Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Nemocnice

Obsah > Zdravie >

Nemocnice

Hľadaj:  
 
PODKATEGÓRIE

Oddelenia (6)

ODKAZY 1 - 50 z 55

Zoznam zdravotníckych zariadení

Ordinačné hodiny a dôležité informácie pre pacientov - pohotovosti, darovanie krvi, poplatky

Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

Aktuality, informácie, odborné oddelenia, správa nemocnice

Martinská fakultná nemocnica, Martin

Info, história, odborné články

Zdravotné stredisko Šustekova, Bratislava

Informácie o ambulanciách, ordinačné hodiny, kontakty, o stredisku

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava

Ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť. Informácie o organizačnej štruktúre, oddeleniach, verejnom obstarávaní, návštevných hodinách. Charta práv pacienta

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Remaina, Prešov

Informácie o nemocnici, areál, oddelenia, telefónny zoznam

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava

Celoslovenská vrcholová inštitúcia zameraná na srdcové a cievne ochorenia - lôžkové zdravotnícke zariadenie

Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie

Ústavná starostlivosť o psychotikov - psychoreaktívne stavy, poruchy osobnosti, poruchy nálady, duševné choroby, závislosti

Fakultná nemocnica, Trnava

Informácie o nemocnici, zdravotnícke pracoviská

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

Komplexná zdravotnícka starostlivosť s dôrazom na špecializovanú nemocničnú starostlivosť pacientom s psychickými chorobami a poruchami a liečbu závislostí u dospelých i mladistvých

Národný onkologický ústav, Bratislava

Informácie o ústave, veda a výskum, poliklinika

Nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky

Informácie, semináre, knižnica, telefónny zoznam nemocnice

Nemocnica s poliklinikou, Stará Ľubovňa

Informácie o nemocnici, zaujímavosti, legislatíva, verejné obstarávanie

Nemocnica s poliklinikou, Levoča

Oddelenia, administratíva, publikácie, verejné obstarávanie

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Bratislava

Informácie, štruktúra, aktivity

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava

Informácie, štruktúra, kliniky a oddelenia

Nemocnica s poliklinikou a.s., Spišská Nová Ves

Lôžková zdravotná starostlivosť. Oddelenia, ambulancie, starostlivosť o pacientov, informácie pre darcov krvi, platby

Nemocnica Snina s.r.o., Snina

Poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti - oddelenia, činnosť, organizačná štruktúra

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

Informácie o nás, história, oddelenia

Nemocnica s poliklinikou, Trstená

Základné informácie, história, pracoviská

Milosrdní Bratia, Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou - informácie o nás, liečebné zložky, služby

Fakulná nemocnica, Nitra

Informácie o nemocnici, oddelenia, legislatíva

Fakultná nemocnica Louisa Pasteura, Košice

Oficiálna web stránka FNLP Košice

Nemocnica Košice-Šaca a.s., Košice

Predlžovanie končatín, chirurgické a laserové operácie, liposukcia, preventívne prehliadky, gynekológia, pôrodníctvo, popáleniny, plastika, ortopédia, ORL, očné, neurológia, interné, kožné,...

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, Bratislava

Ústavná a ambulantná starostlivosť, rehabilitačné a liečebné štúdio

Žilpo s.r.o., Žilina

Neštátne zdravotnícke zariadenie - primárna a sekundárna zdravotná starostlivosť, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti

Nemocnica Sv. Jakuba, Bardejov

Organizačná štruktúra, poliklinická časť, lôžková časť, oddelenia

Liečebňa sv.Františka, Bratislava

Vysoko odborná zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť 24 hodín denne, ubytovanie v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, ubytovanie príbuzných pacientov priamo v zariadení podľa kapacitných možností, duchovná služba, kultúrne podujatia

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Informácie o klinikách, oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Projekt Hniezdo záchrany - verejný inkubátor

Cibamed Prievidza s.r.o.

Pracovisko jednodňovej chirurgie

Detská fakultná nemocnica Košice

Informácie o nemocnici, oddeleniach, lekároch a ambulanciách

Šrobárov ústav

Detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec. Liečba respiračných ochorení, pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, diferenciálna diagnostika

Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava

Poskytuje všeobecnú a špecializovanú starostlivosť vo všetkých existujúcich odboroch chirurgie pacientom vo veku 0 - 18 rokov

Železničná nemocnica a poliklinika, Bratislava

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pracovnej zdravotnej služby. Ambulancie, lôžkové oddelenia, rehabilitácie

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Bojnice

Zdravotná starostlivosť, personalistika a mzdy, ekonomika a financovanie, technicko-hospodársky úsek, správa NsP

Východoslovenský onkologický ústav a.s., Košice

Ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť pacientom s onkologickým ochorením

Nemocnica s poliklinikov Svätého Lukáša, Galanta

Informácie o nás, oddelenia, akcie

NsP Levice n. o.

Informácie o nemocnici s poliklinikou, oddelenia: chirurgické, detské, fyziatricko-rehabilitačné, gynekologicko-pôrodnícke, hematologicko transfúzne, interné, neurologické, očné, rádiologické

Nemocnica s poliklinikou, Revúca

Základná a odborná ambulantná a ústavná starostlivosť

Nemocnica s poliklinikou, Žilina

Oficiálna stránka nemocnice s poliklinikou v Žiline

Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

História, štruktúra, semináre, kontakty

Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice

Poliklinika, letecké lekárstvo

Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Základné informácie - lôžkové a operačné oddelenia, ambulancie

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

Informácie o nás, primárna, sekundárna a ústavná starostlivosť

Nemocnica s poliklinikou A. Leňa, Humenné

Základné informácie, história, pracoviská

Nemocničná a.s., Malacky

Prevádzka nemocnice pre obyvateľov mesta a spádového regiónu Záhoria - ambulantné a lôžkové oddelenia

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Plešivec

Info, história, súčasnosť, mapa

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany

História, informácie pre verejnosť, oddelenia a ambulancie

Nemocnica s poliklinikou, Nové Mesto nad Váhom

Nemocnica s poliklinikou a diagnosticko-preventívne centrum

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica

Ambulancie, skríning novorodencov, informácie, poradňa, klub priateľov
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK