Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Nemocnice

Obsah > Zdravie >

Nemocnice

 
PODKATEGÓRIE

Oddelenia (6)

ODKAZY 1 - 50 z 55

Zoznam zdravotníckych zariadení

Ordinačné hodiny a dôležité informácie pre pacientov - pohotovosti, darovanie krvi, poplatky

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava

Informácie, štruktúra, kliniky a oddelenia

Fakultná nemocnica Louisa Pasteura, Košice

Oficiálna web stránka FNLP Košice

Martinská fakultná nemocnica, Martin

Info, história, odborné články

Nemocnica s poliklinikou, Levoča

Oddelenia, administratíva, publikácie, verejné obstarávanie

Nemocnica Košice-Šaca a.s., Košice

Predlžovanie končatín, chirurgické a laserové operácie, liposukcia, preventívne prehliadky, gynekológia, pôrodníctvo, popáleniny, plastika, ortopédia, ORL, očné, neurológia, interné, kožné,...

Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

Aktuality, informácie, odborné oddelenia, správa nemocnice

Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie

Ústavná starostlivosť o psychotikov - psychoreaktívne stavy, poruchy osobnosti, poruchy nálady, duševné choroby, závislosti

Fakultná nemocnica, Trnava

Informácie o nemocnici, zdravotnícke pracoviská

Nemocnica Snina s.r.o., Snina

Poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti - oddelenia, činnosť, organizačná štruktúra

Národný onkologický ústav, Bratislava

Informácie o ústave, veda a výskum, poliklinika

Milosrdní Bratia, Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou - informácie o nás, liečebné zložky, služby

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Bratislava

Informácie, štruktúra, aktivity

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

Informácie o nás, história, oddelenia

Zdravotné stredisko Šustekova, Bratislava

Informácie o ambulanciách, ordinačné hodiny, kontakty, o stredisku

Nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky

Informácie, semináre, knižnica, telefónny zoznam nemocnice

Fakulná nemocnica, Nitra

Informácie o nemocnici, oddelenia, legislatíva

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava

Celoslovenská vrcholová inštitúcia zameraná na srdcové a cievne ochorenia - lôžkové zdravotnícke zariadenie

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Remaina, Prešov

Informácie o nemocnici, areál, oddelenia, telefónny zoznam

Nemocnica s poliklinikou, Trstená

Základné informácie, história, pracoviská

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

Komplexná zdravotnícka starostlivosť s dôrazom na špecializovanú nemocničnú starostlivosť pacientom s psychickými chorobami a poruchami a liečbu závislostí u dospelých i mladistvých

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava

Ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť. Informácie o organizačnej štruktúre, oddeleniach, verejnom obstarávaní, návštevných hodinách. Charta práv pacienta

Nemocnica s poliklinikou a.s., Spišská Nová Ves

Lôžková zdravotná starostlivosť. Oddelenia, ambulancie, starostlivosť o pacientov, informácie pre darcov krvi, platby

Nemocnica s poliklinikou, Stará Ľubovňa

Informácie o nemocnici, zaujímavosti, legislatíva, verejné obstarávanie

Železničná nemocnica a poliklinika, Bratislava

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pracovnej zdravotnej služby. Ambulancie, lôžkové oddelenia, rehabilitácie

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Plešivec

Info, história, súčasnosť, mapa

Nemocnica s poliklinikov Svätého Lukáša, Galanta

Informácie o nás, oddelenia, akcie

Nemocnica Sv. Jakuba, Bardejov

Organizačná štruktúra, poliklinická časť, lôžková časť, oddelenia

Žilpo s.r.o., Žilina

Neštátne zdravotnícke zariadenie - primárna a sekundárna zdravotná starostlivosť, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti

Liečebňa sv.Františka, Bratislava

Vysoko odborná zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť 24 hodín denne, ubytovanie v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, ubytovanie príbuzných pacientov priamo v zariadení podľa kapacitných možností, duchovná služba, kultúrne podujatia

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany

História, informácie pre verejnosť, oddelenia a ambulancie

Nemocnica s poliklinikou, Revúca

Základná a odborná ambulantná a ústavná starostlivosť

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, Bratislava

Ústavná a ambulantná starostlivosť, rehabilitačné a liečebné štúdio

Detská fakultná nemocnica Košice

Informácie o nemocnici, oddeleniach, lekároch a ambulanciách

Cibamed Prievidza s.r.o.

Pracovisko jednodňovej chirurgie

Nemocnica Dr. V. Alexandra, Kežmarok

Všeobecná nemocnica poskytujúca zdravotnú starostlivosť, štruktúra, oddelenia

Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava

Poskytuje všeobecnú a špecializovanú starostlivosť vo všetkých existujúcich odboroch chirurgie pacientom vo veku 0 - 18 rokov

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

Informácie o nás, primárna, sekundárna a ústavná starostlivosť

Nemocnica Krompachy s.r.o.

Všeobecná nemocnica zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť a nadregionálnu starostlivosť v špecializovaných odboroch

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Informácie o klinikách, oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Projekt Hniezdo záchrany - verejný inkubátor

Nemocničná a.s., Malacky

Prevádzka nemocnice pre obyvateľov mesta a spádového regiónu Záhoria - ambulantné a lôžkové oddelenia

Šrobárov ústav

Detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec. Liečba respiračných ochorení, pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, diferenciálna diagnostika

Nemocnica s poliklinikou A. Leňa, Humenné

Základné informácie, história, pracoviská

Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

História, štruktúra, semináre, kontakty

Východoslovenský onkologický ústav a.s., Košice

Ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť pacientom s onkologickým ochorením

Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice

Poliklinika, letecké lekárstvo

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Bojnice

Zdravotná starostlivosť, personalistika a mzdy, ekonomika a financovanie, technicko-hospodársky úsek, správa NsP

Nemocnica s poliklinikou, Nové Mesto nad Váhom

Nemocnica s poliklinikou a diagnosticko-preventívne centrum

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica

Ambulancie, skríning novorodencov, informácie, poradňa, klub priateľov

Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Základné informácie - lôžkové a operačné oddelenia, ambulancie
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK