svätého Tomáša Akvinského, Žilina

Informácie o katolíckej obchodnej akadémii, aktivity, fotografie

Obchodná akadémia, Rožňava

Informácie o škole, história, študijné odbory, úspechy školy

Obchodná akadémia, Prievidza

Informácie o škole, prijímacích pohovoroch, pomaturitné štúdium

Obchodná akadémia Skuteckého, Banská Bystrica

Informácie o škole, história, profil absolventa, študijný plán, projekty

Obchodná akadémia, Brezno

Informácie o škole, prijímacom konaní, študentskom festivale. Učitelia, žiaci, štatistiky, krúžky, výročná správa, fotografie

Súkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania, Žilina

Informácie o dennom a externom štúdiu, študijných odboroch manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodná akadémia

Copyright © BEST.SK