Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Nemocničné oddelenia

Obsah > Zdravie > Nemocnice >

Oddelenia

 
ODKAZY 1 - 6 z 6

Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o., Hlohovec

Reumatologická ambulancia, akupunktúra, homeopatia, osteologická ambulancia

Oddelenie detskej kardiochirurgie, Detské kardiocentrum, Bratislava

Srdcové chyby, terminológia, hospitalizácia, spektrum výkonov, výsledky, kardioknižnica, personál

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Bratislava

Základné údaje, spektrum poskytovaných liečebných výkonov, odborné a spoločenské aktivity, informácie o zásadách prvej pomoci pri úraze popálením

Neurologické oddelenie, Žilina

Liečba medzistavcovej platničky pomocou ozónovej terapie

Neurochirurgické oddelenie, Žilina

Informácie o činnosti oddelenia Nemocnice s poliklinikou Vojtecha Spanyola

Neurochirurgická klinika FNsP, Nové Zámky

Starostlivosť vo všetkých oblastiach neurochirurgie – nádory mozgu a miechy, cievne ochorenia mozgových ciev, zápalové a vrodené ochorenia, úrazy hlavy a poranenia periférnych nervov, degeneratívne ochorenia a úrazy chrbtice

Copyright © BEST.SK